Over Symposium Actualiteiten besturen in de zorg - Fusies en samenwerking: het (dicht)reguleren van de 'vrije' markt

Symposium Actualiteiten besturen in de zorg - Fusies en samenwerking: het (dicht)reguleren van de 'vrije' markt

Voor bestuurders is het belangrijk hun kennis van actuele wet- en regelgeving up to date te houden. Op dit moment lopen er verschillende wetgevingstrajecten die voor bestuurders relevant zijn. De NVZD organiseert daarom een tweede symposium over actuele thema's dat volledig is toegespitst op bestuurders in de zorg. Op 11 oktober staat de Wet Marktordening Gezondheidszorg centraal.

(Recent) nationaal en internationaal onderzoek maakt de negatieve effecten van fusies zichtbaar. Deze inzichten leiden tot meer terughoudendheid en nieuwe wetgeving. Is er binnen de kaders van deze nieuwe wetgeving nog wel ruimte voor samenwerking? En bieden regels om de concurrentie te bevorderen een belemmering of juist ruimte voor nieuwe toetreders en innovatieve praktijken?

Onderwerpen zijn:

  • Kwaliteit en betaalbaarheid van zorg onder druk door fusie en concentratie
  • Concurrentie bevorderen door het aanscherpen van de fusietoets
  • Samenwerken in plaats van concurreren: mag dat eigenlijk nog wel?
  • Innovatie vraagt om meer regels?

Programma van Symposium Actualiteiten besturen in de zorg: over nieuwe regels en beleid

Op donderdag 11 oktober:
15:00 - 17:30 Nadere informatie over het programma, sprekers en locatie volgt

Aanmelden

Geen publieke kaarten beschikbaar. Mogelijk zijn er nog kaarten beschikbaar als u bent ingelogd.

Ja, ik wil inloggen