Over Actualiteitencollege Besturen in de zorg: bekostiging

Actualiteitencollege Besturen in de zorg: bekostiging

Tijdens dit actualiteitensymposium zoomen we nader in op de bekostiging van de juiste zorg op de juiste plek. Op organisatie-, regio- en landelijk niveau wordt in toenemende mate de bekostiging van zorg bediscussieerd en gereguleerd. Wetsvoorstellen om enerzijds investeringsmogelijkheden in de zorg uit te breiden en anderzijds in te perken liggen gezamenlijk voor in de Eerste en Tweede Kamer. Bekostigingsdiscussies raken niet alleen de begroting van de eigen zorginstellingen, maar bestrijken ook het terrein van de keuzevrijheid van cliënten/patiënten, de integriteit en professionaliteit van bestuur en toezicht en het beschikbaar blijven van bepaalde typen zorg.

Tijdens het actualiteitensymposium van 9 mei gaan we in op de vraag wat deze politieke discussies voor gevolgen gaan hebben voor zorginstellingen. De samenwerkingsverbanden en verhoudingen tussen verschillende typen zorginstellingen, verzekeraars, gemeenten en banken spelen een belangrijke rol.

Sprekers zijn:

Richard Janssen

Bijzonder hoogleraar op de NVZD-leerstoel. Hij deelt zijn inzichten vanuit zowel zijn rol als hoogleraar Economie en organisatie van de gezondheidszorg, als vanuit zijn eigen ervaring als (oud)bestuurder waarbij hij diverse fusies en samenwerkingsverbanden heeft vorm gegeven.

Petra van Holst

Werkte vanaf 1989 in uiteenlopende managementfuncties bij a.s.r., sinds maart 2011 is zij er directeur Ziektekosten. Vanuit deze functie is zij sinds 1 januari 2015 lid van het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daarnaast is zij lid van de Raad van Commissarissen van Multizorg.

Piet-Hein Buiting

Voorzitter raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis. De afgelopen twintig jaar was hij bestuurder van verschillende ziekenhuizen, waaronder het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, het Deventer ziekenhuis en Atrium Medisch Centrum. Tot voor kort was hij interim bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast is Buiting actief als opleider, onder meer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University.

Dagvoorzitter is NVZD-voorzitter Paul van der Heijden.

Programma van Actualiteitencollege Besturen in de zorg: bekostiging

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.