Internationale contacten

De NVZD zet haar internationale contacten in om ervaring van over de grens aan de leden terug te geven en de eigen visie op de zorg te verrijken. Internationale relaties zijn: