Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Op het gebied van professionalisering werkt de NVZD samen met het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur geeft als kennispartner van de NVZD invulling aan opleidingsprogramma’s voor bestuurders en managers in de zorg. De opleidingsprogramma’s van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn toegesneden op het strategisch leidinggeven aan c.q. het besturen van de gezondheidszorg. Daarnaast verricht het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur onderzoek naar bestuurders en de vraagstukken waarmee zij van doen hebben. De NVZD is vertegenwoordigd in de Raad van Advies van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, en de voorzitter van de NVZD is lid van de Raad van Commissarissen. NVZD-leden ontvangen twee keer per jaar Podium, de uitgave van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Vormingsplaats voor bestuurders in de zorg

Leidinggevenden in de gezondheidszorg vervullen hun taak in een complexe en steeds veranderende omgeving en dat stelt hoge eisen aan hun competenties en innovatievermogen. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur wil een bijdrage leveren aan de borging en de verbetering van de kwaliteit van het management en het bestuur in de gezondheidszorg. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt hiertoe een vormingsplaats: een plek voor leiders in de gezondheidszorg om, soms in de beslotenheid van een groep collega’s en soms juist in uitwisseling met andere partijen, te praten over kwesties uit de dagelijkse praktijk en de eigen werkstijl. De goed gefundeerde en actuele post-academische opleidingen worden ondersteund door inzichten uit eigen wetenschappelijk onderzoek.

Opleidingsprogramma’s

Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur verzorgt opleidingsprogramma's voor verschillende doelgroepen. Specifiek voor bestuurders zijn de volgende programma's:

 • Master Class
  Management Development programma voor eindverantwoordelijke bestuurders van gezondheidszorgorganisaties
 • Waarden van Zorg
  Een zoektocht met eindverantwoordelijke bestuurders naar waarden in de zorg
 • Financieel Bestuur in de Zorg
  Behandelt actuele en aankomende financieel-economische vraagstukken van managers en bestuurders in de zorg
 • Strategisch vastgoedbeleid
  Deze leergang richt zich op bestuurders en toezichthouders van organisaties in de langdurende zorg die te maken hebben met vastgoedvraagstukken. 

Kijk voor een overzicht op www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl.