Lidy Hartemink over accreditatie

Lidy Hartemink is voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Almere, een van de grootste aanbieders van eerstelijnszorg gecombineerd met ouderenzorg in Nederland. Als een van de eerste bestuurders werd zij geaccrediteerd. Wat heeft haar bewogen om deel te nemen aan het accreditatietraject? Wat heeft het haar opgeleverd? Lees de ervaring van Lidy Hartemink. ‘Ik denk dat het essentieel is om als bestuurder je eigen tegenkracht te organiseren.’

‘De NVZD-accreditatie is te zien als een kwaliteitslabel. Bij geaccrediteerde bestuurders zijn expertises aanwezig die borging vormen voor kwaliteit op bestuurlijk niveau. Het principe van bestuurlijke en toezichthoudende accreditatie huldig ik. Om deze reden heb ik al snel gebruik gemaakt van de mogelijkheid mij te laten accrediteren.’

Stil staan en een stap verder zetten

‘Het accreditatietraject biedt de gelegenheid om actief stil staan bij de wijze waarop je je rol invult als bestuurder, en als mens. Dat doe je door middel van zelfreflectie en 360 graden feedback van mensen met wie je samenwerkt. Op basis daarvan maak je een analyse van je sterke en minder sterke kanten, uitmondend in een persoonlijk ontwikkelplan. Dat spreek je weer door met twee auditoren. Je staat stil, om dan weer een paar stappen verder te kunnen zetten.

‘De feedback die ik kreeg, heb ik ervaren als een mooi cadeau. Inhoudelijk was het een bevestiging van wat ik dacht en wat ik hoopte. Altijd zijn er ook een aantal elementen waar het licht weer op wordt gezet. Dingen die je van jezelf wel weet, maar die door de hectiek van alledag wat naar de achtergrond zijn verschoven. Ik heb er mijn persoonlijk ontwikkelplan aan ontleend. Dat heb ik weer besproken met de raad van toezicht. Zo is de accreditatie op meerdere plaatsen en momenten te benutten.’

Actief werken aan groei en ontwikkeling

‘Het accreditatietraject is voor mij een onderdeel in een heel palet dat ik benut om actief te werken aan groei en ontwikkeling in mijn rol als bestuurder en als mens. Zelf organiseer ik ook 360 graden feedback, neem ik deel aan leiderschapsprogramma’s en aan professioneel begeleide intervisie. Daarnaast heb ik een netwerk van mensen van wie ik weet dat ze mij kritisch en constructief feedback geven; ik denk dat het essentieel is als bestuurder je eigen tegenkracht te organiseren.’

Borging van kwaliteit

‘Accreditatie biedt een zekere mate van kwaliteitsgarantie. Of een bestuurder ook de juiste persoon is voor de opgave waar de organisatie voor staat en de benodigde toegevoegde waarde kan bieden; dat is de taak van de raad van toezicht om te beoordelen. Accreditatie biedt dus geen garantie voor succes in de praktijk, maar is wel een zekere borging van kwaliteit op bestuurlijk niveau. In de huidige tijd is dat van belang. De maatschappelijke legitimiteit van bestuurders en toezichthouders staat steeds meer ter discussie. Door deel te nemen aan het accreditatietraject heb ik willen bijdragen aan het kwaliteitslabel zoals dat er nu in Nederland is.’