Actualiteit verwerkt in nieuwe Governancecode Zorg 2022

Actualiteit verwerkt in nieuwe Governancecode Zorg 2022

9 december 2021 om 11:31

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft zich de afgelopen maanden gericht op de vernieuwing van de Governancecode Zorg. Aanleiding voor de actualisering van de code zijn de evaluatie van de code, adviezen van de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) en nieuwe wetgeving.

De wijzigingen betreffen hoofdzakelijk de volgende onderwerpen: belangenverstrengeling, (mede)zeggenschap en governance van (regionale) samenwerkingsverbanden. In de aangepaste code staat nu ook een verwijzing naar de handvatten die de NVZD biedt voor inrichtingsvraagstukken van BV’s (PDF). De governancecommissie van de NVZD is betrokken geweest bij de voorbereiding van de nieuwe code.

Hiermee is de herziene Governancecode Zorg 2022 een feit; deze geldt vanaf 1 januari 2022. Binnenkort worden ook de vernieuwde modellen voor statuten en reglementen raad van bestuur en raad van toezicht van de NVZD & NVTZ gepubliceerd. De nieuwe Governancecode Zorg en actuele wet- en regelgeving is hierin meegenomen.

Documenten