Vacature: NVZD-bestuurslid tevens penningmeester

Vacature: NVZD-bestuurslid tevens penningmeester

9 december 2021 om 11:21

Voor een bestuurder vanuit een ziekenhuis en NVZD-lid

Het NVZD-bestuur bestaat op het moment uit acht leden, inclusief een onafhankelijk voorzitter. De samenstelling van het NVZD-bestuur dient een afspiegeling te zijn van het ledenbestand.

Ter vervanging van Gert van Enk, gewaardeerd bestuurslid die aftreedt vanwege het aflopen van de benoemingstermijn, is er een vacature voor:

  • Een bestuurslid vanuit de ziekenhuissector, die tevens wil fungeren als penningmeester.

De officiële benoeming vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van april 2022. Om te zorgen voor een vloeiende overdracht, kunt u voor die tijd als toehoorder deelnemen aan bestuursvergaderingen.

Het NVZD-bestuur vergadert zes keer per jaar, vaak op vrijdagochtend. Daarnaast neemt het bestuur jaarlijks deel aan een heimiddag en de twee Algemene Ledenvergaderingen. U ontvangt een onkostenvergoeding voor uw deelname aan het bestuur.

Heeft u interesse in het lidmaatschap van het NVZD-bestuur en/of heeft u vragen, neem dan contact op met directeur Iris Sengers, iris.sengers@nvzd.nl  T 030 2777 280. Graag ontvangen wij een korte motivatie en C.V. uiterlijk 25 januari 2022 via voornoemd e-mailadres.