Alle voordelen

De NVZD is er voor eindverantwoordelijke zorgbestuurders. Waarom lid worden?

1. De NVZD vertegenwoordigt de beroepsgroep

De NVZD vertegenwoordigt de beroepsgroep van zorgbestuurders en behartigt hun belangen in contacten met onder meer het ministerie van VWS, de vereniging van de toezichthouders NVTZ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en brancheorganisaties, als het gaat om thema's als arbeidszaken, professionalisering en governance. Met uw lidmaatschap versterkt u de representativiteit van de vereniging. En heeft onze stem als beroepsvereniging een groter gewicht.

2. U krijgt toegang tot relevante informatie

De NVZD informeert leden actief over voor hen belangrijke actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van de WNT en bestuurdersaansprakelijkheid.

Ook stellen wij aan leden handige modeldocumenten ter beschikking, zoals een modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg, en modelstatuten en -reglementen raad van bestuur en raad van toezicht.

3. U kunt gebruik maken van onze juridische helpdesk

Voor arbeidsrechtelijke vragen die u persoonlijk raken, kunt u als lid terecht bij de juridische helpdesk van de NVZD bij BASE Advocaten. Zij adviseren over onderwerpen als de WNT, vergoeding bij ontslag en daaraan gerelateerde vragen over sociale verzekeringen en pensioenen.

Door de nauwe samenwerking tussen de NVZD en BASE Advocaten bent u verzekerd van up-to-date, deskundig advies over uw specifieke situatie als bestuurder.

NVZD-leden hebben recht op 1 uur gratis juridisch advies per jaar.

4. U kunt gebruik maken van onze governance helpdesk

Bij de governance helpdesk kunt u als lid terecht met vragen over goed bestuur en toezicht, zoals vragen over statutaire bepalingen en de governancecode, vragen over potentiële belangenverstrengeling of integriteit, over wat wel en niet is toegestaan en over hoe om te gaan met signalen van (potentiële) overtredingen. Lees meer

5. U kunt gebruik maken van verzekeringen op maat

De NVZD biedt leden twee verzekeringen aan die speciaal zijn ontwikkeld voor zorgbestuurders:

  • De NVZD Rechtsbijstandverzekering
    Hiermee bent u persoonlijk verzekerd van advies en juridische bijstand in het geval van een arbeidsconflict. Een reguliere particuliere rechtsbijstandsverzekering dekt dit risico veelal niet wanneer u statutair bestuurder bent. De NVZD Rechtsbijstandverzekering is enig in zijn soort.
  • De NVZD Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
    Deze geeft dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze verzekering wordt afgesloten door de organisatie.

Beide verzekeringen zijn speciaal voor zorgbestuurders ontwikkeld door de NVZD in samenwerking met verzekeringsmakelaar Aon. Lees meer

6. U neemt deel aan het NVZD-accreditatietraject

Met de NVZD accreditatie kunt u aantonen dat u actief werkt aan uw professionele ontwikkeling en beschikt over zelfreflectief vermogen; twee essentiële ingrediënten van goed bestuur.

Accreditatie is een lidmaatschapsvereiste van de NVZD. U kunt starten met het accreditatietraject wanneer u een jaar als bestuurder in uw organisatie werkt. U heeft vervolgens een jaar de tijd om het accreditatietraject af te ronden tot en met het accreditatiegesprek.

7. U kunt gemakkelijk een intervisiegroep starten of vinden

De NVZD helpt u graag op weg met intervisie. Deelname aan een intervisiegroep is ook een voorwaarde voor deelname aan het accreditatietraject. Lees meer

8. U kunt gemakkelijk collegiale coaching regelen

Als lid kunt u kosteloos gecoacht worden door een ervaren bestuurder. Lees meer

9. U kunt uw kennis verrijken op de NVZD-congressen en andere bijeenkomsten

De NVZD organiseert twee maal per jaar een vakgericht congres en daarnaast themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn vrijwel altijd exclusief en gratis toegankelijk voor leden.

10. U ontmoet medebestuurders

De NVZD biedt een platform om medebestuurders te ontmoeten en kennis en ervaring te delen. Dat kan niet alleen tijdens bijeenkomsten en professionaliseringsactiviteiten, maar ook door zitting te nemen in commissies of bestuur.

Meer weten over onze activiteiten? Lees het NVZD Beleidsplan 2017-2020.

Ook lid worden?

Ga naar aanmelden