Brief van Paul van der Heijden aan de leden van de NVZD

Accreditatie; waarom zou je?

- Maart 2019 -

Sinds 2014 kunnen bestuurders in de zorg zich laten accrediteren. De afgelopen vijf jaar hebben meer dan 300 bestuurders het accreditatietraject van de NVZD doorlopen. Als NVZD zijn we trots op deze leden; zij hebben laten zien bereid te zijn zich te laten spiegelen en toetsen. Alle bestuurders die langer dan een jaar bestuurder zijn in de huidige organisatie, kunnen opgaan voor accreditatie. Nog niet alle bestuurders hebben dat al gedaan. De NVZD wil bereiken dat zoveel mogelijk leden voor 1 januari 2020 opgaan voor accreditatie; na deze datum is geaccrediteerd zijn definitief een lidmaatschapsvereiste. Waarom vinden we dit belangrijk?

1. Accreditatie draagt bij aan de professionele ontwikkeling van bestuurders

Het zorglandschap verandert voortdurend en daarmee ook het vak van zorgbestuurder. Besturen in de zorg wordt steeds meer een doorlopend leer- en ontwikkelproces van de bestuurder, die zich in samenspraak met alle betrokkenen inzet voor optimale zorg voor de patiënt en cliënt. Het accreditatietraject draagt bij aan dit leer- en ontwikkelproces. Belangrijke elementen in het traject zijn zelfreflectie, 360 graden feedback, het maken van een concreet plan gericht op de eigen ontwikkeling en een auditgesprek.

In de woorden van Luc Demoulin, lid raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis: “Concreet heeft het accreditatietraject mij een meerjarenplan opgeleverd voor mijn persoonlijke ontwikkeling.”

2. Accreditatie draagt bij aan een betere reputatie van de beroepsgroep

De beroepsgroep van zorgbestuurders ligt onder het vergrootglas van pers, publiek en politiek. Mede door aanhoudende negatieve publiciteit lijken de reputatie en geloofwaardigheid van de beroepsgroep op een dieptepunt beland. Zoals directeur-generaal Bas van den Dungen (VWS) het stelt: 'Zorgbestuurders hebben een legitimiteitsprobleem.'

Accreditatie draagt bij aan de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In de woorden van Thom de Graaf, oud-voorzitter accreditatiecommissie: ‘Als bestuurders vertrouwen vragen van de samenleving, is het wel erg handig als je ook laat zien als bestuurder dat je je eigen professionaliteit voortdurend ontwikkelt en laat toetsen, zodat dat buiten de discussie staat.’

3. Accreditatie versterkt de positie van de beroepsvereniging

Een georganiseerde beroepsgroep staat voor haar eigen kwaliteit en bouwt hiermee aan vertrouwen van de buitenwereld. Hierbij past dat leden van de beroepsgroep zich langs de lat van de beroepsnormen (laten) leggen. En dat de beroepsgroep consequenties verbindt aan het niet-voldoen aan de beroepsnormen.

De NVZD beoogt een systematische bijdrage te leveren aan de professionalisering van zorgbestuurders. De NVZD voelt zich hierbij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en handhaven van de beroepsnormen voor bestuurders in de zorg. En voor het neerzetten van standaarden, zoals een gedragscode en een accreditatiesysteem.

Met het lidmaatschap van de NVZD committeert een bestuurder zich aan de beroepsnormen en -standaarden die de NVZD voorstaat. Bij het lidmaatschap van de beroepsvereniging hoort dat leden zich periodiek –onafhankelijk– laten toetsen; accreditatie. Accreditatie is daarom een lidmaatschapsvereiste geworden.

4. Omdat zelfregulering te verkiezen is boven een systeem van de overheid

De Tweede Kamer dringt al een aantal jaar bij de minister aan op een ‘geschiktheidstoets’ voor bestuurders in de zorg. De verwachting is dat deze roep vanuit de politiek voorlopig onveranderd blijft. Oud-minister Schippers heeft de Kamer steeds kunnen overtuigen van het zelfregulerend vermogen van zorgbestuurders. Ook de NVZD verkiest, net als de meeste leden, zelfregulering boven een systeem van de overheid.

Hans de Cocq van Delwijnen, bestuurder van Raamwerk, formuleert het zo: ‘Als we dit nu niet oppakken, gaat de overheid iets voor ons bedenken.’

Bent u nog niet gestart met het accreditatietraject?

Om al deze redenen roept het NVZD-bestuur u op om op te gaan voor accreditatie. U kunt zich aanmelden binnen de online toolbox accreditatie, te bereiken via onze website (na inloggen). Na aanmelding heeft u een jaar de tijd het traject af te ronden. Wij wensen u veel succes.

Namens het bestuur,

Paul van der Heijden,

Voorzitter NVZD