Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Artikel: Geen toekomst zonder draagvlak

80 procent van de bevolking heeft weinig tot heel weinig vertrouwen in zorgbestuurders (NIVEL, 2015). Vooral de toekomst van de gezondheidszorg baart de Nederlandse bevolking zorgen: is er op termijn nog wel voldoende zorg beschikbaar en is deze betaalbaar? Om het vertrouwen te vergroten is het cruciaal dat zorgbestuurders een gedragen langetermijnvisie op de zorgverlening van de organisatie formuleren. Dit betogen Sophie Bijloos en Richard Janssen in het artikel ‘Geen toekomst zonder draagvlak’, gepubliceerd in M&C Quarterly (I-2017).

Sophie Bijloos is beleidsmedewerker bij de NVZD en doet promotieonderzoek naar de legitimiteit en het vertrouwen in zorgbestuurders. Richard Janssen is bijzonder hoogleraar op de NVZD-leerstoel ‘Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg’ bij het iBMG en hoogleraar ‘Economie en Organisatie van de Gezondheidszorg’ bij Tranzo.

12 april NVZD Voorjaarscongres met Margriet Sitskoorn

Steeds beter worden in je vak; hoe bereik je dat?

Besturen in de zorg wordt steeds meer een doorlopend leer- en ontwikkelproces van de bestuurder. Daarbij beïnvloeden de voortdurende veranderingen in het zorglandschap vanzelfsprekend het leiderschapsprofiel waarover bestuurders moeten beschikken. Hoe ontwikkelt het vak van zorgbestuurder zich? En hoe ontwikkel je als bestuurder mee? Hoe bereik je dat je steeds beter wordt in je vak? Deze vragen staan centraal op het NVZD Voorjaarscongres. Dit vindt plaats op woensdag 12 april vanaf 13 uur bij de Sint Maartenskliniek in Ubbergen.
Sprekers zijn Margriet Sitskoorn, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, en Frans van der Meché, voormalig hoogleraar Neurologie en bestuurder van het Erasmus MC.
Moderator is Nardo van der Meer, professor en voorzitter van de divisie Gezondheidszorg aan TIAS School for Business and Society.

Het congres is exclusief en gratis toegankelijk voor NVZD-leden. Leden kunnen zich nu aanmelden.

Voorafgaand aan het congres vindt van 11.30 tot 12.30 de Algemene Ledenvergadering van de NVZD plaats.

NVZD voedt governancedebat

De NVZD Governancecommissie publiceerde op Skipr een serie van vier blogs over verschillende governancethema’s. Hiermee wil de commissie een bijdrage leveren aan het debat over governance. De blogs zijn geschreven door Thea Heeren en Marc van Ooijen. Lees:

Zorgbestuurder, laat van u horen in het maatschappelijk debat! (Thea Heeren)

Formuleer een visie op toezicht voordat Den Haag het voor je doet (Marc van Ooijen)

Wie is er eigenlijk eigenaar van de zorg? (Thea Heeren)

Raad van Toezicht moet zich beperken tot toezicht houden (Marc van Ooijen)