Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Accreditatie, waarom zou je?

Workshop op congres VWS “Goede zorg vraagt om goed bestuur” 15 juni

Hoe ervaren deelnemers het accreditatietraject voor zorgbestuurders en wat levert het hen op? Wat toetsen de auditoren nu precies in het accreditatiegesprek, en hoe verhoudt zich dat tot de rol van de raad van toezicht? En waarom vindt de NVZD dat elke bestuurder moet opgaan voor accreditatie? Deze vragen worden belicht door een geaccrediteerde bestuurder, auditor van het eerste uur Mariëlle Rompa en NVZD-bestuurslid Herma van der Wal. Zij verzorgen een workshop over accreditatie van zorgbestuurders op het congres “Goede zorg vraagt om goed bestuur”, georganiseerd door het ministerie van VWS. Dit congres vindt plaats op 15 juni in de Rijtuigenloods in Amersfoort, en is exclusief en gratis toegankelijk voor bestuurders en toezichthouders in de zorg. Lees meer op de website van VWS >

NVZD programma voor nieuwe leden

Startende bestuurders zien veel op zich afkomen. Niet alleen zaken die betrekking hebben op de eigen organisatie, maar ook thema's die met de eigen rol als bestuurder te maken hebben. Zoals:

  • Hoe kan ik mij verder ontwikkelen in mijn vak?
  • Hoe staat het met arbeidsrechtelijke zaken, zoals de WNT?
  • Hoe staat het met risico's op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid?
  • Welke governancevraagstukken kom ik tegen en hoe ga ik hiermee om?

Daarom organiseert de NVZD een programma voor nieuwe leden. Dit is speciaal bedoeld voor nieuwe bestuurders maar kan ook interessant zijn voor ervaren bestuurders. We organiseren het programma samen met Dirkzwager advocaten & notarissen, verzekeringsmakelaar Aon en BASE Advocaten. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 1 juni van 13.30 – 17.30 uur bij de NVZD in Zeist. Leden kunnen zich aanmelden via onze website.

'Bestuurders in beeld': onderzoek naar de trends en trendbreuken in het besturen van zorgorganisaties

Eens in de vijf jaar voert het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD een onderzoek uit naar hoe bestuurders in de zorg hun werk uitvoeren en tegen hun functie aankijken. In de publicatie ‘Bestuurders in beeld’ presenteren Sophie Bijloos, Wilma van der Scheer en Lizette van Veen-Berkx de uitkomsten van het laatste onderzoek. Welke trends in besturen zetten zich voort en welke veranderingen treden er op?

U kunt deze publicatie gratis downloaden: Bestuurders in beeld

Lees ook het artikel Bestuurlijk talent is blinde vlek voor raden van toezicht van Zorgvisie.