Welkom bij de NVZD!

Agenda

 1. Macrameknopen.jpg

  Algemene Ledenvergadering NVZD

  Op 21 april 2021

  De Algemene Ledenvergadering van de NVZD vindt plaats op 21 april 2021 van 11.00 - 12.00 uur, online via Zoom.

 2. corona2.png

  Webinar 'Hoe verder na corona - Wie heeft het heft in handen?'

  Op 21 april 2021

  Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering

  De informatie uit de enquête ‘Centrale regie versus eigen verantwoordelijkheid’ wordt gekoppeld aan het model van Zannoni dat helpt om de reguliere gang van zaken in de zorg weer op te kunnen pakken.

  Praat mee.

 3. Hand_robot_mens.jpg

  Webinar: Denk mee over artificiële intelligentie in de zorg

  Op 18 mei 2021

  Wat is artificiële intelligentie (AI) eigenlijk? Hoe kunnen patiënten, cliënten, zorgverleners en burgers in het algemeen, er profijt van hebben? Op welke manier kunnen bestuurders helpen AI op een goede manier een plek te geven in hun zorginstelling of - praktijk? Om daar vaart in te brengen heeft VWS een actieteam in het leven geroepen, waaraan bestuurders Fred Pijls, Gerard van Berlo en Hans de Boer, alle drie op persoonlijke titel, deelnemen.

 4. Pauwenveer.jpg

  Webinar: 'Van NUL naar ZIJN: de missie realiseren'

  Op 25 mei 2021

  Bespiegelingen over de uitdagingen om een organisatie het levenslicht te doen zien. In dit geval het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Wat vergt het van de leiders om een missie en een visie neer te zetten daar waar deze niet bestaat? Hoe inspireer je aankomende medewerkers en de medestanders om mee te doen?

Nieuws

 1. Banner ladder_ accreditatie rechtenvrij.jpg

  Besturen is vooruitzien, beleidsplan 2021-2025

  Met Besturen is vooruitzien, het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2021-2025, zet de NVZD de beweging naar de professionele ontwikkeling van bestuurders in de gezondheidszorg onverminderd voort. De bestuurder opereert vanuit visie op de gezondheidszorg in het algemeen en de toekomst van de eigen organisatie in het bijzonder. Netwerkorganisaties vragen om een bredere verbinding tussen bestuurders, over de grenzen van de eigen instelling en de sector heen. Dit vraagt om verdieping van bestaande- en het verwerven van nieuwe competenties bij bestuurders. De NVZD faciliteert bestuurders in de zorg in deze transitie.

  Lees verder

 2. Brug 540 x 150.jpg

  Frisse blik uit andere sector brengt nieuwe inzichten

  “Bestuurders van andere sectoren hebben vaak met dezelfde problematiek te maken, maar  kijken er anders naar”, zegt Wolfert Spijker, directeur-bestuurder Bevolkingsonderzoek Zuid-West. “Dat zette mij aan het denken.” Stefan Koomen, bestuurder Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland, voegt toe: “Bij  intersectorale intervisie lag de focus meer op de persoon dan op de sector. De sector kan zelfs afleiden. De intervisiegroep heeft mij veel gebracht en vormde zelfs de basis van een belangrijke keuze: doorgaan in mijn functie van destijds of niet.”

  Lees verder

 3. raadvanbestuur_catharinaziekenhuis_hr-34.jpg

  Heraccreditatie betekent blijven leren en ontwikkelen

  Geranne Engwirda, lid raad van bestuur van het Catherina Ziekenhuis, “Het is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling. En je laat aan de eigen organisatie en de omgeving zien je toetsbaar en daarmee kwetsbaar te willen opstellen.”

  Lees verder

Meer berichten