Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

‘Verpleegkundige in raad van bestuur onnodig’

In de discussies over de positie van verpleegkundigen in de raad van bestuur wordt voorbijgegaan aan het feit dat besturen een vak is; de discussie beperkt zich te veel tot de structuur. Dit stelt zorgbestuurder Frank van der Linden in een blog. Frank van der Linden is voorzitter raad van bestuur Humanitas DMH en voormalig verpleegkundige. Lees het blog op de website van Zorgvisie

NVZD voert lidmaatschapsvereiste van accreditatie door

Zeist, 14 februari 2020

Bestuurders in de zorg kunnen zich sinds 2014 laten accrediteren via het accreditatiesysteem van de NVZD - Vereniging van bestuurders in de zorg. Hiermee wil de NVZD een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering besloten dat accreditatie een lidmaatschapsvereiste zou worden voor NVZD-leden. Na een ruime overgangstermijn voert de NVZD deze vereiste nu door. Dit betekent dat leden die niet zijn opgegaan voor accreditatie terwijl zij dat wel hadden kunnen doen, geen lid kunnen blijven van de NVZD. Hun lidmaatschap eindigt op 31 december 2020. Lees verder in het persbericht >