Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Promotieonderzoek Building a License to Lead

Zorgbestuurders hebben draagvlak nodig om hun werk goed te kunnen doen. De afgelopen jaren heeft het aan dit draagvlak vaak ontbroken. Daarom is een belangrijke vraag hoe zorgbestuurders kunnen bouwen aan draagvlak, oftewel hun license to lead. Deze vraag staat centraal in het promotieonderzoek van Sophie Bijloos, juridisch beleidsmedewerker bij de NVZD. Op 4 juli verdedigt zij haar dissertatie aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De NVZD is trots op dit promotieonderzoek, dat niet alleen wetenschappelijke implicaties maar ook praktische implicaties heeft. Lees meer >

NVZD heeft vacature voor jurist

Vanwege het vertrek van een van onze collega's hebben wij een vacature voor een jurist. Wij bieden een zelfstandige juridische functie in een uitdagende werkomgeving waarin je kunt bijdragen aan de kwaliteit van het zorgbestuur. Interesse? Lees meer bij YER

Blog: Toezichthouders willen rem op BV-constructies in de zorg

Slechte ervaringen met oneigenlijke BV-constructies in de zorg leiden al weer snel tot een pleidooi voor regels gepaard met een steviger controle en dito toezicht. Belangrijker is het interne toezicht op dit punt te versterken zodat het in staat is BV-constructies te beoordelen. Dit stelt NVZD-directeur Jos de Beer in zijn blog op Skipr. Lees Toezichthouders willen rem op BV-constructies in de zorg (Skipr, 8 mei 2019)

Governance Colleges: Integriteit in bestuur bij maatschappelijke uitdagingen

De Governance Colleges voor bestuurders en toezichthouders staan op 12 juni in het teken van het thema ‘Integriteit in bestuur bij maatschappelijke uitdagingen’. In het eerste college laat prof. dr. Zeger van der Wal vanuit wetenschappelijk en filosofisch perspectief zijn licht schijnen over dit onderwerp. In het tweede college schetst dr. Jaap van Ginneken de invloed van macht op gedrag.
De Governance Colleges worden georganiseerd door de NVZD, NVTZ en Avicenna. Lees meer op governancecolleges.nl.

Blog: Bestuurder aan zet bij De juiste zorg op de juiste plek

Bestuurders hebben een cruciale rol om te bereiken dat zorg en ondersteuning stelselmatig worden georganiseerd rondom de cliënt of patiënt. Welke stappen kunnen zij zetten om dit te concretiseren? Waar lopen zij tegen grenzen aan? Hoe kunnen grenzen worden geslecht? Richard Janssen geeft een voorzet in zijn blog voor Zorgvisie.

Richard Janssen is bijzonder hoogleraar Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg vanwege de NVZD bij ESHPM, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.