Welkom bij de NVZD!

Nieuws

 1. Banner ladder_ accreditatie rechtenvrij.jpg

  Besturen is vooruitzien, beleidsplan 2021-2025

  Met Besturen is vooruitzien, het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2021-2025, zet de NVZD de beweging naar de professionele ontwikkeling van bestuurders in de gezondheidszorg onverminderd voort. De bestuurder opereert vanuit visie op de gezondheidszorg in het algemeen en de toekomst van de eigen organisatie in het bijzonder. Netwerkorganisaties vragen om een bredere verbinding tussen bestuurders, over de grenzen van de eigen instelling en de sector heen. Dit vraagt om verdieping van bestaande- en het verwerven van nieuwe competenties bij bestuurders. De NVZD faciliteert bestuurders in de zorg in deze transitie.

  Lees verder

 2. Brug 540 x 150.jpg

  Frisse blik uit andere sector brengt nieuwe inzichten

  “Bestuurders van andere sectoren hebben vaak met dezelfde problematiek te maken, maar  kijken er anders naar”, zegt Wolfert Spijker, directeur-bestuurder Bevolkingsonderzoek Zuid-West. “Dat zette mij aan het denken.” Stefan Koomen, bestuurder Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland, voegt toe: “Bij  intersectorale intervisie lag de focus meer op de persoon dan op de sector. De sector kan zelfs afleiden. De intervisiegroep heeft mij veel gebracht en vormde zelfs de basis van een belangrijke keuze: doorgaan in mijn functie van destijds of niet.”

  Lees verder

 3. Richard Janssen 360 breed.jpg

  De complexe werkelijkheid van de zorgbestuurder bestudeerd

  Het onzekere voor het zekere, de titel van de oratie uit 2017 van Richard Janssen, had niet nog meer van toepassing kunnen zijn dan in deze woelige  tijden van de coronapandemie. Ook de ondertitel Tweebenig besturen in de zorg die verwijst naar het op orde hebben van de bedrijfsvoering in combinatie met het anticiperen op veranderende omstandigheden, heeft niets aan actualiteit ingeboet. En dat alles onder het vergrootglas van politiek, media en het algemeen publiek. Een terugblik met hoogleraar Janssen, die vier jaar de NVZD-leerstoel Bestuur en management van instellingen in de gezondheidszorg bekleedde.

  Lees verder

Meer berichten