Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Thom de Graaf neemt afscheid van accreditatiecommissie zorgbestuurders

Thom de Graaf neemt op 1 november afscheid van de accreditatiecommissie voor zorgbestuurders vanwege zijn benoeming tot vice-president van de Raad van State. Bijna vijf jaar was Thom de Graaf voorzitter van de onafhankelijke accreditatiecommissie die beslist over het al dan niet accrediteren van zorgbestuurders. De commissie is ingesteld door de NVZD.

Eind 2013 startten de eerste bestuurders in de zorg met het accreditatietraject van de NVZD. Vanaf deze start was Thom de Graaf als voorzitter van de accreditatiecommissie hierbij betrokken. Samen met Trude Maas en Marjanne Sint, in januari opgevolgd door Willem Geerlings, beoordeelde hij de adviezen van auditoren over het al dan niet toekennen van accreditatie. Onder 260 certificaten van geaccrediteerde bestuurders zette hij persoonlijk zijn handtekening.

Thom de Graaf: ‘Het proces van aarzeling en zelfs een zekere weerstand tot enthousiasme en groei heb ik voor mijn ogen zien gebeuren. Dat vond ik mooi. Geaccrediteerde bestuurders hebben gemerkt dat ze er veel aan hebben. Zelf nadenken over je professionele ontwikkeling via een persoonlijk ontwikkelplan, en dat grondig en diepgaand bespreken met de auditoren, dat heeft de bestuurders zelf veel gebracht. Ik vond het een eer om heel veel certificaten te mogen tekenen; het zijn getuigenissen van het feit dat iemand zelfreflectie heeft en bereid is zijn eigen professionaliteit te laten toetsen en te ontwikkelen.’

De accreditatiecommissie voorziet in haar eigen samenstelling en werkt aan de aanstelling van een opvolger voor Thom de Graaf. Per 1 november neemt Trude Maas vooralsnog de rol van voorzitter op zich.

Artikel: Overlevingskansen van ziekenhuizen

In 1979 telde Nederland 243 ziekenhuizen, nu nog maar 93. Welke ziekenhuizen zijn verdwenen en waarom? En hoe sturend is de overheid daarbij geweest? Lees het artikel Overlevingskansen van ziekenhuizen van Martin den Hartog, Bart-Jeroen Haselbekke en Richard Janssen, bijzonder hoogleraar van de NVZD-leerstoel. Zij stellen dat de verwachte concentratie door sluitingen en fusies niet de omvang heeft aangenomen die we vanwege marktwerking zouden mogen verwachten.

Dit artikel is gepuliceerd in het ESB themanummer over ziekenhuisfusies (11-10-'18).