Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Hoe kan het interne toezicht worden versterkt?

Voor kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en continuïteit van de zorg is goed bestuur én toezicht nodig. Op een invitational conference bogen NZa, IGJ, NVTZ en NVZD zich gezamenlijk over de vraag: Hoe kan het interne toezicht verder worden versterkt? Het verzamelen van goede voorbeelden stond centraal. Wat kunnen bestuurders en interne toezichthouders van elkaar leren? Lees het verslag van de NZa op LinkedIn.

Promotieonderzoek Building a License to Lead

Hoe verkrijgen zorgbestuurders draagvlak voor de manier waarop ze besturen? Dat onderzocht Sophie Bijloos. Op 4 juli promoveerde zij op de ‘license to lead’ van zorgbestuurders. Zorgvisie sprak met haar over enkele van haar bevindingen en belangrijke implicaties van haar onderzoek. Lees het interview met Sophie Bijloos

Tijdens het aansluitende symposium over hetzelfde thema stelde SCP-directeur Kim Putters dat zorgbestuurders niet veel hebben aan Haagse wetgeving die voor heel Nederland geldt. "Die politieke regels houden geen rekening met de verschillen tussen regio’s op het gebied van gezondheidsproblemen, maar ook in de beschikbaarheid van mantelzorg en zorgpersoneel." Lees meer op Skipr