Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

NVZD-bestuur draagt Rutger Jan van der Gaag voor als nieuwe voorzitter

15 maart 2019
De leden van de NVZD - Vereniging van bestuurders in de zorg stemmen op vrijdag 12 april over de voordracht van het NVZD-bestuur om Rutger Jan van der Gaag te kiezen als nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Paul van der Heijden, draagt op 1 september na twee termijnen het voorzitterschap over. Lees meer >

Artikel: Private equity mengt zich steeds meer in de zorg

Private equity mengt zich steeds meer in de zorg, meldt NRC. Hoogleraren Richard Janssen en Jaap van den Heuvel schetsen nadelen en risico's. Lees het artikel op de website van NRC

NVZD Themaconferentie - De juiste zorg op de juiste plek; de bestuurder aan zet

Binnen de zorgsector leeft een breed gedragen visie op de toekomst van de zorg. Kort gezegd: ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Daarbij staat de patiënt/cliënt centraal, en wordt samengewerkt over grenzen van organisaties, sectoren en domeinen om dit voor elkaar te krijgen. In Nederland zijn al veel goede voorbeelden die laten zien dat het kan. Maar hoe bereiken we dat zorg en ondersteuning niet incidenteel maar stelselmatig worden georganiseerd rondom de cliënt of patiënt? Welke concrete stappen kunnen bestuurders zetten om dit te bereiken? Waar lopen zij tegen grenzen aan? Hoe kunnen grenzen worden geslecht?

Over deze vragen organiseert de NVZD op 12 april een themaconferentie met en voor leden: bestuurders uit alle sectoren van de zorg. Met een bijdrage van Martin van Rijn, voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. De gespreksleiding is in handen van Jacobine Geel, voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland.
Leden kunnen zich aanmelden na inloggen