Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD stelt zich tot doel de kwaliteit van het zorgbestuur in Nederland te bevorderen. Deze koers krijgt invulling langs drie pijlers: belangenbehartiging, professionalisering en visieontwikkeling.

Richard Janssen benoemd tot hoogleraar Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg

Het bestuur van de NVZD heeft prof. dr. Richard Janssen per 1 september 2016 voor vier jaar benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’. Deze leerstoel is in 1988 ingesteld door de NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg, met als doel ook vanuit de wetenschap bij te dragen aan professionalisering van zorgbestuur. Eerdere leerstoelhouders waren Pauline Meurs en Kim Putters. De leerstoel is gevestigd bij het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees meer >

Maarten Janssen gepromoveerd op de governance van innovatie in de zorg

Beleidsmakers, managers en professionals in de zorg moeten niet opleggen wat innovaties moeten opleveren, maar veel meer aandacht geven aan het proces van innoveren in de praktijk. Omdat het daaraan ontbreekt, is innovatiebeleid te weinig doordacht en slechts beperkt effectief. Dat stelt Maarten Janssen van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg in zijn proefschrift over de governance van innovatie in de zorg. Janssen verdedigde zijn proefschrift op 16 september aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Maarten Janssen startte zijn onderzoek onder de paraplu van de NVZD Leerstoel Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg.

Download het proefschrift 'Situated Novelty; A study on heathcare innovation and it's governance' of lees de samenvatting in het persbericht.

Moniek van Jaarsveld over collegiale coaching

Moniek van Jaarsveld is ‎bestuurder van ouderenzorgorganisatie Warande in Zeist. Al een aantal jaren ondersteunt zij als collegiale coach nieuwe én ervaren bestuurders. Wat spreekt haar aan bij collegiale coaching? Hoe ziet zij de betekenis ervan? Lees de ervaring van Moniek van Jaarsveld. “Bij collegiale coaching is het al voldoende motivatie om eens een paar gesprekken met een oude rot in het vak te willen voeren.”