Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

11 oktober Governance College 'Bestuur en Integriteit - kans op vaste bodem of toch een moeras?'

Op woensdag 11 oktober organiseren de NVZD, NVTZ en Avicenna het tweede Governance College voor bestuurders en toezichthouders in de zorg. Met als thema: ‘Bestuur en Integriteit – kans op vaste bodem of toch een moeras?’. Dr. Mark van Twist, hoogleraar bestuurskunde en bestuurder NSOB, en Greet Prins, voorzitter Raad van Bestuur van Philadelphia leveren deze avond een inspirerende bijdrage.

De bijeenkomst vindt plaats van 16.30 tot 20.30 uur bij Landgoed ISVW in Leusden. Aanmelden kan via www.governancecolleges.nl.

24 november NVZD Najaarscongres: Besturen in de zorg - Het onzekere voor het zekere!

Verschillende ontwikkelingen binnen de samenleving, op het snijvlak van de samenleving en het zorgstelsel, en binnen het zorgstelsel maken dat het besturen van zorgorganisaties steeds complexer is geworden. Toenemende onzekerheid is daarbij een belangrijke factor. Dit thema staat centraal op het NVZD Najaarscongres op 24 november.

Het congres vindt plaats voorafgaand aan de oratie van Richard Janssen, bijzonder hoogleraar op de NVZD-leerstoel, en wordt georganiseerd in samenwerking met iBMG en het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Sprekers zijn Kim Putters, Pauline Meurs, Henk Nies en Carina Hilders. Lees meer >

Paul van der Heijden en Thea Heeren over de nieuwe governancecode

Paul van der Heijden, voorzitter NVZD, en Thea Heeren, voorzitter van de NVZD Governancecommissie, leverden in maart een bijdrage aan het symposium Governancecode Zorg 2017, een initiatief van BoardRoom Zorg, Dirkzwager en de BoZ, in samenwerking met de NVZD. Hoe kijken Paul van der Heijden en Thea Heeren aan tegen de nieuwe governancecode?

Lees het artikel 'Niet polderen maar (be)sturen' van Paul van der Heijden.

Bekijk de interviews met Paul van der Heijden en Thea Heeren op YouTube:

 

Voor een impressie van het symposium Governancecode Zorg 2017 gaat u naar www.boardroomzorg.nl.

15 september NVZD Programma voor nieuwe leden

Startende bestuurders zien veel op zich afkomen. Niet alleen zaken die betrekking hebben op de eigen organisatie, maar ook thema's die met de eigen rol als bestuurder te maken hebben. Zoals:

  • Hoe kan ik mij verder ontwikkelen in mijn vak?
  • Hoe staat het met arbeidsrechtelijke zaken, zoals de WNT?
  • Hoe staat het met risico's op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid?
  • Welke governancevraagstukken kom ik tegen en hoe ga ik hiermee om?

Daarom organiseert de NVZD een programma voor nieuwe leden. Dit is speciaal bedoeld voor nieuwe bestuurders maar kan ook interessant zijn voor meer ervaren bestuurders. We organiseren het programma samen met Dirkzwager advocaten & notarissen, verzekeringsmakelaar Aon en BASE Advocaten. Lees meer >