Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Auditoren accreditatie gezocht

Met ons accreditatiesysteem voor zorgbestuurders wil de NVZD een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen – belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Een onafhankelijke accreditatiecommissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Auditoren geven hierover een advies aan de accreditatiecommissie op basis van een dossier van en een accreditatiegesprek met de bestuurders. Ter vervanging van aftredende auditoren en uitbreiding van de capaciteit is de NVZD op zoek naar nieuwe auditoren.

Kandidaten hebben zelf bestuurlijke ervaring (binnen en/of buiten de zorg) en brengen expertise mee op het gebied van professionele ontwikkeling. Auditoren zijn niet (meer) actief binnen een zorginstelling, wel eventueel als toezichthouder.

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders van DirectieWerf. Lees meer op www.directiewerf.nl.

Richard Janssen: ‘Nieuw hoofdlijnenakkoord vraagt visie van ziekenhuizen’

Het nieuwe hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg vraagt om grote transformaties en nieuwe competenties. Tegelijkertijd wordt de groei van ziekenhuiskosten verder aan banden gelegd en kampt de sector met arbeidstekorten. Een eigen visie op zorg helpt de koers te bepalen. Dit stelt Richard Jansen in zijn blog op Skipr. Lees het blog van Richard Janssen

Richard Janssen is bijzonder hoogleraar van de NVZD Leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’ ESHPM, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.