Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD stelt zich tot doel de kwaliteit van het zorgbestuur in Nederland te bevorderen. Deze koers krijgt invulling langs drie pijlers: belangenbehartiging, professionalisering en visieontwikkeling.

Ron van der Pennen: 'Besluitvorming in ziekenhuizen kan beter'

Raden van bestuur van ziekenhuizen en medisch specialisten moeten meer naar buiten kijken, en minder naar elkaar, bij het nemen van belangrijke besluiten. Dat adviseert bestuurskundige Ron van der Pennen op basis van zijn promotieonderzoek naar besluitvorming in ziekenhuizen. Op 2 september verdedigt hij zijn proefschrift in de aula van Tilburg University.

Ron van der Pennen startte zijn onderzoek onder de paraplu van de NVZD Leerstoel Management van instellingen in de gezondheidszorg

Lees de samenvatting van het onderzoek 'Besluitvorming in ziekenhuizen'

Dialoog 'Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders'

In samenwerking met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) organiseren we een dialoog over vragen en dilemma’s rondom integriteit. Deze dialogen vinden plaats op vier regiobijeenkomsten die de NVZD in september voor haar leden organiseert. Aanleiding van deze dialoog is het signalement over integriteit dat het CEG eind januari aan de minister heeft aangeboden. Lees meer >

NVZD reageert op concept nieuwe governancecode

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft de NVZD uitgenodigd te reageren op de conceptversie van de nieuwe zorgbrede governancecode. Vanuit de BoZ hebben Jacobine Geel en Hans Hoek hierover in een eerdere fase met de NVZD gesproken. Bekijk de reactie van de NVZD

Moniek van Jaarsveld over collegiale coaching

Moniek van Jaarsveld is ‎bestuurder van ouderenzorgorganisatie Warande in Zeist. Al een aantal jaren ondersteunt zij als collegiale coach nieuwe én ervaren bestuurders. Wat spreekt haar aan bij collegiale coaching? Hoe ziet zij de betekenis ervan? Lees de ervaring van Moniek van Jaarsveld. “Bij collegiale coaching is het al voldoende motivatie om eens een paar gesprekken met een oude rot in het vak te willen voeren.”