Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD stelt zich tot doel de kwaliteit van het zorgbestuur in Nederland te bevorderen. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: belangenbehartiging en professionalisering.

12 april NVZD Voorjaarscongres met Margriet Sitskoorn

Steeds beter worden in je vak; hoe bereik je dat?

Besturen in de zorg wordt steeds meer een doorlopend leer- en ontwikkelproces van de bestuurder. De voortdurende veranderingen in het zorglandschap beïnvloeden vanzelfsprekend het leiderschapsprofiel waarover bestuurders moeten beschikken. Hoe ontwikkelt het vak van zorgbestuurder zich? En hoe ontwikkel je als bestuurder mee? Hoe bereik je dat je steeds beter wordt in je vak? Deze vragen staan centraal op het NVZD Voorjaarscongres. Dit vindt plaats op woensdag 12 april vanaf 13 uur bij de Sint Maartenskliniek in Ubbergen.

Masterclass Margriet Sitskoorn: Leren en het brein

Het congres start met een masterclass ‘Leren en het brein’ van Margriet Sitskoorn, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, schrijfster van diverse populair-wetenschappelijke bestsellers over het brein en een graag geziene gast bij tv-programma’s. Margriet Sitskoorn gaat in op de vraag ‘Welke kennis van het brein helpt je als bestuurder om je te blijven ontwikkelen in je vak?’

Professionaliteit in de praktijk

De tweede helft van de middag staat in het teken van 'professionaliteit in de praktijk'. Binnenkort wordt bekend gemaakt welke sprekers op dit thema zullen ingaan. Daarnaast kunnen de deelnemers zich spiegelen aan de visie van Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University en Nyenrode Business Universiteit op de ontwikkeling van het zorgbestuur.

Het congres is exclusief en gratis toegankelijk voor NVZD-leden. De aanmelding start binnenkort.

Voorafgaand aan het congres vindt van 11.30 tot 12.30 de Algemene Ledenvergadering van de NVZD plaats.

16 maart: Symposium Governancecode Zorg 2017

Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland), Kees Cools (hoogleraar TIAS), Ronnie van Diemen (inspecteur-generaal IGZ) en Paul van der Heijden (voorzitter NVZD) spreken op 16 maart in het plenaire programma van het middagsymposium Governancecode Zorg 2017.

Het symposium kent daarnaast twee rondes van dialoogsessies. De dialoogsessies gaan in op de dagelijkse praktijk van het werken met de code vanuit verschillende perspectieven: dat van bestuurders, toezichthouders, patiënten, brancheorganisaties, en het juridisch perspectief. De dialoogsessies voor bestuurders worden geleid door Thea Heeren, bestuurder GGz Centraal en voorzitter van de NVZD Governancecommissie.

Het symposium is een initiatief van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), Dirkzwager Advocaten& Notarissen en BoardRoom ZORG in samenwerking met de NVZD.

Meer informatie over het programma vindt u op http://www.symposium-governancecodezorg.nl/home.

Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg openbaar

Het Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg is een overzicht van NVZD-leden die het accreditatietraject van de NVZD met succes hebben doorlopen. In dit traject wordt getoetst of de bestuurder actief werkt aan zijn (haar) vakontwikkeling en beschikt over zelfreflectief vermogen; twee ingrediënten van goed bestuur. Het is een persoonsgebonden accreditatie, niet instellingsgebonden. Een onafhankelijke commissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Deze accreditatiecommissie bestaat uit Thom de Graaf (voorzitter), Trude Maas en Marjanne Sint. Lees meer >

NVZD voedt governancedebat

De NVZD Governancecommissie publiceerde op Skipr een serie van vier blogs over verschillende governancethema’s. Hiermee wil de commissie een bijdrage leveren aan het debat over governance. De blogs zijn geschreven door Thea Heeren en Marc van Ooijen. Lees:

Zorgbestuurder, laat van u horen in het maatschappelijk debat! (Thea Heeren)

Formuleer een visie op toezicht voordat Den Haag het voor je doet (Marc van Ooijen)

Wie is er eigenlijk eigenaar van de zorg? (Thea Heeren)

Raad van Toezicht moet zich beperken tot toezicht houden (Marc van Ooijen)