Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

11 oktober Governance College 'Bestuur en Integriteit - kans op vaste bodem of toch een moeras?'

Op woensdag 11 oktober organiseren de NVZD, NVTZ en Avicenna het tweede Governance College voor bestuurders en toezichthouders in de zorg. Met als thema: ‘Bestuur en Integriteit – kans op vaste bodem of toch een moeras?’. Dr. Mark van Twist, hoogleraar bestuurskunde en bestuurder NSOB, en Greet Prins, voorzitter Raad van Bestuur van Philadelphia leveren deze avond een inspirerende bijdrage.

Dagvoorzitter is Ageeth Ouwehand, bestuurder van beweging 3.0, lid van de NVZD Governancecommissie en lid van de CEG-commissie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. De bijeenkomst vindt plaats van 16.30 tot 20.30 uur bij Landgoed ISVW in Leusden. Leer meer op www.governancecolleges.nl.

Marc van Ooijen: 'Nederlandse zorggovernance is uniek'

De Nederlandse governancestructuur in de zorg is uniek, en moeten we koesteren. Dit betoogt Marc van Ooijen in zijn column in het septembernummer van BoardRoom ZORG.
Marc van Ooijen is lid van het NVZD-bestuur en voorzitter van de NVZD Governancecommissie. In het dagelijks leven is hij bestuurder van PSW.
Lees de column van Marc van Ooijen op www.boardroomzorg.nl

24 november symposium en oratie 'Besturen in de zorg - Het onzekere voor het zekere!'

Verschillende ontwikkelingen binnen de samenleving en het zorgstelsel maken dat het besturen van zorgorganisaties steeds complexer is geworden. Verantwoordelijkheden van zorgorganisaties zijn toegenomen, maar ook is er steeds meer onzekerheid. Dit thema staat centraal op het symposium 'Besturen in de zorg: Het onzekere voor het zekere!'. Aansluitend op dit symposium vindt de oratie plaats van Richard Janssen, bijzonder hoogleraar op de NVZD-leerstoel 'Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg'.

Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de Erasmus School of Health Policy & Management (voorheen iBMG) en het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Sprekers zijn Kim Putters, Pauline Meurs, Henk Nies en Carina Hilders. Dagvoorzitter is NVZD-voorzitter Paul van der Heijden. Het symposium is gratis toegankelijk voor NVZD-leden en andere genodigden.

De oratie van Richard Janssen is toegankelijk voor alle belangstellenden. De oratie vindt plaats van 16 - 17 uur in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees meer >