Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

250e accreditatie voor Luc Demoulin (St. Antonius Ziekenhuis)

Zeist, 15 juni 2018

DG Bas van den Dungen van VWS heeft namens minister De Jonge vandaag het certificaat uitgereikt aan de 250e geaccrediteerde bestuurder in de zorg; Luc Demoulin. Hiermee onderstreepte hij het belang dat de minister toekent aan accreditatie van zorgbestuurders. Geaccrediteerde zorgbestuurders hebben aangetoond te beschikken over zelfreflectief vermogen en actief te werken aan hun professionele ontwikkeling; twee belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders is ontwikkeld door de NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg. Lees meer >

Toezicht verbetert door nieuwe dialogen

Blog Marc van Ooijen

"Inmiddels is het gemeengoed dat leden van raden van toezicht zich niet meer alleen laten informeren door de raad van bestuur. Contacten met het management, cliëntenraden en ondernemingsraden vinden inmiddels vrijwel overal plaats, overigens in verschillende mate en op diverse manieren. Punt van discussie in dit kader is nog in hoeverre de interne toezichthouders zich ook actief moeten informeren buiten de organisatie." Lees verder in het blog van Marc van Ooijen op www.zorgvisie.nl.

Marc van Ooijen is lid van het bestuur en voorzitter van de Governancecodecommissie van de NVZD. In het dagelijks leven is hij bestuurder van PSW.

Richard Janssen: Strategisch vastgoedbeleid in de langdurige zorg, geen sinecure?

Zorgbestuurders zijn verantwoordelijkheid voor een duurzaam strategisch vastgoedbeleid voor hun organisatie. Dat wordt er niet eenvoudiger op.

Met ingang van 1 januari 2019 is de vergoeding voor de kapitaallasten niet meer in een aparte geldstroom geborgd, maar onderdeel geworden van het integrale productietarief. Kosten van vastgoed moeten 'terugverdiend' worden. En een substantieel risico is overgedragen aan de zorgorganisatie die gebouwgebonden zorg verleent. Het beheer van en investeren in vastgoed is daarmee een belangrijk onderdeel van de agenda van bestuurders in de zorg geworden. Hoe ga je om met de behoeften van toekomstige cliënten en de positie van de zorginstelling in de waardeketen? Hoe speel je in op de veranderende context van de governance en het nieuwe risicoframework?

Lees meer in het blog van Richard Janssen, bijzonder hoogleraar van de NVZD-leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’ (Skipr, 4 juni 2018).

Accreditatie, waarom zou je?

Workshop op congres VWS “Goede zorg vraagt om goed bestuur” 15 juni

Hoe ervaren deelnemers het accreditatietraject voor zorgbestuurders en wat levert het hen op? Wat toetsen de auditoren nu precies in het accreditatiegesprek, en hoe verhoudt zich dat tot de rol van de raad van toezicht? En waarom vindt de NVZD dat elke bestuurder moet opgaan voor accreditatie? Deze vragen worden belicht door een geaccrediteerde bestuurder, auditor van het eerste uur Mariëlle Rompa en NVZD-bestuurslid Herma van der Wal. Zij verzorgen een workshop over accreditatie van zorgbestuurders op het congres “Goede zorg vraagt om goed bestuur”, georganiseerd door het ministerie van VWS. Dit congres vindt plaats op 15 juni in de Rijtuigenloods in Amersfoort, en is exclusief en gratis toegankelijk voor bestuurders en toezichthouders in de zorg. Lees meer op de website van VWS >

9 november: NVZD programma voor nieuwe leden

Startende bestuurders zien veel op zich afkomen. Niet alleen zaken die betrekking hebben op de eigen organisatie, maar ook thema's die met de eigen rol als bestuurder te maken hebben. Zoals:

  • Hoe kan ik mij verder ontwikkelen in mijn vak?
  • Hoe staat het met arbeidsrechtelijke zaken, zoals de WNT?
  • Hoe staat het met risico's op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid?
  • Welke governancevraagstukken kom ik tegen en hoe ga ik hiermee om?

Daarom organiseert de NVZD een programma voor nieuwe leden. Dit is speciaal bedoeld voor nieuwe bestuurders maar kan ook interessant zijn voor ervaren bestuurders. We organiseren het programma samen met Dirkzwager advocaten & notarissen, verzekeringsmakelaar Aon en BASE Advocaten. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 9 november van 13.30 – 17.30 uur bij de NVZD in Zeist. Leden kunnen zich aanmelden via onze website.