Welkom bij de NVZD!

Nieuws

 1. Richard Janssen 360 breed.jpg

  De complexe werkelijkheid van de zorgbestuurder bestudeerd

  Het onzekere voor het zekere, de titel van de oratie uit 2017 van Richard Janssen, had niet nog meer van toepassing kunnen zijn dan in deze woelige  tijden van de coronapandemie. Ook de ondertitel Tweebenig besturen in de zorg die verwijst naar het op orde hebben van de bedrijfsvoering in combinatie met het anticiperen op veranderende omstandigheden, heeft niets aan actualiteit ingeboet. En dat alles onder het vergrootglas van politiek, media en het algemeen publiek. Een terugblik met hoogleraar Janssen, die vier jaar de NVZD-leerstoel Bestuur en management van instellingen in de gezondheidszorg bekleedde.

  Lees verder

 2. raadvanbestuur_catharinaziekenhuis_hr-34.jpg

  Heraccreditatie betekent blijven leren en ontwikkelen

  Geranne Engwirda, lid raad van bestuur van het Catherina Ziekenhuis, “Het is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling. En je laat aan de eigen organisatie en de omgeving zien je toetsbaar en daarmee kwetsbaar te willen opstellen.”

  Lees verder

 3. jellyfish 540 breed.jpg

  Vertrouwen komt en gaat te paard bij de overheid

  Onder druk wordt alles vloeibaar. De coronapandemie dwingt medische oplossingen in de fast track, regels worden versoepeld en versimpeld. Zorginstellingen worden door omstandigheden gedwongen te
  experimenteren, te ondernemen, te pionieren. Eerst ontwikkelen, daarna zien we verder. Het werken vanuit vertrouwen in plaats vanuit nauwgezette regels, wetten, protocollen en besluitvormingsprocessen verlicht de crisis en brengt innovatie.

  Lees verder

Meer berichten