Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD stelt zich tot doel de kwaliteit van het zorgbestuur in Nederland te bevorderen. Deze koers krijgt invulling langs drie pijlers: belangenbehartiging, professionalisering en visieontwikkeling.

Zorgbestuurder, laat van u horen in het maatschappelijk debat!

'Zorgbestuurders moeten meer oog hebben voor het maatschappelijk belang!' is een veelgehoorde hartenkreet. Maar wat is eigenlijk het maatschappelijk belang van de zorginstelling? Goede zorg leveren, werkgelegenheid bieden, innoveren van de zorg en/of andere zaken? Lees het blog van Thea Heeren, RvB-voorzitter GGz Centraal en voorzitter NVZD Governancecommissie, 'Zorgbestuurder, laat van u horen in het maatschappelijk debat!' (Skipr)

Accreditatie in code

In de laatste versie van de nieuwe Zorgbrede Governancecode staat slechts een voorzichtige verwijzing naar accreditatie van bestuurders. Dat is een gemiste kans, betoogt NVZD-bestuurslid Marc van Ooijen in BoardRoom Zorg. Lees de column van Marc van Ooijen >

100ste accreditatie voor Christianne Lennards, Máxima Medisch Centrum

Namens minister Schippers (VWS) werd op 6 oktober in Den Haag het certificaat uitgereikt aan de 100ste geaccrediteerde zorgbestuurder: Christianne Lennards. Hiermee onderstreept de minister het belang dat zij toekent aan accreditatie van zorgbestuurders. Steeds meer bestuurders in de zorg gaan op voor accreditatie en laten hiermee zien dat zij zich toetsbaar opstellen. Het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders is ontwikkeld door de NVZD. Lees meer >

30 november 2016 NVZD Najaarscongres: Van toekomstvisie naar strategische sturing

Bestuurders in de zorg zien een breed scala aan technologische innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen op zich afkomen. Als bestuurder staat u voor de uitdaging de juiste keuzes te maken en uw organisatie voor te bereiden op de toekomst – ook de toekomst die wat verder weg ligt. Welke disruptieve innovaties zijn in uw sector al ingezet? Hoe plan je de toekomst? Wat vraagt dit van u als bestuurder? Op het NVZD Najaarscongres 2016 kijken we vooruit. Lees meer >

Richard Janssen benoemd tot hoogleraar Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg

Het bestuur van de NVZD heeft prof. dr. Richard Janssen per 1 september 2016 voor vier jaar benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’. Deze leerstoel is in 1988 ingesteld door de NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg, met als doel ook vanuit de wetenschap bij te dragen aan professionalisering van zorgbestuur. Eerdere leerstoelhouders waren Pauline Meurs en Kim Putters. De leerstoel is gevestigd bij het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees meer >