Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Actualiteitencollege Besturen in de zorg

WMCZ en de (rechts)positie van de cliënt

Voor bestuurders is het belangrijk de kennis van actuele wet- en regelgeving up to date te houden. Op dit moment lopen er verschillende wetgevingstrajecten die voor bestuurders relevant zijn. De NVZD organiseert daarom op 17 januari 2019 een nieuw actualiteitencollege dat volledig is toegespitst op bestuurders in de zorg. Dit keer staat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) centraal. Deze bijeenkomst is exclusief en gratis toegankelijk voor NVZD-leden. Lees meer >

Artikel: Overlevingskansen van ziekenhuizen

In 1979 telde Nederland 243 ziekenhuizen, nu nog maar 93. Welke ziekenhuizen zijn verdwenen en waarom? En hoe sturend is de overheid daarbij geweest? Lees het artikel Overlevingskansen van ziekenhuizen van Martin den Hartog, Bart-Jeroen Haselbekke en Richard Janssen, bijzonder hoogleraar van de NVZD-leerstoel. Zij stellen dat de verwachte concentratie door sluitingen en fusies niet de omvang heeft aangenomen die we vanwege marktwerking zouden mogen verwachten.

Dit artikel is gepuliceerd in het ESB themanummer over ziekenhuisfusies (11-10-'18).