Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

‘De witte jas aan de kapstok’: Verhalen van ziekenhuisbestuurder Douwe Biesma over zijn werk

Verschijningsdatum 20 september 2019

Bestuurders van zorgorganisaties hebben een grote verantwoordelijkheid als het erom gaat de zorg in Nederland van hoge kwaliteit én betaalbaar te houden. Tegelijk kunnen weinig mensen zich een voorstelling maken van het werk van een bestuurder in zorg. In ‘De witte jas aan de kapstok’ geeft ziekenhuisbestuurder Douwe Biesma een inkijkje in zijn werkzaamheden. Aan de hand van korte, persoonlijke verhalen uit zijn dagelijkse praktijk laat hij zien hoe complex en divers het besturen van een zorginstelling is. Zijn boek verschijnt op 20 september. Lees meer >

Rutger Jan van der Gaag aangetreden als NVZD-voorzitter

Rutger Jan van der Gaag is aangetreden als voorzitter van de NVZD - Vereniging van bestuurders in de zorg. Van der Gaag kreeg op 30 augustus de voorzittershamer overgedragen door Paul van der Heijden, die afscheid nam als voorzitter vanwege het verstrijken van zijn tweede termijn.

Rutger Jan van der Gaag werd door de NVZD-leden verkozen tijdens de algemene ledenvergadering van 12 april op voordracht van het bestuur. Met zijn brede (bestuurlijke) ervaring in de zorg en inhoudelijke gedrevenheid ziet het bestuur Van der Gaag als een voorzitter die samen met de leden, het bestuur en het bureau de voorzitterstaak als boegbeeld, belangenbehartiger en dienstbaar leider uitstekend kan vervullen. Lees meer in het bericht NVZD-leden kiezen Rutger Jan van der Gaag als nieuwe voorzitter (12 april 2019)

Rutger Jan van der Gaag is per 1 september aangetreden als voorzitter van de NVZD. Paul van der Heijden, afgetreden vanwege het verstrijken van zijn tweede termijn, heeft de voorzittershamer aan Rutger Jan van der Gaag overgedragen tijdens de bestuursvergadering van 30 augustus.