Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD stelt zich tot doel de kwaliteit van het zorgbestuur in Nederland te bevorderen. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: belangenbehartiging en professionalisering.

16 maart: Symposium Governancecode Zorg 2017

Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland), Kees Cools (hoogleraar TIAS), Ronnie van Diemen (inspecteur-generaal IGZ) en Paul van der Heijden (voorzitter NVZD) spreken op 16 maart in het plenaire programma van het middagsymposium Governancecode Zorg 2017.

Het symposium kent daarnaast twee rondes van dialoogsessies. De dialoogsessies gaan in op de dagelijkse praktijk van het werken met de code vanuit verschillende perspectieven: dat van bestuurders, toezichthouders, patiënten, brancheorganisaties, en het juridisch perspectief. De dialoogsessies voor bestuurders worden geleid door Thea Heeren, bestuurder GGz Centraal en voorzitter van de NVZD Governancecommissie.

De nieuwe code bevat zeven principes en is een dynamisch document, waarin gedrag en cultuur nu meer centraal staan. Alle bestuurders en toezichthouders in iedere sector van de zorg hebben met de nieuwe code te maken, zowel binnen de eigen organisatie als in relatie tot stakeholders van buiten de eigen instelling.

Dat roept vragen op als:

  • In welk maatschappelijk krachtenveld opereert de nieuwe governancecode?
  • Wat betekent de nieuwe code voor mij als bestuurder of toezichthouder in de dagelijkse praktijk?
  • Hoe verhoudt de nieuwe code zich tot het externe toezicht van NZa en IGZ?

Deze vragen staan dan ook centraal op het symposium Governancecode Zorg 2017, 16 maart 2017 van 13.00 tot 18.00 uur in Houten.

Het symposium is een initiatief van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), Dirkzwager Advocaten& Notarissen en BoardRoom ZORG in samenwerking met de NVZD.

Meer informatie over het programma en de inschrijving vindt u op http://www.symposium-governancecodezorg.nl/home.

Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg openbaar

Het Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg is een overzicht van NVZD-leden die het accreditatietraject van de NVZD met succes hebben doorlopen. In dit traject wordt getoetst of de bestuurder actief werkt aan zijn (haar) vakontwikkeling en beschikt over zelfreflectief vermogen; twee ingrediënten van goed bestuur. Het is een persoonsgebonden accreditatie, niet instellingsgebonden. Een onafhankelijke commissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Deze accreditatiecommissie bestaat uit Thom de Graaf (voorzitter), Trude Maas en Marjanne Sint. Lees meer >

Blog: Interactie tussen leefwereld en systeemwereld

De nieuwe Zorgbrede Governancecode wordt niet door iedereen met open armen ontvangen. Een punt van kritiek is dat de leefwereld van burgers, patiënten/cliënten en medewerkers nog te weinig centraal staat. En dat terwijl het juist de belangrijkste opdracht voor bestuur en toezicht is om binnen de eigen organisatie die leefwereld steeds onderdeel van de besluitvorming te laten zijn. Lees het blog van Marc van Ooijen, Interactie tussen leefwereld en systeemwereld (BoardRoom ZORG)

NVZD voedt governancedebat

De NVZD Governancecommissie publiceerde op Skipr een serie van vier blogs over verschillende governancethema’s. Hiermee wil de commissie een bijdrage leveren aan het debat over governance. De blogs zijn geschreven door Thea Heeren en Marc van Ooijen. Lees:

Zorgbestuurder, laat van u horen in het maatschappelijk debat! (Thea Heeren)

Formuleer een visie op toezicht voordat Den Haag het voor je doet (Marc van Ooijen)

Wie is er eigenlijk eigenaar van de zorg? (Thea Heeren)

Raad van Toezicht moet zich beperken tot toezicht houden (Marc van Ooijen)