Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Artikel: 'Schrapsessies vragen bestuurlijke moed'

Bestuurder en psychiater Marc Blom (Parnassia Groep) ontmoette Richard Janssen (bijzonder hoogleraar NVZD Leerstoel) voor een gesprek over leiderschap in de ggz, organisatorische veranderingen, de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van big data en e-health. Lees het artikel Schrapsessies vragen bestuurlijke moed (De Psychiater 2018-04 juni)

250e accreditatie voor Luc Demoulin (St. Antonius Ziekenhuis)

Zeist, 15 juni 2018

Directeur-generaal Bas van den Dungen van VWS heeft namens minister Hugo de Jonge op 15 juni het certificaat uitgereikt aan de 250e geaccrediteerde bestuurder in de zorg; Luc Demoulin. Hiermee onderstreepte hij het belang dat de minister toekent aan accreditatie van zorgbestuurders. Geaccrediteerde zorgbestuurders hebben aangetoond te beschikken over zelfreflectief vermogen en actief te werken aan hun professionele ontwikkeling; twee belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Lees meer >

Toezicht verbetert door nieuwe dialogen

Blog Marc van Ooijen

Dialoogbijeenkomsten tussen ‘externe’ toezichthouders, interne toezichthouders en bestuurders lijken een prima vorm van leren voor interne toezichthouders en voor bestuurders. Dat schrijft Marc van Ooijen in zijn blog voor Zorgvisie. Lees verder op www.zorgvisie.nl.

Marc van Ooijen is lid van het bestuur en voorzitter van de Governancecodecommissie van de NVZD. In het dagelijks leven is hij bestuurder van PSW.

Richard Janssen: Strategisch vastgoedbeleid in de langdurige zorg, geen sinecure?

Zorgbestuurders zijn verantwoordelijkheid voor een duurzaam strategisch vastgoedbeleid voor hun organisatie. Dat wordt er niet eenvoudiger op. Dit stelt Richard Jansen in zijn blog op Skipr.

Richard Jansen: "Met ingang van 1 januari 2019 is de vergoeding voor de kapitaallasten niet meer in een aparte geldstroom geborgd, maar onderdeel geworden van het integrale productietarief. Kosten van vastgoed moeten 'terugverdiend' worden. En een substantieel risico is overgedragen aan de zorgorganisatie die gebouwgebonden zorg verleent. Het beheer van en investeren in vastgoed is daarmee een belangrijk onderdeel van de agenda van bestuurders in de zorg geworden. Hoe ga je om met de behoeften van toekomstige cliënten en de positie van de zorginstelling in de waardeketen? Hoe speel je in op de veranderende context van de governance en het nieuwe risicoframework?"

Lees meer in het blog van Richard Janssen, bijzonder hoogleraar van de NVZD-leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’ (Skipr, 4 juni 2018).