Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD stelt zich tot doel de kwaliteit van het zorgbestuur in Nederland te bevorderen. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: belangenbehartiging en professionalisering.

NVZD voedt governancedebat

De NVZD Governancecommissie heeft op Skipr een serie van vier blogs gepubliceerd over verschillende governancethema’s. Hiermee wil de commissie een bijdrage leveren aan het debat over governance. De blogs zijn geschreven door Thea Heeren en Marc van Ooijen. Wij nodigen u van harte uit op de Skipr-website op de blogs te reageren. Lees:

Zorgbestuurder, laat van u horen in het maatschappelijk debat! (Thea Heeren)

Formuleer een visie op toezicht voordat Den Haag het voor je doet (Marc van Ooijen)

Wie is er eigenlijk eigenaar van de zorg? (Thea Heeren)

Raad van Toezicht moet zich beperken tot toezicht houden (Marc van Ooijen)

'Accreditatie hoort in nieuwe Governancecode'

In de laatste versie van de nieuwe Zorgbrede Governancecode staat slechts een voorzichtige verwijzing naar accreditatie van bestuurders. Dat is een gemiste kans, betoogt NVZD-bestuurslid Marc van Ooijen in BoardRoom Zorg. Lees de column van Marc van Ooijen >

100ste accreditatie voor Christianne Lennards, Máxima Medisch Centrum

Namens minister Schippers (VWS) werd op 6 oktober in Den Haag het certificaat uitgereikt aan de 100ste geaccrediteerde zorgbestuurder: Christianne Lennards. Hiermee onderstreept de minister het belang dat zij toekent aan accreditatie van zorgbestuurders. Steeds meer bestuurders in de zorg gaan op voor accreditatie en laten hiermee zien dat zij zich toetsbaar opstellen. Het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders is ontwikkeld door de NVZD. Lees meer >