Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Accreditatiecommissie zorgbestuurders heeft vacature voor lid

De onafhankelijke accreditatiecommissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie aan zorgbestuurders. Dit gebeurt op basis van een onderbouwd advies van auditoren. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden, eind 2019, is de accreditatiecommissie op zoek naar een nieuw lid. Belangstellenden die aan het profiel voldoen, kunnen tot 12 juli reageren. Download de profielschets

Promotieonderzoek Building a License to Lead

Zorgbestuurders hebben draagvlak nodig om hun werk goed te kunnen doen. De afgelopen jaren heeft het aan dit draagvlak vaak ontbroken. Daarom is een belangrijke vraag hoe zorgbestuurders kunnen bouwen aan draagvlak, oftewel hun license to lead. Deze vraag staat centraal in het promotieonderzoek van Sophie Bijloos, juridisch beleidsmedewerker bij de NVZD. Op 4 juli verdedigt zij haar dissertatie aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De NVZD is trots op dit promotieonderzoek, dat niet alleen wetenschappelijke implicaties maar ook praktische implicaties heeft. Lees meer >