Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Accreditatiecommissie voor zorgbestuurders benoemt zes nieuwe auditoren

Zeist, 14 december 2018

De accreditatiecommissie voor zorgbestuurders heeft zes nieuwe auditoren benoemd. Per 1 januari 2019 treden Johan Dorresteijn, Lynne Konigsberger, Vincent Moolenaar, Marlies Ott, Bas Schreuder en Betty van de Walle toe tot de auditorenpool.

Met de aanstelling van de nieuwe auditoren breidt de NVZD de capaciteit uit. De vereniging voorziet voor 2019 een stijging van het aantal bestuurders dat opgaat voor accreditatie; na 2019 is geaccrediteerd zijn een lidmaatschapsvereiste voor NVZD-leden. Nieuwe bestuurders zijn tijdelijk uitgezonderd: zij kunnen starten met het accreditatietraject wanneer zij een jaar als bestuurder werkzaam zijn.

De nieuwe auditoren hebben bestuurlijke ervaring binnen en/of buiten de zorg en brengen expertise mee op het gebied van professionele ontwikkeling. Zij zijn niet (meer) actief als bestuurder.

Met het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders wil de NVZD een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen – belangrijke ingrediënten voor goed bestuur.

De onafhankelijke accreditatiecommissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Auditoren geven hierover een advies aan de accreditatiecommissie op basis van een dossier van en een accreditatiegesprek met de bestuurders. De accreditatiecommissie bestaat uit Trude Maas (voorzitter) en Willem Geerlings. De commissie werkt aan de aanstelling van een opvolger voor Thom de Graaf, die per 1 november is afgetreden.

Lees de profielen van de nieuwe auditoren