Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Is er een medezeggenschapsparadox?

Is er een medezeggenschapsparadox: hoe meer bestuurlijke nadruk op de formele cliënten-medezeggenschapsstructuren, hoe minder aandacht voor zaken die cliënten bezighouden in hun dagelijks leven? Deze vraag poneert Marc van Ooijen in zijn blog voor Zorgvisie.

Marc van Ooijen is bestuurder van De Zorggroep, vicevoorzitter van de NVZD en voorzitter van de NVZD Governancecommissie.

Richard Janssen: ‘Nieuw hoofdlijnenakkoord vraagt visie van ziekenhuizen’

Het nieuwe hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg vraagt om grote transformaties en nieuwe competenties. Tegelijkertijd wordt de groei van ziekenhuiskosten verder aan banden gelegd en kampt de sector met arbeidstekorten. Een eigen visie op zorg helpt de koers te bepalen. Dit stelt Richard Jansen in zijn blog op Skipr. Lees het blog van Richard Janssen

Richard Janssen is bijzonder hoogleraar van de NVZD Leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’ ESHPM, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.