Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

NVZD programma voor nieuwe leden

Startende bestuurders zien veel op zich afkomen. Niet alleen zaken die betrekking hebben op de eigen organisatie, maar ook thema's die met de eigen rol als bestuurder te maken hebben. Zoals:

  • Hoe kan ik mij verder ontwikkelen in mijn vak?
  • Hoe staat het met arbeidsrechtelijke zaken, zoals de WNT?
  • Hoe staat het met risico's op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid?
  • Welke governancevraagstukken kom ik tegen en hoe ga ik hiermee om?

Daarom organiseert de NVZD een programma voor nieuwe leden. Dit is speciaal bedoeld voor nieuwe bestuurders maar kan ook interessant zijn voor ervaren bestuurders. We organiseren het programma samen met Dirkzwager advocaten & notarissen, verzekeringsmakelaar Aon en BASE Advocaten. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 1 juni van 13.30 – 17.30 uur bij de NVZD in Zeist. Leden kunnen zich aanmelden via onze website.

NVZD Voorjaarscongres

Glasheldere toekomst: Patiënt/ cliënt centraal
18 april 2018

Als het om de toekomst gaat, lijkt de stip op de horizon voor bestuurders glashelder: de patiënt/cliënt staat centraal. Dit beeld komt naar voren uit de gesprekken met bestuurders die het afgelopen jaar binnen de NVZD zijn gevoerd. De weg naar de toekomst is niet glad geplaveid. Verschillende factoren maken het lastig de patiënt of cliënt daadwerkelijk centraal te stellen, zoals wetgeving/ financiering, organisatiebelangen en de aandacht die beheersmatige zaken vragen.
Dát het mogelijk is de patiënt/cliënt centraal te stellen, wordt intussen al bewezen in de praktijk.
Daarom belichten wij tijdens dit congres best practices waarin het perspectief van de patiënt of cliënt daadwerkelijk centraal staat. Als vereniging van bestuurders uit álle sectoren van de zorg, richten we ons daarbij op samenwerking die sectoren overstijgt, en de rol van de bestuurder hierbij:

  • Wat zijn succesfactoren en valkuilen bij het organiseren van zorg in ketens en netwerken?
  • Wat is de rol van de bestuurder daarbij?
  • Hoe richt je de governance in?

Sprekers Wouter ten Have en Mirella Minkman geven hun visie op het realiseren van netwerkzorg vanuit hun beider ervaring als adviseur én wetenschapper. Wouter ten Have is organisatieadviseur en partner van TEN HAVE Change Management. Daarnaast is hij hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Mirella Minkman is directeur Innovatie & onderzoek bij kenniscentrum Vilans. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar aan Universiteit Tilburg/TIAS op de leerstoel ‘Innovatie van organisatie en bestuur van de langdurende integrale zorg’ en vice-voorzitter van het bestuur van de International Foundation for Integrated Care.

Voorafgaand aan het congres vindt van 12.30 tot 13.30 uur de Algemene Ledenvergadering plaats.

Het NVZD Voorjaarscongres 2018 is exclusief en gratis toegankelijk voor NVZD-leden. Lees meer >

'Bestuurders in beeld': onderzoek naar de trends en trendbreuken in het besturen van zorgorganisaties

Eens in de vijf jaar voert het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD een onderzoek uit naar hoe bestuurders in de zorg hun werk uitvoeren en tegen hun functie aankijken. In de publicatie ‘Bestuurders in beeld’ presenteren Sophie Bijloos, Wilma van der Scheer en Lizette van Veen-Berkx de uitkomsten van het laatste onderzoek. Welke trends in besturen zetten zich voort en welke veranderingen treden er op?

U kunt deze publicatie gratis downloaden: Bestuurders in beeld

Lees ook het artikel Bestuurlijk talent is blinde vlek voor raden van toezicht van Zorgvisie.