Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

NVZD Themaconferentie - De juiste zorg op de juiste plek; de bestuurder aan zet

Binnen de zorgsector leeft een breed gedragen visie op de toekomst van de zorg. Kort gezegd: ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Daarbij staat de patiënt/cliënt centraal, en wordt samengewerkt over grenzen van organisaties, sectoren en domeinen om dit voor elkaar te krijgen. In Nederland zijn al veel goede voorbeelden die laten zien dat het kan. Maar hoe bereiken we dat zorg en ondersteuning niet incidenteel maar stelselmatig worden georganiseerd rondom de cliënt of patiënt? Welke concrete stappen kunnen bestuurders zetten om dit te bereiken? Waar lopen zij tegen grenzen aan? Hoe kunnen grenzen worden geslecht?

Over deze vragen organiseert de NVZD op 12 april een themaconferentie met en voor leden: bestuurders uit alle sectoren van de zorg. Met een bijdrage van Martin van Rijn, voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. De gespreksleiding is in handen van Jacobine Geel, voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland.
Leden kunnen zich aanmelden na inloggen

Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar Paul van der Heijden

NVZD-voorzitter Paul van der Heijden is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op 7 februari ontving hij deze koninklijke onderscheiding uit handen van minister Koolmees van Sociale Zaken.

Paul van der Heijden is emeritus hoogleraar Internationaal Arbeidsrecht en geldt wereldwijd als expert op het gebied van internationaal arbeidsrecht. Van 2002 tot 2017 was Van der Heijden onder meer voorzitter van het Committee on Freedom of Association van de International Labour Organisation, ILO. De ILO komt onder meer op voor werknemers die een vakbond willen oprichten en over een cao moeten onderhandelen. De ILO is onderdeel van de Verenigde Naties. Lees meer op de website van Universiteit Leiden

Wie bouwt de nodige verpleeghuizen?

Tot 2030 moeten er honderden nieuwe verpleeghuizen komen. Zorginstellingen kunnen die vaak zelf niet financieren, maar buitenlandse partijen kijken met interesse naar de Nederlandse markt. Lees het artikel Wie bouwt de nodige verpleeghuizen?  (FD, 4 feb. 2019), met een bijdrage van Richard Janssen, bijzonder hoogleraar van de NVZD-leerstoel Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg.