Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

NVZD zoekt nieuwe voorzitter

In september 2019 eindigt de tweede en laatste termijn van NVZD-voorzitter Paul van der Heijden. Om die reden zoekt de NVZD een nieuwe voorzitter. Het streven is de opvolger in de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2019 te benoemen, zodat de nieuwe voorzitter in september 2019 het stokje kan overnemen.

Kandidaten kunnen tot 1 december 2018 reageren.

De NVZD wordt bij de procedure begeleid door Vanderkruijs.

Lees de vacature

Artikel: Overlevingskansen van ziekenhuizen

In 1979 telde Nederland 243 ziekenhuizen, nu nog maar 93. Welke ziekenhuizen zijn verdwenen en waarom? En hoe sturend is de overheid daarbij geweest? Lees het artikel Overlevingskansen van ziekenhuizen van Martin den Hartog, Bart-Jeroen Haselbekke en Richard Janssen, bijzonder hoogleraar van de NVZD-leerstoel. Zij stellen dat de verwachte concentratie door sluitingen en fusies niet de omvang heeft aangenomen die we vanwege marktwerking zouden mogen verwachten.

Dit artikel is gepuliceerd in het ESB themanummer over ziekenhuisfusies (11-10-'18).