Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Paul van der Heijden en Thea Heeren over de nieuwe governancecode

Paul van der Heijden, voorzitter NVZD, en Thea Heeren, voorzitter van de NVZD Governancecommissie, leverden in maart een bijdrage aan het symposium Governancecode Zorg 2017, een initiatief van BoardRoom Zorg, Dirkzwager en de BoZ, in samenwerking met de NVZD. Hoe kijken Paul van der Heijden en Thea Heeren aan tegen de nieuwe governancecode?

Lees het artikel 'Niet polderen maar (be)sturen' van Paul van der Heijden.

Bekijk de interviews met Paul van der Heijden en Thea Heeren op YouTube:

 

Voor een impressie van het symposium Governancecode Zorg 2017 gaat u naar www.boardroomzorg.nl.

15 september NVZD Programma voor nieuwe leden

Startende bestuurders zien veel op zich afkomen. Niet alleen zaken die betrekking hebben op de eigen organisatie, maar ook thema's die met de eigen rol als bestuurder te maken hebben. Zoals:

  • Hoe kan ik mij verder ontwikkelen in mijn vak?
  • Hoe staat het met arbeidsrechtelijke zaken, zoals de WNT?
  • Hoe staat het met risico's op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid?
  • Welke governancevraagstukken kom ik tegen en hoe ga ik hiermee om?

Daarom organiseert de NVZD een programma voor nieuwe leden. Dit is speciaal bedoeld voor nieuwe bestuurders maar kan ook interessant zijn voor meer ervaren bestuurders. We organiseren het programma samen met Dirkzwager advocaten & notarissen, verzekeringsmakelaar Aon en BASE Advocaten. Lees meer >

Blog Marc van Ooijen: 'Geen democratische legitimering intern toezicht'

'Stelt u zich eens voor dat alle raden van toezicht worden gekozen door cliënten, patiënten en/of andere burgers. Een gedachte die aan populariteit wint. Maar wat mij betreft is het onzin en lijkt het een zoveelste poging om het interne toezicht groter te maken dan het zou moeten zijn.' Lees verder op www.boardroomzorg.nl

Marc van Ooijen is lid van het bestuur van de NVZD en volgt per 1 juli Thea Heeren op als voorzitter van de Governancecommissie.