Welkom bij de NVZD!

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: professionalisering en belangenbehartiging.

Blog Marc van Ooijen: 'Geen democratische legitimering intern toezicht'

'Stelt u zich eens voor dat alle raden van toezicht worden gekozen door cliënten, patiënten en/of andere burgers. Een gedachte die aan populariteit wint. Maar wat mij betreft is het onzin en lijkt het een zoveelste poging om het interne toezicht groter te maken dan het zou moeten zijn.' Lees verder op www.boardroomzorg.nl

Marc van Ooijen is lid van het bestuur van de NVZD en volgt per 1 juli Thea Heeren op als voorzitter van de Governancecommissie.

Start nieuwe serie Governance Colleges van NVZD, NVTZ en Avicenna op 7 juni

Op 7 juni vindt de eerste editie plaats van de Governance Colleges voor bestuurders en toezichthouders. Een serie diepgaande en kritische colleges rond thema’s op het gebied van goed bestuur. In elk college laten twee topsprekers hun licht schijnen over een actueel thema. Op 7 juni delen prof. dr. Gabriel van den Brink en dr. Steven de Waal hun inzichten over het onderwerp ‘Samenspel tussen burger en bestuur’. Aan de orde komen vragen als:

  • Wat heeft Nederland nodig qua bestuur en toezicht in relatie tot hoe ingespeeld kan worden op de dynamiek in de samenleving dat burgers meer eigen initiatieven ontplooien?
  • Welke initiatieven en type burgers verdienen meer aandacht?
  • Welke speciale aandacht moeten we als bestuurders en toezichthouders geven ten aanzien van burgers met een allochtone achtergrond?

De Governance Colleges zijn een gezamenlijk initiatief van de NVTZ, de NVZD en Avicenna Academie voor Leiderschap. Op 11 oktober (datum onder voorbehoud) volgt een tweede college met als thema Ethiek. Lees meer op www.governancecolleges.nl.

Accreditatie wordt lidmaatschapsvereiste NVZD

Zeist, 12 april 2017

De NVZD heeft tijdens de algemene ledenvergadering op 12 april besloten accreditatie toe te voegen als lidmaatschapsvereiste. Dit past in de ontwikkeling van de NVZD als beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg.

NVZD-voorzitter Paul van der Heijden: ‘Een georganiseerde beroepsgroep staat voor haar eigen kwaliteit en bouwt hiermee aan vertrouwen van de buitenwereld. Hierbij past dat leden van de beroepsgroep zich langs de lat van de beroepsnormen laten leggen. En dat de beroepsgroep consequenties verbindt aan het niet-voldoen aan de beroepsnormen.’

Lees meer in het persbericht >