Publicaties

Hieronder vindt u onze openbare publicaties.
Publicaties voor leden, zoals modellen voor statuten, reglementen en een arbeidsovereenkomst, zijn te vinden bij Mijn NVZD (na inloggen).

NVZD Beleidsplan 2021-2025

Handboek Accreditatie zorgbestuurders
Een beschrijving van alle procedures, termijnen en regels van het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders

Brochure Accreditatie zorgbestuurders
Alle informatie over de inrichting van het NVZD accreditatiesysteem en de procedure.

Building a License to Lead; hoe zorgbestuurders bouwen aan draagvlak om te besturen, proefschrift Sophie Bijloos (juni 2019)

Het onzekere voor het zekere; tweebenig besturen in de zorg
De oratie van Richard Janssen, bijzonder hoogleraar NVZD-leerstoel Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam, ESHPM, 2017)

Bestuurders in beeld; Vijftien jaar onderzoek naar het besturen van zorgorganisaties 
Sophie Bijloos, Wilma van der Scheer en Lizette van Veen-Berkx
(De Tijdstroom, Utrecht in samenwerking met Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Rotterdam en NVZD Vereniging van bestuurders in de zorg, Zeist, 2017)

Statuten NVZD (2023)

Reglement NVZD (november 2023)

Beloningscode (2009)
De NVZD en NVTZ hebben in 2009 de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg opgesteld, en deze in 2012 vernieuwd. Door inwerkingtreding van de WNT is de beloningscode alleen nog relevant voor bestuurders die in het overgangsrecht vallen.