Publicaties

Hieronder vindt u onze openbare publicaties.
Publicaties voor leden, zoals modellen voor statuten, reglementen en een arbeidsovereenkomst, zijn te vinden bij Mijn NVZD (na inloggen).

Building a License to Lead; hoe zorgbestuurders bouwen aan draagvlak om te besturen, proefschrift Sophie Bijloos (juni 2019)

'Toezichthouders willen rem op BV-constructies in de zorg', blog Jos de Beer (Skipr, 8 mei 2019)

Bestuurder aan zet bij De juiste zorg op de juiste plek, blog Richard Janssen (Zorgvisie, 25 april 2019)

Handboek Accreditatie zorgbestuurders 2021
Een beschrijving van alle procedures, termijnen en regels van het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders

Brochure NVZD accreditatie 
Alle informatie over de inrichting van het NVZD accreditatiesysteem en de procedure.

Het onzekere voor het zekere; tweebenig besturen in de zorg
De oratie van Richard Janssen, bijzonder hoogleraar NVZD-leerstoel Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam, ESHPM, 2017)

Bestuurders in beeld; Vijftien jaar onderzoek naar het besturen van zorgorganisaties 
Sophie Bijloos, Wilma van der Scheer en Lizette van Veen-Berkx
(De Tijdstroom, Utrecht in samenwerking met Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Rotterdam en NVZD Vereniging van bestuurders in de zorg, Zeist, 2017)

Blogs Marc van Ooijen 
Als voorzitter van de NVZD Governancecommissie voedt Marc van Ooijen met zijn blogs het debat over governance in de zorg.

Governance is: Niet polderen maar (be)sturen
Paul van der Heijden (BoardRoom Zorg, juni 2017)

NVZD Beleidsplan 2021-2025

Statuten NVZD (april 2017)

Reglement NVZD (april 2017)

Rapport Governance in de zorg (2015) 
In dit rapport verwoordt de NVZD haar visie op het onderwerp governance. Het rapport is de uitkomst van het werk van de NVZD-commissie Governance, onder leiding van prof. mr. H.J. de Kluiver.

Beloningscode (2009)
De NVZD en NVTZ hebben in 2009 de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg opgesteld, en deze in 2012 vernieuwd. Door inwerkingtreding van de WNT is de beloningscode alleen nog relevant voor bestuurders die in het overgangsrecht vallen.