Publicaties

Hieronder vindt u onze openbare publicaties. Publicaties voor leden vindt u bij Mijn NVZD.

Blogs Marc van Ooijen voor BoardROOM Zorg (2016 - heden)

Governance is: Niet polderen maar (be)sturen (BoardRoom Zorg, juni 2017)
Paul van der Heijden

NVZD Beleidsplan 2017-2020

Brochure NVZD accreditatie (2017)
Alle informatie over de inrichting van het NVZD accreditatiesysteem en de procedure.

Blogserie NVZD Governancecommissie (Skipr, 2016)

Rapport Governance in de zorg (2015) 
In dit rapport verwoordt de NVZD haar visie op het onderwerp ‘governance’. Het rapport is de uitkomst van het werk van de NVZD-commissie Governance, onder leiding van prof. mr. H.J. de Kluiver.

Beloningscode (2009)
De NVZD en NVTZ hebben in 2009 de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg opgesteld, en deze in 2012 vernieuwd. Door inwerkingtreding van de WNT is de beloningscode alleen nog relevant voor bestuurders die in het overgangsrecht vallen.

Gedragscode voor de goede bestuurder (2007) 
Persoonlijke code, gericht op de wijze van uitoefenen van de functie door de bestuurder zelf.
De code:

  • geeft aan wat de NVZD verstaat onder een goede bestuurder;
  • geeft aan wat passend en geoorloofd is in het wegen van vaak tegenstrijdige of moeilijk te combineren belangen en wensen binnen de zorgorganisatie
  • stelt normen aan de individuele functie-uitoefening van de bestuurder;
  • is daarmee een aanvulling op de wet- en regelgeving ten aanzien van de functie-uitoefening.

Brochure NVZD rechtsbijstandverzekering
Brochure NVZD aansprakelijkheidsverzekering

Lees meer over deze speciale verzekeringen voor zorgbestuurders, ontwikkeld door de NVZD in samenwerking met Aon.

Statuten NVZD (april 2017)