Publicaties

Hieronder vindt u onze openbare publicaties. Publicaties voor leden vindt u bij Mijn NVZD.

Handboek Accreditatie zorgbestuurders 2018
Een beschrijving van alle procedures, termijnen en regels van het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders

Brochure NVZD accreditatie (2018)
Alle informatie over de inrichting van het NVZD accreditatiesysteem en de procedure.

Bestuurders in beeld; Vijftien jaar onderzoek naar het besturen van
zorgorganisaties
 Sophie Bijloos, Wilma van der Scheer en Lizette van Veen-Berkx
(De Tijdstroom, Utrecht in samenwerking met Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Rotterdam en NVZD Vereniging van bestuurders in de zorg, Zeist, 2017)

Blogs Marc van Ooijen voor BoardROOM Zorg (2016 - 2017)

Governance is: Niet polderen maar (be)sturen
Paul van der Heijden (BoardRoom Zorg, juni 2017)

NVZD Beleidsplan 2017-2020

Statuten NVZD (april 2017)

Blogserie NVZD Governancecommissie (Skipr, 2016)

Rapport Governance in de zorg (2015) 
In dit rapport verwoordt de NVZD haar visie op het onderwerp ‘governance’. Het rapport is de uitkomst van het werk van de NVZD-commissie Governance, onder leiding van prof. mr. H.J. de Kluiver.

Beloningscode (2009)
De NVZD en NVTZ hebben in 2009 de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg opgesteld, en deze in 2012 vernieuwd. Door inwerkingtreding van de WNT is de beloningscode alleen nog relevant voor bestuurders die in het overgangsrecht vallen.

Gedragscode voor de goede bestuurder (2007) 
Persoonlijke code, gericht op de wijze van uitoefenen van de functie door de bestuurder zelf.
De code:

  • geeft aan wat de NVZD verstaat onder een goede bestuurder;
  • geeft aan wat passend en geoorloofd is in het wegen van vaak tegenstrijdige of moeilijk te combineren belangen en wensen binnen de zorgorganisatie
  • stelt normen aan de individuele functie-uitoefening van de bestuurder.