Promotieonderzoek Building a License to Lead

Zorgbestuurders hebben draagvlak nodig om hun werk goed te kunnen doen. De afgelopen jaren heeft het aan dit draagvlak vaak ontbroken. Daarom is een belangrijke vraag: 'Hoe kunnen zorgbestuurders optimaal bouwen aan draagvlak om te besturen, oftewel hun license to lead?' Deze vraag staat centraal in het promotieonderzoek van Sophie Bijloos. Op 4 juli 2019 verdedigde zij haar dissertatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Belangrijke conclusie uit haar proefschrift is dat er goede stappen zijn gezet, bijvoorbeeld door een accreditatietraject voor zorgbestuurders te ontwikkelen, maar dat er ook nog het nodige is te winnen. Zorgbestuurders kunnen hun draagvlak voornamelijk verder vergroten door te werken aan een gedeeld moreel kader, door de eigen professionaliteit en deskundigheid nog beter in te zetten en door te kijken voorbij de eigen zittingsduur.

In het onderzoek is gekeken naar bouwstenen voor draagvlak om te besturen op drie niveaus: individuele zorgbestuurders, raden van bestuur en zorgbestuurders als collectief. Naast wetenschappelijke implicaties heeft het onderzoek ook praktische implicaties. Sophie Bijloos doet onder meer aanbevelingen ten aanzien van de vakontwikkeling, professionalisering, de positionering en de werving van zorgbestuurders.

Promotoren

Promotoren waren Kim Putters en Wouter ten Have.
Prof. dr. Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2008 tot 2013 was hij bijzonder hoogleraar Management van zorginstellingen vanwege de NVZD bij hetzelfde instituut.
Prof. dr. Wouter ten Have is organisatieadviseur en managing partner van TEN HAVE Change Management. Daarnaast is hij hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Over de onderzoeker

Sophie Bijloos (1982) behaalde haar master titel in Rechten en in Geschiedenis (met veel genoegen) en de bachelor titel in Wijsbegeerte. In de periode 2011-2019 was zij werkzaam als juridisch beleidsmedewerker bij de NVZD. In 2014 startte Sophie Bijloos met haar promotieonderzoek als buitenpromovendus aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het kader van haar promotieonderzoek publiceerde zij ook het boek Bestuurders in beeld: Vijftien jaar onderzoek naar het besturen van zorgorganisaties (de Tijdstroom, 2017) met Wilma van der Scheer en Lizette van Veen-Berkx.

Download de digitale versie van het proefschrift Building a License to Lead; hoe zorgbestuurders bouwen aan draagvlak om te besturen van Sophie Bijloos

Download de publiekssamenvatting

Lees ook het artikel Promotieonderzoek: Duurzaam draagvlak voor bestuurders (Zorgvisie, 21 juni 2019)