Ga naar aanmelden

Hartelijk dank voor uw interesse in het lidmaatschap van de NVZD.

Lidmaatschapscriteria

Wij attenderen u graag op de lidmaatschapscriteria:

 • U bent eindverantwoordelijk bestuurder en legt statutair rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht/ commissarissen.
 • Uw organisatie is een instelling waar patiënten-/cliëntenzorg wordt verleend.
 • Uw instelling past voor de activiteiten binnen uw instelling de Governancecode Zorg toe.
 • U heeft een dienstverband gebaseerd op een arbeidsovereenkomst.
 • U bent conform het handboek accreditatie van de vereniging geaccrediteerd of accreditabel en gaat binnen de vastgestelde termijnen op voor accreditatie:
  • Werkt u een jaar of langer als bestuurder in uw huidige instelling?
   Dan kunt u, nadat u lid bent geworden, direct starten met het accreditatietraject. U krijgt na aanvang van uw lidmaatschap een jaar de tijd om het accreditatietraject te doorlopen tot en met het accreditatiegesprek.
  • Werkt u minder dan één jaar als bestuurder in de huidige instelling?
   Dan kunt u, nadat u lid bent geworden, starten met het accreditatietraject op het moment dat u één jaar werkzaam bent in uw instelling als bestuurder. U dient binnen twee jaar na het moment dat u bestuurder bent geworden in uw instelling het accreditatietraject te hebben doorlopen tot en met het accreditatiegesprek.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan of u voldoet aan de lidmaatschapscriteria. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact zoeken met ons via info@nvzd.nl.
Het NVZD-bestuur kan besluiten in een specifiek geval af te wijken van deze criteria.

Persoonlijk lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVZD is persoonlijk en niet overdraagbaar. Daarom is het van belang dat u persoonlijk het aanvraagformulier invult. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aan- en afmelden als lid. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Contributie

De contributie bedraagt voor 2024:

 • Gewone leden € 1004,-
 • Buitengewone leden € 1004,-
 • In-between-jobs leden € 502,-
 • Alumni-lidmaatschap € 50,-

NB: Aan de deelname aan het accreditatietraject zijn kosten verbonden. Deze bedragen per 1 januari 2023 € 3.209,09 exclusief BTW / € 3.883,- inclusief BTW. Dit bedrag is kostendekkend. Behaalde accreditatie is vijf jaar geldig.

Welkomstcadeau

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het het boek ‘De bestuurder en de filosoof’; over de binnenkant van leiderschap door Mieke Moor en ‘Mevrouw de bestuurder’ door Anita Wydoodt.

Meer informatie

Meer informatie over het lidmaatschap van de NVZD vindt u in de statuten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het NVZD bureau:

T: 030 277 72 80

M: info@nvzd.nl

Ga verder naar het aanvraagformulier