Aanvraagformulier lidmaatschap NVZD

  • Algemeen
  • Uw gegevens
  • Uw organisatie
  • Contactgegevens
  • Afronden
Verantwoording
Instelling
Contract
Indien u als interim-bestuurder bent verbonden aan de instelling, dan is het lidmaatschap van de NVZD niet mogelijk.
Accreditatie

Leden van de NVZD dienen geregistreerd te zijn in het register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg. U kunt starten met het accreditatietraject wanneer u een jaar als eindverantwoordelijke bestuurder in uw instelling werkt. U heeft dan nog een jaar de tijd om het accreditatietraject te doorlopen. Meer informatie vindt u hier

Belangrijk tijdens het accreditatietraject is dat u feedback kunt vragen aan de volgende partijen:
- Raad van toezicht
- Management
- Cliëntenraad (wanneer er geen cliëntenraad is wordt feedback gevraagd aan een of meerdere cliënten)
- Ondernemingsraad (wanneer er geen ondernemingsraad is wordt feedback gevraagd aan een of meerdere medewerkers)
- Zorgprofessional op strategisch niveau (met wie u als bestuurder met enige regelmaat contact heeft of, indien aanwezig: medische staf)
- Externe partij (denk aan: gemeente, verzekeraar of samenwerkingspartner, maar geen externe toezichthouder of ministerie)
- Indien aanwezig: medebestuurder

Kunt u om welke reden dan ook bij de voornoemde partijen geen feedback ophalen, dan kan het zijn dat u het accreditatietraject niet kunt doorlopen. Bent u er niet zeker van of de partij(en) die u voor ogen hebt voldoen, neem dan op voorhand contact met ons op via info@nvzd.nl.

De Governancecode Zorg

Let op: als u bij een of meer van bovenstaande vragen 'nee' heeft geantwoord, voldoet u niet aan de lidmaatschapscriteria van de NVZD. Indien u dit wenst, kunt u hierover contact opnemen met de NVZD via info@nvzd.nl.

* verplicht veld