Aanvraagformulier lidmaatschap NVZD

  • Algemeen
  • Uw gegevens
  • Uw organisatie
  • Contactgegevens
  • Afronden
Verantwoording
Instelling
Contract
Indien u als interim-bestuurder bent verbonden aan de instelling, dan is het lidmaatschap van de NVZD niet mogelijk.
Accreditatie

Leden van de NVZD dienen geregistreerd te zijn in het register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg. U kunt starten met het accreditatietraject wanneer u een jaar als eindverantwoordelijke bestuurder in uw instelling werkt. U heeft dan nog een jaar de tijd om het accreditatietraject te doorlopen. Meer informatie vindt u hier

De Governancecode Zorg

Let op: als u bij een of meer van bovenstaande vragen 'nee' heeft geantwoord, voldoet u niet aan de lidmaatschapscriteria van de NVZD. Indien u dit wenst, kunt u hierover contact opnemen met de NVZD via info@nvzd.nl.

* verplicht veld