Leerstoel

Leerstoel Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg

De NVZD-leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’ heeft als doel vanuit de wetenschap bij te dragen aan professionalisering van zorgbestuur. Deze leerstoel is in 1988 ingesteld door de NVZD en is gevestigd bij Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bijzonder hoogleraar Richard Janssen

Richard Janssen is per 1 september 2016 voor vier jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel. Op 24 november 2017 sprak hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn oratie uit, getiteld 'Het onzekere voor het zekere - tweebenig besturen in de zorg'.

Lees het blog dat Richard Janssen naar aanleiding van zijn oratie publiceerde op Skipr

Tessa van Dijk doet onder leiding van Richard Janssen promotieonderzoek naar de gevolgen van regelgeving voor banken (Basel III) en zorgverzekeraars (Solvency II) en de uitwerking daarvan op zorgorganisaties.

Onderzoek en promovendi Kim Putters

Van 2009 tot 2013 was prof. dr. Kim Putters als bijzonder hoogleraar aan de leerstoel verbonden. Zes promovendi verrichtten onder zijn leiding onderzoek naar de praktijk van het management van zorginstellingen:

Sophie Bijloos – acceptatieruimte voor het zorgbestuurlijk handelen

Hoe bouwen zorgbestuurders aan hun license to lead: draagvlak om te besturen?

Download het proefschrift van Sophie Bijloos:
Building a License to Lead; hoe zorgbestuurders bouwen aan draagvlak om te besturen (juni 2019)

Promotoren: Kim Putters en Wouter ten Have.

Lees meer over dit onderzoek in het artikel Promotieonderzoek: Duurzaam draagvlak voor bestuurders (Zorgvisie, 21 juni 2019)

Lees het artikel 'Geen toekomst zonder draagvlak' van Sophie Bijloos en Richard Janssen (M&C Quarterly 1 2017)

Lees de publicatie Bestuurders in beeld; Vijftien jaar onderzoek naar het besturen van
zorgorganisaties
van Sophie Bijloos, Wilma van der Scheer en Lizette van Veen-Berkx (2017)

Maarten Janssen – innovatieprocessen in de zorg

Hoe verlopen innovatieprocessen in de zorg en hoe zijn deze processen beter te sturen en te organiseren in de praktijk?

Download het proefschrift van Maarten Janssen:
'Situated Novelty; A study on heathcare innovation and it's governance' (2016)

Een samenvatting van het proefschrift vindt u in het persbericht

Ga naar de publicaties van Maarten Janssen e.a.:

'We moeten anders gaan denken over innovatie' (TVZ, 2017-1)

'Anders kijken naar innovatie; lessen voor managers en organisatieadviseurs' (M&C Quarterly 1, 2017)

'Situated novelty: Introducing a process perspective on the study of innovation' (2015)

Rapport: De rol van de verpleegkundig specialist en de physician assistant in de zorg (2015)

Artikel: ‘Verpleegkundig specialist onnodig aan de leiband’ (2015)

Artikel: Caring for Healthcare Entrepreneurs - Towards successful entrepreneurial strategies for sustainable innovations in Dutch healthcare (2013)

Rapport: Innovatie in de revalidatie – een kwalitatieve evaluatie van het innovatieprogramma revalidatie (2013)

Ron van der Pennen – besluitvorming in het ziekenhuis

Hoe gaan raad van bestuur en medisch specialisten om met waardenconfiguraties in besluitvorming?

Download het proefschrift van Ron van der Pennen: Besluitvorming in ziekenhuizen (2016)

Download de samenvatting van het proefschrift van Ron van der Pennen: Besluitvorming in ziekenhuizen (2016)

Lees het artikel ‘Ziekenhuisbestuurders en specialisten kijken teveel naar elkaar’ (2016)

Lees het artikel over prestatiebeloning van medisch specialisten

Lees het artikel ’Als de Inspectie de operatiekamers sluit’

Lees het artikel over governance in Dutch hospitals

Femke Vennik – de rol van patiënten en hun participatie bij kwaliteitsverbetering

Hoe worden kwaliteitsverbetering initiatieven, waarbij een actievere rol van patiënten wordt verwacht, vormgegeven? Wat betekenen ze voor het handelingsrepertoire van patiënten en zorgverleners? Wat voor spanningen ontstaan er?    

Download het proefschrift van Femke Vennik:
Interacting patients; The construction of active patientship in quality improvement initiatives (juni 2016)

Ga naar de publicaties van Femke Vennik e.a.:

  • Scripting the active patient in online health communities (2014)
  • Co-production in Health Care: Rhetoric and Practice (2014)
  • Expert and experiential knowledge in the same place: Patients’ experiences with online communities connecting patients and health professionals (2014)
  • Personal health communities: a phenomenological study of a new health-care concept (2014)

Jeroen Postma – schaalgrootte van zorgorganisaties

'Klein is niet altijd fijn en groter is niet altijd beter; een pleidooi voor een genuanceerd debat over klein- en grootschaligheid.'

Download het proefschrift van Jeroen Postma:
‘Scaling Care: An analysis of the structural, social and symbolic dimensions of scale in healthcare’ (juni 2015)

Lees het artikel ‘Klein is niet altijd fijn in de zorg’

Lees het artikel ‘Helft zorgbestuurders praat vruchteloos over fusie’

Lees het artikel ‘Nabij is niet altijd beter

Lieke Oldenhof – middenmanagement in de zorg

Wat houdt het dagelijks werk van middenmanagement in de zorg en hoe verandert dit?

Download het proefschrift van Lieke Oldenhof, cum laude gepromoveerd:
‘The Multiple Middle: Managing in Healthcare’ (april 2015)

Lees het artikel ‘Slecht imago zorgmanager is achterhaald’

Lees het artikel ‘De nuttige rol van managers in de zorg’

Lees het artikel ‘On Justification Work: How Compromising Enables Public Managers to Deal with Conflicting Values’ (2013) van Lieke Oldenhof, Jeroen Postma en Kim Putters, in 2015 onderscheiden als Best Journal Article door de Academy of Management