Wetenschap

De NVZD wil vanuit de wetenschap een actieve bijdrage leveren aan de professionalisering van zorgbestuur.

Voorheen is er onderzoek uitgevoerd vanuit de NVZD-leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’, gevestigd bij Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vanaf 2023 wil de NVZD in nieuwe vorm bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek over zorgbestuur door het oprichten van een academische werkplaats. In de loop van 2023 zal deze werkplaats meer vorm krijgen.


NVZD-leerstoel

Bijzonder hoogleraar Richard Janssen

Van 2016 tot 2020 was Richard Janssen als hoogleraar benoemd op de NVZD-leerstoel. Op 24 november 2017 sprak hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn oratie uit, getiteld 'Het onzekere voor het zekere - tweebenig besturen in de zorg'.

Daarnaast voerde Tessa van Dijk onder zijn leiding een promotieonderzoek naar de gevolgen van regelgeving voor banken (Basel III) en zorgverzekeraars (Solvency II) en de uitwerking daarvan op zorgorganisaties uit.

Onderzoek en promovendi Kim Putters

Van 2009 tot 2013 was prof. dr. Kim Putters als bijzonder hoogleraar aan de leerstoel verbonden. Zes promovendi verrichtten onder zijn leiding onderzoek naar de praktijk van het management van zorginstellingen:

Sophie Bijloosacceptatieruimte voor het zorgbestuurlijk handelen

Maarten Jansseninnovatieprocessen in de zorg

Ron van der Pennenbesluitvorming in het ziekenhuis

Femke Vennikde rol van patiënten en hun participatie bij kwaliteitsverbetering

Jeroen Postma – schaalgrootte van zorgorganisaties

Lieke Oldenhofmiddenmanagement in de zorg


Overige publicaties die mogelijk interessant zijn voor bestuurders:

Health care reform and financial crisis in the Netherlands: consequences for the financial arena of health care organizations.

Power, legitimacy and urgency:  Unravelling the relationship between Dutch healthcare organisations and their financial stakeholders.

Zorgbestuurders vinden de eisen van verzekeraars niet altijd wenselijk en passend.