Historie

De vereniging is op 11 januari 1979 opgericht onder de naam Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren. Tot 1996 waren voornamelijk bestuurders uit de intramurale zorg aangesloten. In 1996 werden, als gevolg van maatschappelijke veranderingen in het zorgaanbod, de lidmaatschapscriteria uitgebreid tot bestuurders van extramurale zorginstellingen. De naam werd gewijzigd in: NVZD - vereniging van directeuren van instellingen in de gezondheidszorg.

In 2004 zijn de statuten opnieuw aangepast. De vereniging heet vanaf dan: NVZD - vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg.

In 2005 resp. 2006 zijn vanuit de NVZD twee zusterverenigingen opgericht:

  • VHMZ, de Vereniging van Hoger Management in de gezondheidszorg
    Deze vereniging is in 2015 zelfstandig verder gegaan onder de naam VMZ.
  • Nestores, voor gepensioneerde oud-leden van de NVZD.

In 2006 werd besloten om de lidmaatschapscriteria te verruimen tot alle eindverantwoordelijke bestuurders van instellingen die genoemd zijn in de WTZi.

In de Algemene Ledenvergadering van 2012 werd besloten tot een statutenwijziging waarbij onder meer de naam van de vereniging is veranderd in ‘NVZD - Vereniging van bestuurders in de zorg’ en waarbij een ‘In-between-jobs’ lidmaatschap is geïntroduceerd.