Organisatie

De NVZD is als volgt georganiseerd.

Algemene ledenvergadering

In de Algemene ledenvergadering stemmen de leden van onze vereniging over het te voeren beleid. Het bestuur bereidt de beslispunten voor. De Algemene ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Rutger Jan van der Gaag (voorzitter)
 • Han Hendrikse, bestuurder Amaliazorg (penningmeester)
 • Jolanda Buwalda, bestuurder Omring
 • Gert van Enk, bestuurder Sint Maartenskliniek
 • Johanneke Mostert, bestuurder Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer
 • Herma van der Wal, bestuurder Dimence Groep
 • Ingrid Widdershoven, bestuurder Koraal
 • Martijn Wiesenekker, bestuurder Diakonessenhuis
Rutger Jan van der Gaag
Han Hendrikse (penningmeester)
Jolanda Buwalda
Gert van Enk
Johanneke Mostert
Herma van der Wal
Ingrid Widdershoven
Martijn Wiesenekker

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie adviseert het bestuur over de professionaliseringsagenda van de NVZD, inclusief het accreditatiesysteem. Leden van de commissie zijn:

 • Herma van der Wal, bestuurder Dimence Groep (voorzitter)
 • Ron Boumans, bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW
 • Ymke Fokma, bestuurder Dijklander Ziekenhuis
 • Niels Honig, bestuurder Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Loes Kater, bestuurder ZGR
 • Ernest Müter, bestuurder NSDSK
 • Fred Pijls, bestuurder GGZ Oost Brabant
 • Judith Reiff, bestuurder De Gelderhorst
 • Inge de Wit, bestuurder St. Jans Gasthuis
 • Monique Cremers, bestuurder de Zorgcirkel

Governancecommissie

De Governancecommissie heeft als doel en opdracht het thema Governance in de zorg blijvend onder de aandacht te brengen en het debat te voeden met kennis en inzichten vanuit het perspectief van de bestuurder. Leden van de commissie zijn:

 • Jolanda Buwalda, bestuurder Omring (voorzitter)
 • Bert Brouwer, bestuurder Careander
 • Luc Demoulin, bestuurder St. Antonius Ziekenhuis
 • Gita Gallé, bestuurder Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
 • Timo de Grefte, bestuurder GGZ Friesland
 • Martijn Kuit, bestuurder Klimmendaal
 • Marc van Ooijen, bestuurder De Zorggroep
 • Ageeth Ouwehand, bestuurder 's Heeren Loo
 • Paul Willems, bestuurder Amerpoort

Commissie Arbeidszaken

De commissie arbeidszaken adviseert het bestuur over beleidsthema’s op het gebied van arbeidszaken onder voorzitterschap van Gert van Enk, bestuurder Sint Maartenskliniek. Op ad hoc basis worden leden bij de verschillende thema's betrokken.

Bureau

De NVZD wordt ondersteund door een eigen bureau. Aan het bureau zijn verbonden:

 • Jos de Beer, directeur
 • Marjan de Jong, medewerker financiële en ledenadministratie
 • Mariët Remie, beleidsmedewerker
 • Iris Sengers, bestuurssecretaris, beleidsmedewerker
 • Marcia Sloos-Hueting, officemanager en directiesecretaresse

Het bureau wordt bijgestaan door Marleen de Kleijn en Antoinette van Herpen (accreditatie) en Harry Nieuwlaar (controller).