Organisatie

De NVZD is als volgt georganiseerd.

Algemene ledenvergadering

In de Algemene ledenvergadering stemmen de leden van onze vereniging over het te voeren beleid. Het bestuur bereidt de beslispunten voor. De Algemene ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats.

De NVZD raadpleegt haar leden ook tijdens jaarlijkse regiobijeenkomsten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Paul van der Heijden (voorzitter)
 • Jeltje Schraverus, bestuurder MagentaZorg (vicevoorzitter)
 • Ton Ruikes, bestuurder Ziekenhuisgroep Twente (penningmeester)
 • Gert van Enk, bestuurder Sint Maartenskliniek
 • Han Hendrikse, bestuurder Zorgorganisatie De Blije Borgh
 • Marc van Ooijen, bestuurder PSW
 • Herma van der Wal, bestuurder Dimence Groep
 • Ingrid Widdershoven, bestuurder Koraal Groep

Een zetel is vacant.

Paul van der Heijden
Jeltje Schraverus
Ton Ruikes
Gert van Enk
Han Hendrikse
Marc van Ooijen
Herma van der Wal
Ingrid Widdershoven

Kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommissie adviseert het bestuur over de professionaliseringsagenda van de NVZD, inclusief het accreditatiesysteem. Leden van de commissie zijn:

 • Herma van der Wal, bestuurder Dimence Groep (voorzitter)
 • Ron Boumans, bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW
 • Marianne van der Harten, bestuurder De Noorderbrug
 • Moniek van Jaarsveld, bestuurder Warande
 • Ernest Müter, bestuurder NSDSK
 • Leon Poels, bestuurder SGL
 • Ton Ruikes, bestuurder Ziekenhuis Groep Twente
 • Wouter van Soest, bestuurder De Zorggroep
 • Betty van der Walle, bestuurder Elkerliek ziekenhuis

Commissie Governance

De Governancecommissie heeft als doel en opdracht het thema Governance in de zorg blijvend onder de aandacht te brengen, het debat te voeden met kennis en inzichten vanuit het perspectief van de bestuurder en uit te nodigen voor discussie. Leden van de commissie zijn:

 • Thea Heeren, bestuurder GGz Centraal (voorzitter)
 • Marc van Ooijen, bestuurder PSW (vicevoorzitter)
 • Gita Gallé, bestuurder Deventer Ziekenhuis
 • Gerard Hoogvliet, bestuurder Merem behandelcentra
 • Ageeth Ouwehand, Beweging 3.0
 • Marla Venderink, bestuurder Mosae Zorggroep
 • Henriette van Wezel, bestuurder Kraamzorg de Eilanden

Commissie Arbeidszaken

De commissie Arbeidszaken adviseert het bestuur over beleid(sthema’s) op het gebied van arbeidszaken. Leden van de commissie zijn:

 • Gert van Enk, bestuurder Sint Maartenskliniek (voorzitter)
 • Eelco Damen, bestuurder Cordaan
 • Koos Lukkien, bestuurder Karakter

Een zetel is vacant.

Bureau

De NVZD wordt ondersteund door een eigen bureau (4,1 fte). Medewerkers van het bureau zijn:

 • Jos de Beer, directeur
 • Sophie Bijloos, beleidsmedewerker
 • Mariët Remie, beleidsmedewerker
 • Marcia Sloos-Hueting, officemanager en directiesecretaresse
 • Marjan de Jong, medewerker financiële en ledenadministratie
 • Harry Nieuwlaar, controller, met dank aan Connect Professionals