Organisatie

De NVZD is als volgt georganiseerd.

Algemene ledenvergadering

In de Algemene ledenvergadering stemmen de leden van onze vereniging over het te voeren beleid. Het bestuur bereidt de beslispunten voor. De Algemene ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Paul van der Heijden (voorzitter)
 • Marc van Ooijen (vicevoorzitter), bestuurder De Zorggroep
 • Gert van Enk, bestuurder Sint Maartenskliniek
 • Han Hendrikse, bestuurder De Blije Borgh (penningmeester)
 • Hans den Hollander, bestuurder Tergooi
 • Herma van der Wal, bestuurder Dimence Groep
 • Ingrid Widdershoven, bestuurder Koraal
Paul van der Heijden
Marc van Ooijen (vicevoorzitter)
Han Hendrikse (penningmeester)
Gert van Enk
Herma van der Wal
Ingrid Widdershoven
Hans den Hollander

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie adviseert het bestuur over de professionaliseringsagenda van de NVZD, inclusief het accreditatiesysteem. Leden van de commissie zijn:

 • Herma van der Wal, bestuurder Dimence Groep (voorzitter, tijdelijk vervangen door Ernest Müter)
 • Ron Boumans, bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW
 • André Endeman, bestuurder Zorggroep Sint Maarten
 • Loes Kater, bestuurder Zorggroep Raalte
 • Ernest Müter, bestuurder NSDSK
 • Geert Philipsen, bestuurder Cohesie huisartsenzorg
 • Fred Pijls, bestuurder GGZ Oost Brabant
 • Paul Verploegen, bestuurder Ziekenhuis Rivierenland
 • Inge de Wit, bestuurder St. Jans Gasthuis

Governancecommissie

De Governancecommissie heeft als doel en opdracht het thema Governance in de zorg blijvend onder de aandacht te brengen en het debat te voeden met kennis en inzichten vanuit het perspectief van de bestuurder. Leden van de commissie zijn:

 • Marc van Ooijen, bestuurder De Zorggroep (voorzitter)
 • Jolanda Buwalda, bestuurder Omring
 • Luc Demoulin, bestuurder St. Antonius Ziekenhuis
 • Gita Gallé, bestuurder Deventer Ziekenhuis
 • Hans den Hollander, bestuurder Tergooi
 • Gerard Hoogvliet, bestuurder Merem
 • Adriaan Jansen, bestuurder GGZ Friesland
 • Ageeth Ouwehand, bestuurder Beweging 3.0

Commissie Arbeidszaken

De commissie arbeidszaken adviseert het bestuur over beleidsthema’s op het gebied van arbeidszaken onder voorzitterschap van Gert van Enk, bestuurder Sint Maartenskliniek. Op ad hoc basis worden leden bij de verschillende thema's betrokken.

Bureau

De NVZD wordt ondersteund door een eigen bureau. Aan het bureau zijn verbonden:

 • Jos de Beer, directeur
 • Sophie Bijloos, beleidsmedewerker
 • Marjan de Jong, medewerker financiële en ledenadministratie
 • Mariët Remie, beleidsmedewerker
 • Marcia Sloos-Hueting, officemanager en directiesecretaresse

Het bureau wordt bijgestaan door Marleen de Kleijn en Antoinette van Herpen (accreditatie) en Harry Nieuwlaar (controller).