Organisatie

De NVZD is als volgt georganiseerd.

Algemene ledenvergadering

In de Algemene ledenvergadering stemmen de leden van onze vereniging over het te voeren beleid. Het bestuur bereidt de beslispunten voor. De Algemene ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Rutger Jan van der Gaag (voorzitter)
 • Helen Mertens, bestuurder Maastricht UMC+ (vicevoorzitter)
 • Niels Honig (penningmeester), bestuurder Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Jolanda Buwalda, bestuurder Omring
 • Johanneke Mostert, bestuurder Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer
 • Fred Pijls, bestuurder GGZ Oost Brabant
 • Martijn Wiesenekker, bestuurder Haaglanden Medisch Centrum

Nevenfuncties bestuur NVZD (PDF)

Rutger Jan van der Gaag
Helen Mertens
Niels Honig
Jolanda Buwalda
Johanneke Mostert
Fred Pijls
Martijn Wiesenekker

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie adviseert het bestuur over de professionaliseringsagenda van de NVZD, inclusief het accreditatiesysteem. Leden van de commissie zijn:

 • Fred Pijls, bestuurder GGZ Oost Brabant (voorzitter)
 • Ron Boumans, bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW
 • Monique Cremers, bestuurder Stichting Amsta
 • Pascale Voermans, bestuurder Stroomz
 • Erica Harteveld, bestuurder Karakter
 • Ellen Hoogervorst, bestuurder CuraMare
 • Ineke van Hooff, bestuurder Kwintes
 • Karin Leferink, bestuurder IJsselheem en Hanzeheerd

Nevenfuncties leden kwaliteitscommissie (PDF)

Governancecommissie

De Governancecommissie heeft als doel en opdracht het thema Governance in de zorg blijvend onder de aandacht te brengen en het debat te voeden met kennis en inzichten vanuit het perspectief van de bestuurder. Leden van de commissie zijn:

 • Jolanda Buwalda, bestuurder Omring (voorzitter)
 • Patricia Esveld, bestuurder Pro Persona
 • Gita Gallé, bestuurder Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
 • Martin Kirchner, bestuurder Noorderbreedte
 • Martijn Kuit, bestuurder Klimmendaal
 • Johanneke Mostert, bestuurder Gezondheidscentra Haarlemmermeer
 • Ageeth Ouwehand, bestuurder 's Heeren Loo
 • Wiko Vlasblom, bestuurder Vivium Zorggroep

Nevenfuncties leden governancecommissie (PDF)

Commissie Arbeidszaken

De commissie arbeidszaken adviseert het bestuur over beleidsthema’s op het gebied van arbeidszaken onder voorzitterschap van Johanneke Mostert, bestuurder Gezondheidscentra Haarlemmermeer. Op ad hoc basis worden leden bij de verschillende thema's betrokken.

Bureau

De NVZD wordt ondersteund door een eigen bureau. Aan het bureau zijn verbonden:

 • Iris Sengers, directeur
 • Marjan de Jong, medewerker financiële- en ledenadministratie
 • Marleen de Kleijn, beleidsmedewerker
 • Marein Poel, jurist en directieadviseur
 • Antoinette van Herpen, coördinator accreditatietraject
 • Tijmen van Teijlingen, adviseur kwaliteitsbeleid en professionele ontwikkeling
 • Lilly van Viegen, communicatieadviseur
 • Sharmila Khoenkhoen, interim bestuurssecretaresse

Het bureau wordt bijgestaan door Cees Lapien (controller) en Daniel Mutsaers van F2Connect voor de financiën.