Organisatie

De NVZD is als volgt georganiseerd.

Algemene ledenvergadering

In de Algemene ledenvergadering stemmen de leden van onze vereniging over het te voeren beleid. Het bestuur bereidt de beslispunten voor. De Algemene ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Paul van der Heijden (voorzitter)
 • Gert van Enk, bestuurder Sint Maartenskliniek
 • Han Hendrikse, bestuurder Zorgorganisatie De Blije Borgh
 • Marc van Ooijen, bestuurder PSW
 • Herma van der Wal, bestuurder Dimence Groep
 • Ingrid Widdershoven, bestuurder Koraal Groep
Paul van der Heijden
Gert van Enk
Han Hendrikse
Marc van Ooijen
Herma van der Wal
Ingrid Widdershoven

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie adviseert het bestuur over de professionaliseringsagenda van de NVZD, inclusief het accreditatiesysteem. Leden van de commissie zijn:

 • Herma van der Wal, bestuurder Dimence Groep (voorzitter)
 • Ron Boumans, bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW
 • Marianne van der Harten, bestuurder De Noorderbrug
 • Loes Kater, bestuurder Zorggroep Raalte
 • Ernest Müter, bestuurder NSDSK
 • Geert Philipsen, bestuurder Cohesie huisartsenzorg
 • Fred Pijls, bestuurder GGZ Oost Brabant
 • Leon Poels, bestuurder SGL
 • Inge de Wit, bestuurder St. Jans Gasthuis

Governancecommissie

De Governancecommissie heeft als doel en opdracht het thema Governance in de zorg blijvend onder de aandacht te brengen, het debat te voeden met kennis en inzichten vanuit het perspectief van de bestuurder en uit te nodigen voor discussie. Leden van de commissie zijn:

 • Marc van Ooijen, bestuurder PSW (voorzitter)
 • Jolanda Buwalda, bestuurder Omring
 • Luc Demoulin, bestuurder St. Antonius Ziekenhuis
 • Gita Gallé, bestuurder Deventer Ziekenhuis
 • Hans den Hollander, bestuurder Tergooi
 • Gerard Hoogvliet, bestuurder Merem behandelcentra
 • Adriaan Jansen, bestuurder GGZ Friesland
 • Ageeth Ouwehand, bestuurder Beweging 3.0
 • Henriette van Wezel, bestuurder Kraamzorg de Eilanden

Commissie Arbeidszaken

De commissie Arbeidszaken adviseert het bestuur over beleidsthema’s op het gebied van arbeidszaken. Leden van de commissie zijn:

 • Gert van Enk, bestuurder Sint Maartenskliniek (voorzitter)
 • Eelco Damen, bestuurder Cordaan

Bureau

De NVZD wordt ondersteund door een eigen bureau (4,1 fte). Medewerkers van het bureau zijn:

 • Jos de Beer, directeur
 • Sophie Bijloos, beleidsmedewerker
 • Mariët Remie, beleidsmedewerker
 • Marcia Sloos-Hueting, officemanager en directiesecretaresse
 • Marjan de Jong, medewerker financiële en ledenadministratie
 • Harry Nieuwlaar, controller