Organisatie

De NVZD is als volgt georganiseerd.

Algemene ledenvergadering

In de Algemene ledenvergadering stemmen de leden van onze vereniging over het te voeren beleid. Het bestuur bereidt de beslispunten voor. De Algemene ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Rutger Jan van der Gaag (voorzitter)
 • Ingrid Widdershoven, bestuurder Koraal
 • Jolanda Buwalda, bestuurder Omring
 • Gert van Enk, bestuurder Sint Maartenskliniek
 • Johanneke Mostert, bestuurder Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer
 • Ernest Müter, bestuurder NSDSK
 • Fred Pijls, bestuurder GGZ Oost Brabant
 • Martijn Wiesenekker, bestuurder Diakonessenhuis
Rutger Jan van der Gaag
Ingrid Widdershoven
Jolanda Buwalda
Gert van Enk
Johanneke Mostert
Ernest Müter
Fred Pijls
Martijn Wiesenekker

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie adviseert het bestuur over de professionaliseringsagenda van de NVZD, inclusief het accreditatiesysteem. Leden van de commissie zijn:

 • Fred Pijls, bestuurder GGZ Oost Brabant (voorzitter)
 • Ron Boumans, bestuurder Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW
 • Hans de Cocq van Delwijnen, bestuurder Het Raamwerk
 • Monique Cremers, bestuurder de Zorgcirkel
 • Ymke Fokma, bestuurder Antoni van Leeuwenhoek
 • Niels Honig, bestuurder Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Pascale Voermans, bestuurder Stichting Gezondheidscentra Eindhoven
 • Inge de Wit, bestuurder SKB Winterswijk
 • Erica Harteveld, bestuurder Karakter

Governancecommissie

De Governancecommissie heeft als doel en opdracht het thema Governance in de zorg blijvend onder de aandacht te brengen en het debat te voeden met kennis en inzichten vanuit het perspectief van de bestuurder. Leden van de commissie zijn:

 • Jolanda Buwalda, bestuurder Omring (voorzitter)
 • Gita Gallé, bestuurder Prinses Máxima Centrum
 • Timo de Grefte, bestuurder GGZ Friesland
 • Martijn Kuit, bestuurder Klimmendaal
 • Marc van Ooijen, bestuurder De Zorggroep
 • Ageeth Ouwehand, bestuurder 's Heeren Loo
 • Marc Hendriks, bestuurder Ziekenhuis Rivierenland
 • Geranne Engwirda, bestuurder Catharina Ziekenhuis

Commissie Arbeidszaken

De commissie arbeidszaken adviseert het bestuur over beleidsthema’s op het gebied van arbeidszaken onder voorzitterschap van Gert van Enk, bestuurder Sint Maartenskliniek. Op ad hoc basis worden leden bij de verschillende thema's betrokken.

Bureau

De NVZD wordt ondersteund door een eigen bureau. Aan het bureau zijn verbonden:

 • Iris Sengers, directeur
 • Sjon Buijs, beleidsmedewerker
 • Marjan de Jong, medewerker financiële en ledenadministratie
 • Marleen de Kleijn, beleidsmedewerker
 • Marein Poel, jurist en directieadviseur
 • Mariët Remie, beleidsmedewerker
 • Marcia Sloos-Hueting, officemanager en directiesecretaresse

Het bureau wordt bijgestaan door Antoinette van Herpen (accreditatie), en Cees Lapien (controller) en Daniel Mutsaers van F2Connect voor de financiën.