Voordelen voor leden

Zorgbesturen is een vak apart.  Dat vraagt veel van uw kennis en kunde en de continue ontwikkeling daarvan. De NVZD is hierbij behulpzaam.

NVZD-voorzitter Rutger Jan van der Gaag vertelt wat de NVZD u te bieden heeft. Hij is ook geïnteresseerd in wat u te bieden heeft, want de NVZD is er ‘voor en door de leden’.


Om uw professionele ontwikkeling te ondersteunen biedt de NVZD een accreditatietraject, coaching, intervisie, een juridische helpdesk, verzekeringen op maat en belangenbehartiging. Het leren kennen van andere zorgbestuurders hoort daar ook bij.

Lees alles over de NVZD in het Beleidsplan 2021-2025 Besturen is vooruitzien

Een stukje historieDoorloop het accreditatietraject

Met accreditatie toont u aan actief te werken aan uw professionele ontwikkeling, en te beschikken over zelfreflectief vermogen en het vermogen om reflectie ook om te zetten in gedrag en in ander gedrag als dat nodig mocht blijken; essentiële ingrediënten voor goed bestuur.

Auditor Marlies Ott vertelt wat het accreditatietraject is, maar ook wat het niet is, om misverstanden te voorkomen.

Accreditatie is een lidmaatschapsvereiste. Naast een aantal andere voorwaarden kunt u ermee starten wanneer u een jaar als bestuurder in uw organisatie werkt. U heeft vervolgens een jaar om het traject af te ronden.

Lees alles over het accreditatietraject (inloggen als u al lid bent)

Lees de brochure Accreditatie

Lees over de expertisegebieden van zorgbestuurders

Lees alle procedures, termijnen en regels van het accreditatiesysteem in het Handboek accreditatie zorgbestuurders

Lees ervaringen van zorgbestuurders

Meld u direct aan via de Toolbox (inloggen als u al lid bent)Intervisie, voorwaarde voor accreditatie

De NVZD helpt u bij het starten of vinden van een intervisiegroep.

Lees meer over intervisie (inloggen als u al lid bent)

Of neem contact op met Antoinette van Herpen antoinette.van.herpen@nvzd.nl / 030 2777 280Collegiale coaching

Als lid kunt u kosteloos gecoacht worden door een ervaren bestuurder.

Overzicht collegiale coaches.

Regel het direct door contact op te nemen met Antoinette van Herpen antoinette.van.herpen@nvzd.nl / 030 2777 280Maak gebruik van onze juridische helpdesk

Leden kunnen met arbeidsrechtelijke vragen rondom hun eigen aanstelling terecht bij onze juridische helpdesk. Wanneer wij de vraag niet voldoende kunnen beantwoorden verwijzen wij door naar Rob Sies van BASE Advocaten. Leden hebben recht op 1 uur gratis advies per jaar van BASE Advocaten.

Verder bieden wij een modelarbeidsovereenkomst die specifiek is opgesteld voor bestuurders. Bent u (nog) geen lid maar heeft u wel behoefte aan de modelarbeidsovereenkomst? Dan kunt u contact zoeken met Marein Poel (jurist), via 030 27 77 280. Zij kan u helpen bij eventuele vragen hierover en de modelarbeidsovereenkomst toesturen.

Advocaat Rob Sies van BASE Advocaten vertelt wat de juridische ondersteuning behelst.

De nauwe samenwerking tussen de NVZD en BASE Advocaten verzekert u van up-to-date, deskundig advies over onderwerpen als de WNT, vergoeding bij ontslag en daaraan gerelateerde vragen over sociale verzekeringen en pensioenen.

Meer informatie over de juridische helpdesk (inloggen als u al lid bent)Verzekeringen op maat

De NVZD Rechtsbijstandverzekering en NVZD Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn speciaal voor zorgbestuurders ontwikkeld door de NVZD in samenwerking met verzekeringsmakelaar Aon.

Stan Roodenburg van Aon vertelt alle ‘ins and outs’ van de rechtsbijstandverzekering.

Met de NVZD-Rechtsbijstandverzekering bent u persoonlijk verzekerd van advies en juridische bijstand in het geval van een arbeidsconflict. Deze verzekering is enig in zijn soort.

Stan Roodenburg van Aon zet alles rond de aansprakelijkheidsverzekering op een rijtje.

De NVZD-Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze verzekering wordt afgesloten door de organisatie.

Lees meer over de verzekeringenModeldocumenten zijn voorhanden

Er zijn handige modeldocumenten beschikbaar, zoals een modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg, en modelstatuten en -reglementen raad van bestuur en raad van toezicht inclusief een handige toelichting op alle stukken. Deze documenten worden ieder jaar geactualiseerd.

Direct naar modeldocumenten (inloggen als u al lid bent)Als zorgbestuurder vertegenwoordigt als beroepsgroep

De NVZD behartigt belangen van zorgbestuurders in contacten met onder meer VWS, de NVTZ, de IGJ, NZa en brancheorganisaties bij thema's als arbeidszaken, nieuwe wetgeving, de WNT, professionalisering en governance. Uw lidmaatschap versterkt de representativiteit van de vereniging. De NVZD informeert haar leden actief over voor hen belangrijke actuele ontwikkelingen.

Lees het NVZD-statement inzake de overdaad aan nieuwe wetgeving in het FDMaak gebruik van onze governance helpdesk

Hier kunt u als lid terecht met vragen over de governance in relatie tot uw functie. Denk aan vragen over de Governancecode Zorg, potentiële belangenverstrengeling of integriteit.

Lees meer over de governance helpdesk (inloggen als u al lid bent)

 

Ontmoet medebestuurders, deel kennis en ervaringen

De NVZD biedt een platform om medebestuurders te ontmoeten en kennis en ervaring te delen. Dat kan niet alleen tijdens bijeenkomsten en professionaliseringsactiviteiten, maar ook door zitting te nemen in commissies of bestuur.

Meer weten? Bel 030 2777 280.

 
De NVZD organiseert (digitale en fysieke) themabijeenkomsten en actualiteitencolleges over juridische kwesties. Deze bijeenkomsten zijn vrijwel altijd exclusief en gratis toegankelijk voor leden.

Houd de agenda in de gaten

Kijk hier digitale bijeenkomsten terug en lees de bijbehorende presentaties (inloggen als u al lid bent)

 

Bijeenkomsten voor nieuwe leden

Tweemaal per jaar bespreken we casuïstiek en goede voorbeelden betreffende bovenstaande dienstverlening tijdens bijeenkomsten voor (nieuwe) leden.

Houd de agenda in de gaten

 

Alles over het lidmaatschap
Ook lid worden? Meld u aan!