Voor wie

De NVZD is er voor eindverantwoordelijke bestuurders van zorginstellingen. De NVZD kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden.

Gewoon lidmaatschap

Voor een gewoon lid gelden de volgende lidmaatschapscriteria:

 • U bent eindverantwoordelijk bestuurder en legt statutair rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht/ commissarissen.
 • Uw organisatie is een instelling waar patiënten-/cliëntenzorg wordt verleend.
 • Uw instelling past voor de activiteiten binnen uw instelling de Governancecode Zorg toe.
 • U heeft een dienstverband gebaseerd op een arbeidsovereenkomst.
 • U bent conform het handboek accreditatie van de vereniging geaccrediteerd of accreditabel en gaat binnen de vastgestelde termijnen op voor accreditatie:
  • Werkt u een jaar of langer als bestuurder in uw huidige instelling?
   Dan kunt u, nadat u lid bent geworden, direct starten met het accreditatietraject. U krijgt na aanvang van uw lidmaatschap een jaar de tijd om het accreditatietraject te doorlopen tot en met het accreditatiegesprek.
  • Werkt u minder dan één jaar als bestuurder in uw huidige instelling?
   Dan kunt u, nadat u lid bent geworden, starten met het accreditatietraject op het moment dat u één jaar werkzaam bent in uw instelling als bestuurder. U dient binnen twee jaar na het moment dat u bestuurder bent geworden in uw instelling het accreditatietraject te hebben doorlopen tot en met het accreditatiegesprek.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan of u voldoet aan de lidmaatschapscriteria. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact zoeken met ons via info@nvzd.nl.
Het NVZD-bestuur kan besluiten in een specifiek geval af te wijken van deze criteria.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

‘In-between-jobs’ lidmaatschap

Gewone leden van de NVZD die tijdelijk geen arbeidsovereenkomst hebben, kunnen een ‘in-between-jobs’ lidmaatschap aanvragen. Dit kan voor de duur van maximaal twaalf maanden.

Buitengewoon lidmaatschap

Als buitengewoon lid wordt toegelaten de bestuurder die niet voldoet aan de eisen van een gewoon lidmaatschap, en een functie bekleedt van zodanig gewicht, dat zijn of haar lidmaatschap naar de mening van het bestuur van de NVZD van belang kan worden geacht.

Alumni-lidmaatschap

Ons Alumni-lidmaatschap is bestemd voor alle oud-leden van de NVZD, die gepensioneerd zijn en niet meer de ambitie hebben om bestuurder te zijn in de zorg. Het omvat een scala aan voordelen die zijn ontworpen om u in staat te stellen uw professionele banden te behouden, uw kennis te vergroten en een blijvende impact te hebben op de zorgsector.

Het alumni-lidmaatschap van de NVZD biedt de volgende voordelen:

 • Gratis toegang tot specifieke bijeenkomsten die zowel interessant zijn voor leden als voor alumni.
 • Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector.
 • Toegang tot het uitgebreide netwerk van alumni, waardoor u waardevolle connecties kunt blijven onderhouden.

Voor het Alumni-lidmaatschap vragen wij een bijdrage van € 50,- per jaar.

Voldoet u aan de criteria en wilt u zich aanmelden als alumnus? Klik hieronder.

Aanmelden Alumni-lidmaatschap

NB: Wilt u ook graag andersoortige evenementen bijwonen met oud-zorgbestuurders die de NVZD niet biedt? Denkt u bijvoorbeeld aan golfen, het bezoeken van musea etc. dan kunt u ook lid worden bij Nestores. Zie hiervoor www.nestoresnederland.nl voor meer informatie.

Ereleden

Tot erelid kan worden benoemd een persoon die zich voor de zorgsector of voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Het erelidmaatschap wordt verleend door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Marjan de Jong,

T: 030 2777 280  M: marjan.de.jong@nvzd.nl 

Naar aanmelden NVZD-lidmaatschap