Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg

Het Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg is een overzicht van bestuurders die het accreditatietraject dat is ontwikkeld door de NVZD met succes hebben doorlopen. Het register wordt beheerd door een onafhankelijke accreditatiecommissie. Deze bestaat uit Paul Schnabel (voorzitter), Aukje Nauta en Lidy Hartemink.

In het accreditatietraject wordt getoetst of de bestuurder actief werkt aan zijn of haar professionele ontwikkeling en beschikt over zelfreflectief vermogen; twee belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Deze norm wordt getoetst aan de hand van vijf expertisegebieden van zorgbestuurders: Leiderschap, Resultaatgericht sturen, Verbindend samenwerken, Maatschappelijk bijdragen en Continu ontwikkelen. De accreditatie is persoonsgebonden en is vijf jaar geldig.

Het accreditatietraject bestaat uit het verzamelen van 360 graden feedback, het opstellen van een zelfevaluatie en een ontwikkelplan en het voeren van een gesprek met twee onafhankelijke auditoren. Op basis van dit alles geven de auditoren een advies aan de accreditatiecommissie, waarna de accreditatiecommissie besluit een bestuurder al dan niet te accrediteren en op te nemen in het register.

Accreditatie geeft geen oordeel over de vraag of een bestuurder de juiste persoon is voor de instelling; dit is de taak van de raad van toezicht. Het accreditatiegesprek is ook geen functioneringsgesprek.

In geval van een strafrechtelijke veroordeling voor werkgerelateerde zaken kan een bestuurder uit het register worden geschrapt.

Naar het Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg