Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg

Wat is het Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg?

Het Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg is een overzicht van NVZD-leden die het accreditatietraject dat is ontwikkeld door de NVZD met succes hebben doorlopen. Het is een persoonsgebonden accreditatie, niet instellingsgebonden. Het register wordt beheerd door een onafhankelijke accreditatiecommissie. Deze bestaat uit Thom de Graaf (voorzitter), Trude Maas en Willem Geerlings.

Hoe komt een bestuurder in het register?

Om opgenomen te worden in het register dient een zorgbestuurder het accreditatietraject met succes te doorlopen. De norm die getoetst wordt in het traject is of de bestuurder actief werkt aan zijn of haar professionele ontwikkeling en beschikt over zelfreflectief vermogen. Dit wordt getoetst aan de hand van vijf expertisegebieden van zorgbestuurders: Leiderschap, Resultaatgericht sturen, Verbindend samenwerken, Maatschappelijk bijdragen en Continu ontwikkelen.

Het accreditatietraject bestaat uit het verzamelen van 360 graden feedback, het opstellen van een zelfevaluatie en een ontwikkelplan en het voeren van een gesprek met twee onafhankelijke auditoren. Op basis van al dit alles geven de auditoren een advies aan de accreditatiecommissie, waarna de accreditatiecommissie besluit een bestuurder al dan niet te accrediteren en op te nemen in het register. De accreditatie is vijf jaar geldig.

Wat is de betekenis van opname in het register?

Bestuurders die opgaan voor accreditatie laten zien dat zij zich toetsbaar opstellen. Door het accreditatietraject succesvol te doorlopen toont een bestuurder aan dat hij of zij actief werkt aan zijn of haar professionele ontwikkeling en beschikt over zelfreflectief vermogen. Daarmee beschikt de bestuurder over twee belangrijke ingrediënten voor goed bestuur.

Accreditatie geeft geen oordeel over de vraag of een bestuurder de juiste persoon is voor de instelling. Dit is immers de taak van de raad van toezicht. Het accreditatiegesprek is ook geen functioneringsgesprek.

Kan een bestuurder uit het register worden geschrapt?

Een bestuurder kan in geval van een strafrechtelijke veroordeling voor werkgerelateerde zaken uit het register worden geschrapt.

Naar het Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg