Nieuws

Nieuws

 1. rutger jan van der gaag 05 500 x 265.jpg

  Arbeidsmarktbeleid in de zorg moet anders worden aangepakt

  Vandaag, 6 juli 2022, wordt het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg gevoerd. Gisteren stuurde Minister Helder haar plannen voor de ouderenzorg naar de Kamer. Het inspireerder Rutger Jan van der Gaag tot een opiniestuk dat in Zorgvisie is gepubliceerd.

  Preventie, zelfredzaamheid, participatie, positieve gezondheid en gezamenlijk beraad over verantwoorde keuzes zouden wel eens boven groei en behoud van eigen organisatie kunnen gaan.

   

  Lees verder

 2. Bloesem.jpg

  Zorgbestuurder jongleert met vierkante ballen

  Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur voert in opdracht van de NVZD het onderzoeksprogramma Zorg voor Management uit. Sinds 2000 wordt elke vijf jaar een enquête gehouden onder honderden zorgbestuurders. Dit leverde een schat aan informatie op die ook terug te zien is in het vigerend NVZD-beleid en inspireert om dat nog verder te verrijken.

  Een aantal stakeholders heeft gereflecteerd op wat zij opvallend vonden aan de laatste onderzoeksresultaten. Achtereenvolgens passeren vrouwen en verpleegkundigen als bestuurder, samenwerken in netwerken, de complexiteit van het vak en de verschillende rollen van de zorgbestuurder, professionalisering en het arbeidsmarktvraagstuk.

  Lees verder

 3. Blauwe stoelen.jpeg

  Master Class voor zorgbestuurders: voor de vraagstukken van vandaag en morgen

  Met de Master Class voor zorgbestuurders biedt Erasmus Centrum voor Zorgbestuur een programma met aandacht voor de veranderingen in de sector en voor de bijzondere eisen die worden gesteld aan de moderne bestuurder. 

  In de Master Class wordt ruim aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de zorg en de eigen keuzes van de bestuurder. De Master Class biedt deelnemers een vrijplaats voor reflectie en dialoog. Een plaats waar deelnemers hun inzicht in actuele ontwikkelingen kunnen verdiepen en hun persoonlijke kompas herijken. Zij investeren daarmee niet alleen in zichzelf, maar ook in de kwaliteit van de zorgorganisatie en de sector als geheel.

  Lees verder

 4. Pluim.jpeg

  Scheidsgerecht Gezondheidszorg - jaarstukken 2021 in te zien

  De NVZD participeert in het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. In de jaarstukken over 2021 leest u onder meer over welke casuïstiek het scheidsgerecht zich vorig jaar heeft uitgesproken.

  Lees verder

 5. springtime-1410126 540 breed.jpg

  De huidige zorgbestuurder is een vrouw

  Wie zijn de mensen in de top van het Nederlandse zorgbestuur? Welke weg hebben ze afgelegd naar hun positie als bestuurder, en hoe vullen ze hun functie in?

  20 jaar onderzoek

  In het onderzoeksprogramma Zorg voor Management worden sinds 2000 deze vragen onderzocht. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur voert dit onderzoek uit, in opdracht van  de NVZD, de Vereniging van Bestuurders in de Zorg. Elke vijf jaar worden enquêtes gehouden onder honderden zorgbestuurders en daarmee is er de afgelopen twintig jaar een schat aan informatie verzameld over bestuurders en besturen in de zorg.

  Lees verder

 6. rutger jan van der gaag 05 500 x 265.jpg

  Verplicht spontaan bestaat niet - door Rutger Jan van der Gaag

  Een bestuurder put zijn professionele kracht en dynamiek uit een gezonde mate van zelfreflectie en het organiseren van tegenmacht, met andere woorden zich toetsbaar opstellen. Dit is aan de politiek niet voorbijgegaan. Eind vorig jaar startte VWS een onderzoek naar mogelijkheden om accreditatie verplicht te stellen voor bestuurders in de zorg. Donderdag 17 maart spreekt de Kamer over Governance in de zorgsector, waaronder goed bestuur*.

  Lees verder

 7. Foto spinnenweb 540 bij 200.jpg

  Toezichthouder en bestuurder samen verantwoordelijk voor welzijn burger

  Zorgbestuurders zijn verantwoordelijk voor toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit. Tevens moeten zij inspelen op demografische, technologische en zorginhoudelijke ontwikkelingen. Wellicht de grootste uitdaging is de juiste medewerkers werven en aan de organisatie binden. Alleen de beste en dapperste bestuurders krijgen dit voor elkaar. Bewegingsvrijheid en een flinke mate van rechtszekerheid zijn onontbeerlijk bij het vervullen van hun functie.

  Lees verder

 8. Hand_robot_mens.jpg

  Personeelstekorten opvangen met AI-toepassingen - Hoe dan?

  Het VWS-programma ‘Waardevolle artificiële intelligentie (AI) voor de zorg’ is gericht op het bestuurlijk inbedden van artificiële intelligentie (AI) in de dagelijkse zorgpraktijk.


  Fred Pijls was lid van het bijbehorende actieteam en vertelt trots dat er inmiddels een concreet resultaat in de vorm van een mindmap op tafel ligt. Het hulpmiddel biedt een overzicht van de belangrijkste invalshoeken rond AI in de gezondheidszorg vanuit een bestuurlijk perspectief.

  Lees verder

 9. Marein Poel-breed.jpg

  Marein Poel nieuwe jurist en directieadviseur NVZD

  Sinds 1 oktober werkt Marein Poel als jurist en directieadviseur bij het NVZD-bureau.


  Veelal op afstand omdat door de pandemie aanwezigheid op kantoor of op locatie lastig blijft. Marein is jurist, heeft ervaring met HR en arbeidsrecht en werkte als bestuurssecretaris. Kortom, een prima basispakket voor deze veelzijdige baan.

  Lees verder

 10. Bertine Lahuis-smal en breed.jpg

  Bertine Lahuis over heraccreditatie

  Heraccreditatie betekent ook het goede voorbeeld geven

  “Als de bestuurder van zijn professionals vraagt dat ze hun kennis en vaardigheden bijhouden, kun je zelf niet achterblijven”, zegt Bertine Lahuis, voorzitter van de Raad van Bestuur Radboudumc in Nijmegen. “Het goede voorbeeld geven valt voor mij onder goed leiderschap, dus vind ik het vanzelfsprekend mezelf onder de loep te nemen, te evalueren hoe het gaat en nieuwe ontwikkeldoelen te stellen.”

  Lees verder