Governance helpdesk

Als beroepsvereniging van bestuurders in de zorg voelt de NVZD zich sterk verantwoordelijk voor de kwaliteit van en het vertrouwen in de beroepsgroep van bestuurders in de zorg. In dat licht hechten wij belang aan goede governance. Om leden met vragen op dit vlak bij te staan, heeft de NVZD een governance helpdesk. Leden kunnen hier kosteloos gebruik van maken.

Bij de governance helpdesk kunnen leden terecht met vragen over goed bestuur en toezicht, zoals vragen over statutaire bepalingen en de governancecode, vragen over potentiële belangenverstrengeling of integriteit, over wat wel en niet is toegestaan en over hoe om te gaan met signalen van (potentiële) overtredingen. Ook met andere vragen over governance kunt u terecht. Eerste aanspreekpunt is het NVZD-bureau. Wanneer we de vraag niet afdoende zelf kunnen beantwoorden, helpen we u verder.