Intervisie

De NVZD biedt leden de mogelijkheid van intervisie. Daarbij staan vragen over het eigen functioneren centraal in een bijeenkomst met collega-bestuurders. Deze bijeenkomsten kunnen met of zonder externe begeleiding worden georganiseerd.

De NVZD organiseert kennismakingsbijeenkomsten voor bestuurders die geïnteresseerd zijn in intervisie. Na kennismaking kunnen bestuurders gezamenlijk een intervisiegroep oprichten.

Ook matcht het bureau bestuurders met bestuurders die ook (dezelfde vorm van) intervisie wensen of bestuurder met intervisiebegeleiders.

Matching door het NVZD-bureau is gratis voor leden. Aan de intervisiebijeenkomsten kunnen kosten verbonden zijn, bijvoorbeeld als de intervisiegroep gebruik wil maken van een externe begeleider.