Intervisie

Het NVZD-bureau kan leden helpen bij het vinden of starten van een intervisiegroep. De intervisiegroepen functioneren verder zelfstandig, zonder inmenging van de NVZD. Veel groepen kiezen er voor om te werken met een intervisiebegeleider.

De aanvragen die wij ontvangen verzamelen we, en we proberen bestuurders / intervisiegroepen vervolgens met elkaar in contact te brengen. We kunnen ook een specifieke oproep voor u plaatsen in de NVZD nieuwsbrief.

Contactpersoon: Antoinette van Herpen, antoinette.van.herpen@nvzd.nl.