Verzekeringen op maat

De NVZD biedt haar leden twee verzekeringen aan:

 • De NVZD Rechtsbijstandverzekering
 • De NVZD Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Beide verzekeringen zijn ontwikkeld door de NVZD in samenwerking met verzekeringsmakelaar Aon.

NVZD Rechtsbijstandverzekering

Met de NVZD Rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van advies en juridische bijstand in geval van een arbeidsconflict. Een reguliere particuliere rechtsbijstandsverzekering dekt dit risico veelal niet wanneer u statutair bestuurder bent. Dat een dergelijke voorziening nuttig is, blijkt vele malen per jaar.

Als bestuurder bent u zelf verzekeringnemer op de polis; u sluit de verzekering zelf af.
Het vergoeden van de kosten van deze verzekering kan onderdeel zijn van uw arbeidsvoorwaardenpakket.

Onderscheidende kenmerken van de NVZD Rechtsbijstandverzekering zijn:

 • Een op maat gemaakte polis voor bestuurders in de zorg
 • De mogelijkheid van vrije advocaatkeuze bij arbeidsgeschillen
 • Kosten van ondersteuning door accountants en financieel specialisten zijn meeverzekerd
 • Uw particuliere rechtsbijstand is gratis meeverzekerd

Meer informatie vindt u op de website van Aon

NVZD Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder in de zorg bent u persoonlijk aansprakelijk voor gemaakte fouten of voor zaken waarvoor u als bestuurder zakelijk verantwoordelijk bent. Bij een aanspraak komt dan ook direct uw privévermogen in gevaar. Ook anderen lopen dit risico, zoals de leden van het toezichthoudend orgaan op het bestuur, en leden van directie en management.

De NVZD Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders voor door derden geleden schade als gevolg van onjuiste handelingen in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder. De verzekering kent zeer uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijke premie.

Onderscheidende kenmerken zijn:

 • Bestuurders, directieleden, managementleden en toezichthouders van de verzekeringnemer en de meer dan 50% deelnemingen van de verzekeringnemer zijn verzekerd.
 • Dekking voor een uiteindelijke schadevergoeding bij aansprakelijkheid
 • Kosten van verweer en rechtsbijstand zijn meeverzekerd. Ook wanneer later blijkt dat de aanspraken ongegrond waren.
 • Juridische bijstand door ervaren en ter zake kundige advocaten. De keuze van de in te schakelen advocaat vindt in nauwe samenspraak plaats.
 • Standaard dekking mogelijk voor nevenfuncties die worden uitgeoefend op verzoek van de verzekeringnemer
 • Gratis uitlooptermijn van 6 jaar na beëindiging van de verzekering voor gepensioneerde bestuurders, directieleden, managementleden en toezichthouders
 • Scherpe premiestelling
 • Flexibele keuze ten aanzien van verzekerde bedragen

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten door de zorgorganisatie. Dit kan onderdeel uitmaken van uw arbeidsovereenkomst.

Meer informatie vindt u op de website van Aon

Over Aon

Beide verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor bestuurders in de zorg door de NVZD in samenwerking met verzekeringsmakelaar Aon. Aon is een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld en actief in de gezondheidszorg. Door de inkoopkracht en deskundigheid van Aon kunnen de leden van de NVZD profiteren van scherpe premies, uitstekende dekkingen en goede service.