Verzekeringen op maat

De NVZD heeft Aon benoemd als samenwerkingspartner in verzekeringen. Door de inkoopkracht en deskundigheid van Aon kunnen de leden van de NVZD profiteren van scherpe premies, uitstekende dekkingen en goede service. Wij bieden onze leden twee verzekeringen aan:

 • Rechtsbijstandverzekering
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Rechtsbijstandverzekering

De NVZD-rechtsbijstandsverzekering is specifiek voor NVZD-leden ontwikkeld. De verzekering is primair bedoeld voor juridische ondersteuning en advies bij arbeidsconflicten. Als bestuurder bent u dan ook zelf verzekeringnemer op de polis; u sluit de verzekering zelf af. Het vergoeden van de kosten van deze verzekering kan onderdeel zijn van uw arbeidsvoorwaardenpakket. Dat een dergelijke voorziening nuttig is, blijkt vele malen per jaar.

Onderscheidende kenmerken van de NVZD-rechtsbijstandverzekering zijn:

 • Een op maat gemaakte polis voor bestuurders in de zorg
 • De mogelijkheid van vrije advocaatkeuze bij arbeidsgeschillen
 • Kosten van ondersteuning door accountants en financieel specialisten zijn meeverzekerd
 • Uw particuliere rechtsbijstand is gratis meeverzekerd

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder in de zorgsector bent u gewend om belangrijke en vergaande beslissingen te nemen. Het overzien van alle gevolgen is vaak niet eenvoudig, zeker bij een steeds veranderende wet- en regelgeving. Als bestuurder bent u bovendien persoonlijk aansprakelijk voor gemaakte fouten of voor zaken waarvoor u als bestuurder zakelijk verantwoordelijk bent. Bij een aanspraak komt dan ook direct uw privévermogen in gevaar. Ook lopen anderen, zoals de leden van het toezichthoudend orgaan op het bestuur, leden van directie en management dit risico.

Daarom hebben we een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld voor NVZD-leden. Onderscheidende kenmerken hiervan zijn:

 • Bestuurders (inclusief de leden van de directie en management) en toezichthouders van de verzekeringnemer en de meer dan 50% deelnemingen van de verzekeringnemer zijn verzekerd.
 • Dekking voor een uiteindelijke schadevergoeding bij aansprakelijkheid
 • Kosten van verweer en rechtsbijstand zijn meeverzekerd. Ook wanneer later blijkt dat de aanspraken ongegrond waren.
 • Juridische bijstand door ervaren en ter zake kundige advocaten. De keuze van de in te schakelen advocaat vindt in nauwe samenspraak met de bestuurder plaats.
 • Standaard dekking mogelijk voor nevenfuncties die worden uitgeoefend op verzoek van de verzekeringnemer
 • Gratis uitlooptermijn van 6 jaar na beëindiging van de verzekering voor gepensioneerde bestuurders en toezichthouders
 • Scherpe premiestelling
 • Flexibele keuze ten aanzien van verzekerde bedragen

Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering door de zorgorganisatie kan onderdeel uitmaken van uw arbeidsovereenkomst.

Meer weten?

Kijk op www.nvzdverzekeringen.nl.