Visie op governance in de zorg

De NVZD is nauw betrokken bij het debat over governance in de zorg en de rol van de bestuurder. In 2015 verwoordde de NVZD haar visie op dit onderwerp in het rapport ‘Governance in de zorg’. In het rapport pleitte de NVZD voor meer handelingsvrijheid voor bestuurders. Zie ook het artikel ‘NVZD wil meer ruimte voor bestuurder’.

De huidige NVZD Governancecommissie, onder voorzitterschap van Marc van Ooijen (bestuurder PSW), heeft als doel en opdracht het thema governance in de zorg blijvend onder de aandacht van de NVZD-leden brengen, hen voeden met kennis en inzichten vanuit het perspectief van de bestuurder en hen uit te nodigen voor discussie. In 2016 publiceerde de commissie onder meer een blogserie over governance.