Over Nieuwe ledenbijeenkomst NVZD - De vitale organisatie

Nieuwe ledenbijeenkomst NVZD - De vitale organisatie

De vitale organisatie

Nieuw dit keer is een intervisiesessie rond het onderwerp ‘De vitale organisatie’. Topman De groot van CZ waarschuwde kortgeleden voor een zorginfarct. De zorgvraag neemt toe, maar er zijn steeds minder mensen die die zorg kunnen leveren. De urgentie om de zorg anders te organiseren is groot. Welke uitdagingen brengt deze transformatie met zich mee? Cijfers helpen om een en ander in kaart te brengen. Vervolgens verkennen we gezamenlijk hoe enerzijds aan de maatschappelijke opdracht voldaan kan worden. En anderzijds hoe de organisatie zodanig bemenst kan worden dat die vitaal is en blijft.

Alle voordelen van het lidmaatschap vindt u op de website. Daardoor kunnen we tijdens de bijeenkomst gelijk de diepte ingaan met onze experts en met elkaar.
Wilt u een eigen casus inbrengen tijdens een van de parallelsessies neem dan contact op met het NVZD-bureau, via info@nvzd.nl of 030-2777280.

Programma van Nieuwe ledenbijeenkomst NVZD

Op woensdag 21 juni:
13:45 - 14:00 Ontvangst
14:00 - 14:30 Informele kennismaking met Rutger Jan van der Gaag en Iris Sengers Door Rutger Jan van der Gaag, Iris Sengers
14:35 - 15:05 Ronde 1: Keuze uit drie onderwerpen
  Bestuurdersaansprakelijkheid Door Michel Visser
  Arbeidszaken Door Rob Sies
  Governance en professionalisering Door Vincent Moolenaar
15:10 - 15:40 Ronde 2: Keuze uit drie onderwerpen
  Bestuurdersaansprakelijkheid Door Michel Visser
  Arbeidszaken Door Rob Sies
  Governance en professionalisering Door Vincent Moolenaar
15:45 - 16:45 In gesprek over 'De vitale organisatie' Door Babette Hoefnagels, Anita van Rooijen
16:50 - 17:30 Borrel

Lees meer over het programma

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Dit programma is exclusief en gratis voor NVZD-leden.

U kunt zich aanmelden nadat u bent ingelogd.

Let op:
Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden is niet vrijblijvend. Als u zich aanmeldt rekenen wij én uw collega-bestuurders op uw komst.

Deel met anderen