Over NVZD Themaconferentie 12 april 2019 - De juiste zorg op de juiste plek; de bestuurder aan zet

NVZD Themaconferentie 12 april 2019 - De juiste zorg op de juiste plek; de bestuurder aan zet

Binnen de zorgsector leeft een breed gedragen visie op de toekomst van de zorg. Kort gezegd: ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Daarbij staat de patiënt/cliënt centraal, en wordt samengewerkt over grenzen van organisaties, sectoren en domeinen om dit voor elkaar te krijgen. In Nederland zijn al veel goede voorbeelden die laten zien dat het kan. Maar hoe bereiken we dat zorg en ondersteuning niet incidenteel maar stelselmatig worden georganiseerd rondom de cliënt of patiënt? Welke concrete stappen kunnen bestuurders zetten om dit te bereiken? Waar lopen zij tegen grenzen aan? Hoe kunnen grenzen worden geslecht?

Over deze vragen organiseert de NVZD op 12 april een themaconferentie met en voor leden: bestuurders uit alle sectoren van de zorg.

Inleidingen worden verzorgd door Martin van Rijn (voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep) en Joris van Eijck (directeur Zorg bij Menzis) vanuit zijn rol als lid van de Taskforce Juiste zorg op de juiste plek.

Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, heeft de rol van kritische bewaker van het patiëntenperspectief.

De gespreksleiding is in handen van Jacobine Geel, voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland.

Richard Janssen, bijzonder hoogleraar op de NVZD-leerstoel zal het besprokene inhoudelijk verslaan.

Programma van NVZD Voorjaarscongres

Op vrijdag 12 april:
13:00 - 13:30 Ontvangst met lunch
13:30 - 13:35 Opening door Paul van der Heijden, NVZD-voorzitter Door Paul van der Heijden
13:35 - 15:30 Themaconferentie De juiste zorg op de juiste plek; de bestuurder aan zet
15:30 - 16:00 Borrel

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Deelname is gratis voor leden. Aanmelden is niet vrijblijvend.
Als u zich aanmeldt, rekenen wij én uw collega-bestuurders op uw komst.

U kunt zich aanmelden nadat u bent ingelogd.