Jubileumthema vitaliteit

Beste NVZD-leden,

Het is tijd om stil te staan bij iets wat we als bestuurders soms vergeten: onszelf. Wij zijn goed in staat onszelf weg te cijferen in onze verantwoordelijke posities, waar er altijd veel te gebeuren staat. Maar laten we niet vergeten dat we niet alleen bestuurders zijn; we hebben ook een privéleven en andere zorgen die onze aandacht verdienen. Balans is essentieel.

Waarom is inzicht in eigen vitaliteit zo belangrijk? We zijn allemaal geneigd te denken dat we vitaal zijn, maar vaak valt dat tegen als we er echt naar kijken. We voelen ons verantwoordelijk en blijven maar doorgaan, met steeds meer uitdagingen. Maar kunnen we dit tempo wel volhouden tot aan ons pensioen? Veel bestuurders geven toe dat dit niet wenselijk en wellicht niet eens haalbaar is. Dus hoe zorgen we ervoor dat we ons werk kunnen blijven doen en ook willen blijven doen? De sleutel ligt bij vitaliteit. Een goede balans in het werk maar ook tussen werk en privé is essentieel om op de lange termijn effectief te kunnen blijven functioneren.

Uit de recente pilot 'Vitaliteit', uitgevoerd door NVZD in samenwerking met Aon en Tremonte, blijkt dat de vitaliteit van de meerderheid van de deelnemers niet optimaal was en met name de mentale belastbaarheid en werk-privé balans extra aandacht vroegen. Hoe kunnen we ruimte creëren voor vitaliteit? Welke rol kunnen we hierin zelf spelen? En hoe kan de raad van toezicht ons hierin ondersteunen?

Dus NVZD-leden, grijp de kans om de eigen balans op te maken. Doe mee aan het vitaliteitsonderzoek en geef prioriteit aan het eigen welzijn. Dat is de weg naar duurzaam succes, zowel professioneel als persoonlijk.

Met vriendelijke groet,

Johanneke Mostert

Bestuurslid NVZD en voorzitter van de commissie Arbeidszaken, bestuurder Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer

Johanneke Mostert

De NVZD staat voor vitale zorgbestuurders – onderzoek uw eigen vitaliteit

Als bestuurder draagt u een grote verantwoordelijkheid. Uw energie en veerkracht zijn van cruciaal belang om goed bestuur en leiderschap te waarborgen. De NVZD en de NVTZ delen dit besef en staan voor vitale zorgbestuurders. Na een succesvolle pilot vitaliteit in 2023, biedt de NVZD nu al haar leden de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun eigen vitaliteit. 

Door dit traject aan te bieden aan alle leden geeft de NVZD gevolg aan het advies van de paritaire commissie ‘Goed zorgbestuur, gezonde voorwaarden’. De NVTZ ondersteunt dit initiatief van harte en stimuleert raden van toezicht NVZD-bestuurders de gelegenheid te geven hiervan gebruik te maken.  

Uit de pilot is gebleken dat de mentale gezondheid en werk-privébalans van bestuurders onder druk staan, vooral in tijden van transformatie. Om deze reden is het essentieel om inzicht te hebben in uw eigen vitaliteit. Verschillende factoren kunnen dit in de weg staan ten koste van energie en kracht op de lange termijn. Denk hierbij aan belemmerende overtuigingen, gewoontegedrag, altruïstisch handelen of korte termijn oplossingen. 

Een investering in uw vitaliteit 

Het traject bestaat uit twee onderdelen: het invullen van de twee vragenlijsten en twee gesprekken met een vitaliteitscoach. Aanmelding kan tot 31 mei aanstaande. De link is uitsluitend voor gebruik door NVZD-leden. Wanneer de link wordt gebruikt door personen die geen zorgbestuurder zijn, leidt dit tot onjuiste conclusies.

Lees verder en aanmelden

Een nieuwe kijk op werkdruk

Aon en Tremonte, partners van Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI), hebben met het NPDI op 18 maart 2024 het whitepaper "Een nieuwe kijk op werkdruk" gepresenteerd. In het whitepaper wordt het nieuw ontwikkelde Inspanningsbalansmodel toegelicht, dat een bredere en integrale kijk geeft op werkdruk.

De definitie van werkdruk in het whitepaper is: een disbalans tussen werkinspanning en persoonlijke opbrengsten, ontspanning, en herstel. Deze disbalans heeft niet alleen invloed op de motivatie, het welbevinden en de vaardigheden van een persoon, maar ook op de verbinding met anderen, wat uiteindelijk ten koste gaat van persoonlijk functioneren en de duurzame inzetbaarheid. In het inspanningsbalansmodel is het zicht op persoonlijke opbrengsten vernieuwend.

De aanpak van werkdruk gebaseerd op de nieuwe kijk vereist een tweeledige strategie: het verminderen van inspanning en tegelijkertijd het vergroten van ontspanning, herstel, en persoonlijke opbrengsten. Tremonte en Aon geloven in deze vernieuwde benadering, deze is dan ook verweven met hun dienstverlening op het gebied van vitaliteit. Het whitepaper is geïnspireerd door het werk van Nijp (2022).

De regeling Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Wilt u aan de slag met de vitaliteit van uw werknemers? In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om komende jaren te investeren in duurzame inzetbaarheid, zodat zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken. Met de regeling Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) vult het kabinet een van de afspraken in en ondersteunt het organisaties die investeren in duurzame inzetbaarheid door het toekennen van een subsidie.

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden vergroten. Deze subsidie kan weer worden aangevraagd in september. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is € 75.000,- bij een totaal van € 150.000,- aan projectkosten (50% van de kosten voor de activiteiten worden vergoed).

Meer informatie vindt u hier. Wilt u de subsidie aanvragen, dan is het van belang op tijd met de voorbereiding van de aanvraag te starten. Onze samenwerkingspartner Aon biedt ondersteuning bij de bedrijfsanalyse, MDIEU-aanvraag, begeleiding tijdens het subsidietraject en uitvoer van de activiteiten. Wilt u hier informatie over ontvangen dan kunt u contact opnemen met Bart van Opstal via email bart.van.opstal@aon.nl of mobiel 06 22974517. 

Heeft u verdere vragen over vitaliteit? Zoek dan gerust contact met ons bureau via info@nvzd.nl