Interview Vincent Moolenaar

Karin Leferink, bestuurder bij IJsselheem

Foto Karin KL001_MartinHogeboom_08-11-22

"Een continue reflectie op eigen handelen en op basis daarvan het aanpassen van dit eigen handelen", dat is wat professionele ontwikkeling betekent voor Karin. Ze vertelt haar inspiratie uit verschillende facetten van haar werk te halen en actief op zoek te zijn naar omgevingen om in te kunnen leren en inspiratie op te doen. Ze benadrukt dat haar werk een krachtige leeromgeving is. Hierbij zijn het plannen van ontmoetingen, het lezen van boeken en het verkennen van ontwikkelingen in andere sectoren enkele methoden die ze toepast om haar professionele groei te stimuleren. "Een open dialoog, met iedereen, van medebestuurders tot huishoudelijk medewerkers, is van groot belang in dit proces".

Op de vraag hoe zij zorgt voor haar professionele ontwikkeling geeft Karin aan zelf een functioneel leerder te zijn en benoemt het belang ervan om te weten hoe je zelf het beste leert. Maar uiteindelijk blijft ook professionele ontwikkeling een kwestie van doen en niet afwachten. Volgens Karin is professionele ontwikkeling dan ook iets dat georganiseerd moet worden; "het ontstaat niet zomaar automatisch, voor je het weet zit je in de waan van de dag". Zelf plant ze jaarlijks intervisies via de NVZD en heeft ze nog een intervisiegroep vanuit haar studie. Ook het bezoeken van congressen of hier zelf spreken zijn onderdeel van het organiseren van haar professionele ontwikkeling. Ze geeft aan dat spreken op een congres haar verder helpt zich te verdiepen in een onderwerp, en dat de vragen van anderen haar helpen om een helder punt te maken en anderen te inspireren. Daarnaast biedt een congres een mooie omgeving om weer met anderen in gesprek te komen. 

"Ook het verzamelen van mensen die op een andere manier naar de zorg kijken is belangrijk" benadrukt Karin. Zo is ze bijvoorbeeld lid van een commissie binnen de NVZD, waar verschillende zienswijzen bijeenkomen en er een mogelijkheid is om van elkaar te leren.

Karin streeft ernaar om in gesprek te blijven met haar omgeving en er van te leren "en soms kan je ook zeggen, dit neem ik niet mee". Wat haar in de toekomst nog interessant lijkt is om op het hoogste niveau van beleidsontwikkeling naar de dialoog te kijken, om zo te zien hoe anderen kijken en hoe zijzelf kijkt naar bepaalde zaken kijkt.

Hoe deze verschillende aspecten haar helpen als bestuurder is voor Karin duidelijk. Ze benadrukt dat openheid erg belangrijk is voor een bestuurder. "Door te tonen dat je niet alles weet en vragen moet stellen, draag je bij aan een cultuur van voortdurende ontwikkeling en voorkom je een status quo. Om toekomstbestendig te zijn moet je open zijn als bestuurder en organisatie". 

Lees hier de andere drie interviews in deze serie.