Interview Vincent Moolenaar

Vincent Moolenaar, auditor accreditatie zorgbestuurders NVZD

“Het verrijkt mij persoonlijk doordat ik nu beter in staat ben om naar al die stakeholders te kijken en ontvankelijker te zijn voor andere standpunten.”

Vincent Moolenaar foto (3)Volgens Vincent Moolenaar bestaat professionele ontwikkeling uit een aantal onderdelen. “Allereerst moet er nieuwsgierigheid zijn naar de vraagstukken die niet alleen vandaag maar vooral ook morgen van belang zijn. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen en nieuwe thema's waar je als bestuurder mee zal worden geconfronteerd en waarop je moet anticiperen.” Vincent denkt hierbij bijvoorbeeld aan generatieve kunstmatige intelligentie. “Dit zijn vraagstukken die voorbij de horizon liggen en waarvan je je de vraag moet stellen, gaan die voor mijn organisatie van belang zijn?”

Professionaliseren bestaat verder volgens Vincent uit verdiepen, maar ook verbreden. Hij vertelt: “Veel vraagstukken waar bestuurders en toezichthouders mee te maken hebben, gaan over systeemtransformaties. Dus niet alleen je eigen organisatie is van belang, maar ook andere systeemspelers. Wie zijn zij en hoe kijken zij en wat is hun perspectief op een vraagstuk? Momenteel zijn er transities in iedere sector. Er is de landbouwtransitie en energietransitie en er zijn transities in de zorg. Je merkt dat organisaties niet langer in staat zijn dit zelfstandig op te lossen en ze moeten samenwerken in de systemen.” 

Wat is daar dan voor nodig? “Stakeholder engagement, betrokkenheid en ontvankelijkheid. Weten wie de andere belanghebbenden zijn en begrip ontwikkelen voor het andere perspectief, kijken waar liggen de overeenkomsten en verschillen?”

En welke vaardigheden heb je daar dan voor nodig, om de samenwerking in systemen te faciliteren? “Ik noem dat van ‘ego-denken’ naar ‘eco-denken’ gaan. De eerste gaat over de persoonlijke ontwikkeling. Dat is het verdiepen van de eigen competenties. In een volgende fase ben je bezig vervolgens bezig met die competenties die je nodig hebt om leiding te geven aan een organisatie. En uiteindelijk kom je bij het ‘eco’, het systeem, uit. Hierbij heb je competenties nodig die noodzakelijk zijn om veranderingen aan te brengen in en mét het systeem.” Vincent noemt hierbij het samen komen tot een oplossing en vergevorderd stakeholder engagement als belangrijke competenties. Hij beschrijft een analogie met een voetbalelftal. “Je kunt als individuele speler de beste zijn op een bepaalde positie, maar zonder de andere spelers als team, gezamenlijk, win je de wedstrijd niet. Je hebt een systeemkeuze nodig, een bepaalde tactiek om de wedstrijd te winnen, niet alleen individuele kwaliteit.”

Het ontwikkelen van diversiteit is belangrijk. Diversiteit geeft een completer beeld van de situatie en is belangrijk om te komen tot een completere oplossing.

Persoonlijk heeft hij 30 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. En nu verplaatst hij zijn blik naar het publieke domein, met verschillende rollen in diverse organisaties. “Dit verrijkt mij persoonlijk doordat ik nu beter in staat ben om naar al die stakeholders te kijken en ontvankelijker te zijn voor andere standpunten. Daarbij breng ik graag het maatschappelijk perspectief terug in het bedrijfsleven. In mijn werkzaamheden bij Nyenrode probeer ik de inzichten weer over te brengen naar de deelnemers van programma’s voor bestuurders en toezichthouders, en daarbij ook aandacht te besteden aan de thema's die voorbij de horizon liggen. Thema's die getuigen van wat er in de samenleving gebeurt.”

Lees hier de andere drie interviews in deze serie.