Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Stuur dan een e-mail aan Marjan de Jong: marjan.de.jong@nvzd.nl.

Wij stellen het zeer op prijs als u de reden van opzegging wilt vermelden. De opzegging wordt door ons per e-mail bevestigd en is alleen dan geldig.

U kunt uw lidmaatschap op ieder moment opzeggen waarbij er geen lidmaatschapsgeld meer is verschuldigd vanaf het kwartaal volgend op de opzegging. Wanneer het volledige jaarbedrag al is betaald, wordt het verschil teruggestort.

Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een ander. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het lidmaatschap, ook als uw organisatie de contributie betaalt.