Scheidsgerecht Gezondheidszorg

De NVZD participeert in het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Dit gerecht doet bindend uitspraak (arbitrage, bindend advies) in geschillen tussen via hun organisaties aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Daarnaast beschikt het Scheidsgerecht over een Governancecommissie die op verzoek van belanghebbenden op onderdelen de wijze toetst waarop een zorgorganisatie de Governancecode Zorg naleeft.

De NVZD heeft een zetel in het bestuur van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en draagt zorgbestuurders als arbiter ter benoeming bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg voor.