PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is daarbij de grootste klant. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.

Waardevolle toekomst

PGGM: 'Voor een goed pensioen zijn de financiën goed op orde, maar dat vinden we niet voldoende. In onze ideale toekomst – de waardevolle toekomst – heerst ook een prettig woonklimaat, is zorg goed geregeld en wordt langer doorwerken gefaciliteerd. PGGM wil dit helpen realiseren. Daarvoor zoeken we zoveel mogelijk samenwerking met organisaties die net zo maatschappelijk betrokken zijn als wij. Dit doen we bijvoorbeeld door de domeinen pensioen, zorg, werk en wonen actief aan elkaar te verbinden. Zo werken we aan een nieuwe oude dag.

'Verder gaan we op een verantwoorde manier om met het geld dat we beheren en lopen we voorop op het gebied van verantwoord beleggen. Als coöperatie zonder winstoogmerk investeren we actief in een waardevolle toekomst door samen met leden en partners te werken aan baanbrekende oplossingen.'

Leren van

'Leren van' is een inspirerend platform voor bestuurders in zorg en welzijn op initiatief van PFZW. Het bestaat uit een magazine en thematafels. NVZD-leden krijgen als eerste de uitnodiging en de mogelijkheid om zich aan te melden.

Twee keer per jaar ontvangen bestuurders van 100+ zorg- en welzijnsinstellingen in Nederland het magazine ‘Leren van’. In elke editie staat een topper van buiten de sector centraal. Iemand waar bestuurders iets van kunnen leren.

www.pggm.nl