Benoemingen bestuur NVZD april 2021

Met veel genoegen draagt het NVZD-bestuur de volgende bestuurders voor ter verkiezing als NVZD-bestuurslid:

Ernest Muter fotoportret2020.jpg

Ernest Müter is bestuurder van de NSDSK en al acht jaar actief in de NVZD, eerst als lid van de Governancecommissie en daarna als lid van de Kwaliteitscommissie. Bij benoeming als bestuurslid neemt hij het stokje over van Han Hendrikse.
Ernest Müter ziet kansen om de NVZD nog sterker te profileren als dé club voor zorgbestuurders.

Ernest Müter over zijn motivatie:
"Wat mij betreft moet de NVZD ‘the place to be’ zijn voor bestuurders in de zorg. Waar nieuwe bestuurders hun collega’s leren kennen en een basis kunnen leggen voor hun vak als bestuurder. Waar ideeën uitgewisseld worden, waar je terecht kunt voor goede tips en waar ervaren bestuurders iets kunnen betekenen voor de volgende generatie. Op deze manier versterken we bovendien de positie van de NVZD als gesprekspartner in het maatschappelijke veld. Ik draag hier graag aan bij vanuit het bestuur."

x

Fred_Pijls_maart_2021.jpg

Fred Pijls is voorzitter raad van bestuur GGZ Oost Brabant. Hij is sinds 2013 lid van de NVZD, lid van de kwaliteitscommissie en intercollegiale coach. Zijn maatschappelijke bijdrage levert hij ook als lid raad van commissarissen Zorgpartners Midden Holland en de stichting MIND.
Bij zijn benoeming neemt hij het voorzitterschap over van Herma van der Wal die bijna 6 jaar de kwaliteitscommissie heeft mogen leiden.

Fred Pijls over zijn motivatie:
"Met veel energie en enthousiasme wil ik mijn bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het zorgbestuur, waarbij het vizier meer dan voorheen gericht is op de toekomst. Daarin nemen nieuwe vormen van bestuur in netwerken, met de blik over de grenzen van de eigen organisatie heen een prominente plaats in. Met het oog op een hogere waarde creatie voor burgers in termen van gezondheid en gedrag, vraagt dat ook innovatieve oplossingen in besturing en verantwoording."