Besluitvorming in het ziekenhuis

Raden van bestuur van ziekenhuizen en medisch specialisten moeten meer naar buiten kijken, en minder naar elkaar, bij het nemen van belangrijke besluiten. Dat adviseert bestuurskundige Ron van der Pennen op basis van zijn promotieonderzoek naar besluitvorming in ziekenhuizen. Op 2 september verdedigt hij zijn proefschrift in de aula van Tilburg University.

Ron van der Pennen startte zijn onderzoek onder de paraplu van de NVZD Leerstoel Management van instellingen in de gezondheidszorg

Lees de samenvatting van het onderzoek 'Besluitvorming in ziekenhuizen'