Hans den Hollander treedt toe tot NVZD-bestuur

Zeist, 12 april 2019

Hans den Hollander is door de Algemene Ledenvergadering benoemd als bestuurslid van de NVZD. Hans den Hollander is voorzitter raad van bestuur van ziekenhuis Tergooi, en lid van de NVZD Governancecommissie.

Hans den Hollander: “Professionalisering en belangenbehartiging zijn voor zorgbestuurders belangrijke zaken. De NVZD biedt dat aan haar leden en is daarmee voor zorgbestuurders van wezenlijke betekenis. Ik geloof heel erg in het principe: ‘voor en door de leden’. Dat bepaalt ook mijn motivatie om medeverantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur van de NVZD.”