Relatie zorgorganisaties en financiële stakeholders onderzocht

Relatie zorgorganisaties en financiële stakeholders onderzocht

14 oktober 2021 om 14:12

Zorgorganisaties vertrouwen op hun financiële stakeholders om te investeren in gebouwen, apparatuur, innovatie en het leveren van zorg. De relaties tussen Nederlandse zorgorganisaties en twee van hun belangrijkste financiële stakeholders, banken en zorgverzekeraars, zijn tegen de achtergrond van systeemhervormingen en de financiële crisis onderzocht. Er is begin 2019 een enquête gehouden onder NVZD-zorgbestuurders om hun relatie met banken en zorgverzekeraars te evalueren op macht, legitimiteit en urgentie.

De resultaten lieten zien dat zorgorganisaties banken waarderen als legitieme stakeholders met een duidelijk afgebakende invloed en een duidelijke functie. De relatie met zorgverzekeraars is complexer. Zorgorganisaties ervaren veel invloed van zorgverzekeraars, maar twijfelen aan de rechtmatigheid van hun claims. Aangezien zorgverzekeraars een cruciale rol spelen in het Nederlandse zorgstelsel, zetten deze bevindingen vraagtekens bij de werkbaarheid van de relatie tussen zorgorganisaties en zorgverzekeraars en de positie van zorgverzekeraars in de totale zorgsector.

Lees het hele artikel in Health Policy