Personeelstekorten opvangen met AI-toepassingen - Hoe dan?

Personeelstekorten opvangen met AI-toepassingen - Hoe dan?

1 december 2021 om 15:16

Het VWS-programma ‘Waardevolle artificiële intelligentie (AI) voor de zorg’ is gericht op het bestuurlijk inbedden van artificiële intelligentie (AI) in de dagelijkse zorgpraktijk.


Fred Pijls was lid van het bijbehorende actieteam en vertelt trots dat er inmiddels een concreet resultaat in de vorm van een mindmap op tafel ligt. Het hulpmiddel biedt een overzicht van de belangrijkste invalshoeken rond AI in de gezondheidszorg vanuit een bestuurlijk perspectief.

“Ik ben blij dat we de patiënt en de cliënt, plus de professionals centraal hebben weten te stellen”, vertelt Fred opgetogen. “De mindmap biedt een in- en een extern perspectief. Er zijn tien themagebieden geformuleerd met bijbehorende bestuurlijke vragen. Tot de externe gebieden worden niet alleen de rollen van de patiënt, de cliënt en de professionals gerekend, maar ook financierings- en investeringsvraagstukken, wet- en regelgeving plus ethiek en de externe samenwerking met partners en zorgverzekeraars. De interne themagebieden betreffen de strategische koers, de AI-initiatieven, de rol van het bestuur en de zachte- en harde organisatieaspecten.”

Het belangrijkste doel van de mindmap is dat deze gebruikt kan worden als referentiemodel om de strategische koers op waardevolle AI te bepalen voor de zorgorganisatie. Daarnaast kan de zorgbestuurder de mindmap inzetten als referentiemodel voor de eigen reflectie, verdieping en integraal hulpmiddel om grip te krijgen op het onderwerp AI. Bovendien kan de mindmap fungeren als agenda voor de in- en externe afstemming, samenwerking en afspraken.

Toepassingsgebieden

Mei dit jaar organiseerde de NVZD, samen met Fred enkele leden en verschillende AI-voortrekkers, een AI-webinar. Mede op basis van vragen van NVZD-leden passeerden diagnostiek c.q. beeld- en patroonherkenning, gebruik van algoritmes, aanbevelingssystemen, virtual reality en robotica de revue. Deze toepassingen geven vorm aan de potentiële bijdrage van AI aan het verfijnen van diagnostiek, verhogen van de autonomie van de patiënt en opvangen van personeelstekorten. De conclusies van deze bijeenkomst zijn ingebracht bij de samenstelling van de mindmap waar elke bestuurder nu dus mee aan de slag kan.

Mindmap college

“De mindmap is niet alleen bedoeld voor bestuurders”, zegt Fred. “Interne toezichthouders kunnen er ook hun voordeel mee doen. In mijn eindpaper voor de Nyenrode Commissarissencyclus houd ik een warm pleidooi voor de toepassing van zorgtechnologie in het algemeen om de zorgtransformatie mogelijk te maken.” Voor NVZD-leden wordt een college over de mindmap voorbereid in het eerste kwartaal van 2022. Houd de agenda op de NVZD-website in de gaten.

Documenten