Scheidsgerecht Gezondheidszorg - jaarstukken 2021 in te zien

Scheidsgerecht Gezondheidszorg - jaarstukken 2021 in te zien

4 juli 2022 om 11:16

De NVZD participeert in het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. In de jaarstukken over 2021 leest u onder meer over welke casuïstiek het scheidsgerecht zich vorig jaar heeft uitgesproken.

Scheidsgerecht Gezondheidszorg doet bindend uitspraak in geschillen tussen via hun organisaties aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Daarnaast beschikt het Scheidsgerecht over een Governancecommissie die op verzoek van belanghebbenden op onderdelen de wijze toetst waarop een zorgorganisatie de Governancecode Zorg naleeft.

De NVZD heeft een zetel in het bestuur van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en draagt zorgbestuurders als arbiter ter benoeming bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg voor.

Download de jaarstukken 2021 (PDF) van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.