Modelregeling Klokkenluiders

Modelregeling Klokkenluiders

9 mei 2023 om 16:15

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden.

Deze wet vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Klik hier voor een infographic met daarin de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe wet. 

Bestaande regelingen moeten worden aangepast aan nieuwe beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders. Onder de vorige wet moest de melder aantonen dat hij een melding had gedaan, dat hij was benadeeld en dat de benadeling kwam door die melding. Met de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders hoeft hij alleen aan te tonen dat hij met redelijke gronden heeft gemeld en dat hij is benadeeld. 
De nieuwe wet gaat uit van het vermoeden dat de benadeling het gevolg is van de melding of openbaarmaking. De bewijslast ten aanzien van het verband tussen de benadeling en de melding is daarmee verschoven naar de werkgever. Met andere woorden: het is nu aan de werkgever (die de benadelende maatregel heeft genomen) om aan te tonen dat de benadeling niet het gevolg is van de melding.

Zie de website www.wetbeschermingklokkenluiders.nl voor verdere informatie over de nieuwe wet. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft de modelregeling voor klokkenluiders aangepast aan de nieuwe wet.

Klik hier voor het model in Word. Klik hier voor het model in PDF.