NVZD zoekt auditoren accreditatie zorgbestuurders

NVZD zoekt auditoren accreditatie zorgbestuurders

5 maart 2024 om 14:41

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijnen van een aantal auditoren is de NVZD op zoek naar auditoren accreditatie zorgbestuurders. 

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders, en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: belangenbehartiging en professionalisering. De NVZD heeft circa 750 leden en vertegenwoordigt daarmee ruim tweederde van de bestuurders van middelgrote en grote zorgorganisaties uit zowel de cure als de care.

De NVZD heeft een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders ontwikkeld, waarmee wij een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen - belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Een onafhankelijke accreditatiecommissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie.

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijnen van een aantal auditoren zoekt de NVZD:

Auditoren accreditatie zorgbestuurders
Een boeiende en inspirerende nevenfunctie in professionalisering van het zorgbestuur

Kandidaten:

  • beschikken over een onafhankelijke geest en hebben expertise op het gebied van professionele ontwikkeling van bestuurders;
  • hebben zelf ervaring met zowel de praktijk van besturen in het algemeen, als van besturen binnen netwerken, transformationeel leiderschap en good governance in het bijzonder, óf;
  • hebben vanwege professionele ervaring buiten het traditionele bestuurlijke domein, kennis van leiderschapsdynamiek en goed bestuur, bijvoorbeeld door ervaring met het ontwikkelen van beleid op het gebied van professionele ontwikkeling, het sturen van maatschappelijke processen of het leiden van innovaties in de onderwijs- of onderzoekssector;
  • hebben ervaring en expertise met gesprekstechnieken en het beoordelen van 360 graden feedback, persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelplannen.


Auditoren zijn niet (meer) actief binnen een zorginstelling, wel eventueel als toezichthouder. Een achtergrond in het bedrijfsleven met een warm hart voor de zorg is een pre.

Het streven is de diversiteit in de auditorenpool verder te versterken.

Zie voor meer info: https://www.directiewerf.nl/auditoren-accreditatie-zorgbestuurders/.

Informatie en sollicitatie:
De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders van DirectieWerf. Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen 06-20723398.
Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 8 april, t.a.v. Willem Almekinders per e-mail: info@directiewerf.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.