Onderzoek Nieuwsuur naar onkostenbeleid bestuurders

Onderzoek Nieuwsuur naar onkostenbeleid bestuurders

8 maart 2024 om 11:47

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat 90% van de ziekenhuisbestuurders niet voldoet aan de Governancecode Zorg ten aanzien van de transparantie rondom het declaratiebeleid en de declaraties zelf. In de uitzending van Nieuwsuur op 7 maart zijn de resultaten van dit onderzoek uitgelicht. 

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat 90% van de ziekenhuisbestuurders niet voldoet aan de Governancecode Zorg ten aanzien van de transparantie rondom het declaratiebeleid en de declaraties zelf. In de uitzending van Nieuwsuur op 7 maart zijn de resultaten van dit onderzoek uitgelicht. 

Zelfregulering & verantwoordelijkheid nemen
Dat bestuurders niet transparant zijn over hun declaraties betekent niet dat zij onzorgvuldig omgaan met publiek geld. Dit gezegd hebbende, betekent zelfregulering vanuit de Governancecode Zorg ook de verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en naleving van de code. De leden van ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN verplichten zichzelf met hun lidmaatschap tot toepassing en naleving van de Governancecode Zorg. Ook de NVZD heeft het voldoen aan de code opgenomen in de lidmaatschapscriteria. De NVZD roept haar leden dan ook op om kritisch te kijken of zij op dit punt voldoen aan de Governancecode Zorg.

Wat staat er precies in de code?
In de code staat het volgende ten aanzien van de transparantie van het declaratiebeleid opgenomen: 

De raad van toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten. 

Dit houdt in dat zowel het beleid (1) als de bedragen die op grond hiervan zijn uitgegeven (2) worden gepubliceerd.

Modelonkostenbeleid
De modelstatuten, reglementen, arbeidsovereenkomst en met name het model onkostenbeleid die de NVZD en NVTZ sinds een aantal jaren tezamen maken zijn conform de code opgesteld. Het model onkostenbeleid is hier te vinden. 

Voor vragen over dit onderwerp kunt u bij ons terecht via info@nvzd.nl of 030 2777 280.