Vacature: NVZD op zoek naar leden voor de nieuw op te richten Wetenschapcommissie

Vacature: NVZD op zoek naar leden voor de nieuw op te richten Wetenschapcommissie

13 mei 2024 om 13:21

De NVZD is op zoek naar enthousiaste leden met affiniteit voor wetenschappelijk onderzoek voor de nieuw op te richten Wetenschapscommissie. Deze rol biedt u de kans om vanuit een unieke positie bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek naar het zorgbestuur in Nederland.

De wetenschapscommissie slaat een brug tussen wetenschap en praktijk. Het vraagt van de commissieleden een visie op hoe dit te doen, een ondernemende houding in het opzetten van deze nieuwe commissie en een wetenschappelijke blik.

Bloemknoppen 1125 breed

Onderzoek in de academische werkplaats Zorgbestuur
In een vernieuwde samenwerking met het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zullen promovendi namens de NVZD binnen de academische werkplaats Zorgbestuur onderzoek doen. De Wetenschapscommissie speelt een cruciale rol in het opstarten en het begeleiden van het onderzoek. De focus ligt op NVZD-onderzoeksthema's, waaronder 'Besturen als gezamenlijke opdracht en netwerkvorming in de zorg' en 'Transformaties in en van de gezondheidszorg'. De wetenschapscommissie slaat een brug tussen wetenschap en praktijk. Het vraagt van de commissieleden een visie op hoe dit te doen, een ondernemende houding in het opzetten van deze nieuwe commissie en een wetenschappelijke blik.

Over de Wetenschapscommissie
Als lid van de Wetenschapscommissie heeft u de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • u adviseert over de relevantie van het wetenschappelijk onderzoek en de aansluiting hierop bij de agenda van de NVZD en de dagelijkse praktijk van het besturen in de zorg;
  • u houdt zicht op de voortgang van de onderzoeksagenda;
  • u speelt een cruciale rol bij het beoordelen en werven van promovendi en het toetsen van onderzoeksvoorstellen;
  • u stimuleert kennisdeling richting de leden van de NVZD;
  • u fungeert als sparringpartner voor onderzoekers;
  • u bekleedt een linking pin-positie tussen de NVZD en het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en mogelijk onderzoekers van andere Universiteiten en onderzoeksinstituten.

U kunt meer lezen over het wetenschapsbeleid via deze link.

De wetenschapscommissie komt twee keer per jaar fysiek bijeen voor evaluatie van het onderzoek. Ook op andere momenten wordt de commissie actief betrokken bij het lopende onderzoek en zal er worden meegedacht met de promovendi. De commissie speelt daarnaast een rol bij het organiseren van activiteiten over wetenschap.

Wie zoeken wij?
Indien u deel wilt uitmaken van deze samenwerking en een substantiële rol wilt spelen in de bevordering van wetenschappelijk onderzoek binnen het vak van zorgbestuur nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Accreditatie van alle leden van deze commissie is vereist.

Praktisch
Opteer voor deze rol door te schrijven naar info@nvzd.nl t.a.v. Iris Sengers.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met ons bureau via info@nvzd.nl / 030 2777 280.