Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen beschikbaar

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen beschikbaar

21 mei 2024 om 11:01

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd (voorheen beschikbaar onder de naam ‘Model Beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur’). Deze is nu te downloaden.

In de handreiking is het artikel over onkosten, geschenken en uitnodigingen uit de Governancecode Zorg opgenomen en worden de principes die van belang zijn voor de invulling van het beleid hieromtrent benadrukt. Daarnaast bevat deze handreiking t.o.v. de vorige versie een toelichting op de veel voorkomende onkostencategorie ‘binnenlandse en buitenlandse reiskosten’ en de afspraken tussen de raad van bestuur en raad van toezicht over de verantwoording van onkosten.

De handreiking kunt u hier downloaden.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marein Poel via marein.poel@nvzd.nl / 06 23554226.