NVZD Leerstoel

Richard Janssen benoemd tot hoogleraar Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg

Het bestuur van de NVZD heeft prof. dr. Richard Janssen per 1 september 2016 voor vier jaar benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’. Deze leerstoel is in 1988 ingesteld door de NVZD met als doel ook vanuit de wetenschap bij te dragen aan professionalisering van zorgbestuur. De leerstoel is gevestigd bij het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerdere leerstoelhouders waren Pauline Meurs en Kim Putters.

Onderzoeksprogramma

Er is steeds meer sprake van externe invloed op zorgorganisaties. Veranderingen vanuit technologie, patiënten, politiek, bancaire sector en Europa zetten de traditionele verhoudingen onder spanning. Zorggebruikers articuleren hun vraag steeds scherper en willen keuzes hebben. Tegen deze achtergrond zal Richard Janssen het onderzoek richten op de impact van de stelselhervorming op de sturing en organisatie van zorginstellingen. Onder welke condities en met welke eigenschappen verhoog je de kans om gezond en in business te blijven? De gevolgen voor de vereiste competenties van bestuurders en organisaties zullen de professionaliseringsagenda van de NVZD mede voeden.

Richard Janssen: “De veranderopgave voor zorgorganisaties is nog nooit zo groot geweest. Dat vereist ondernemerschap. Tegelijkertijd hebben tal van partijen, zoals cliëntenraden, banken en de inspectie, invloed op het beleid. Competente bestuurders kunnen met die invloeden omgaan en hun doelen van draagvlak voorzien.”

Over Richard Janssen

Richard Janssen studeerde economie in Tilburg, en werkte en promoveerde aan de universiteit van Maastricht. Vervolgens deed hij ervaring op in het uitvoerende veld als GGD-directeur en vijftien jaar lang als bestuurder van diverse zorgorganisaties. Als hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit van Tilburg deed en doet hij onderzoek op het terrein van zorggebruik, marktdynamiek in de zorg, overlevingskansen van ziekenhuizen, strategische groepsvorming in de GGZ en de gevolgen van integratie van verpleeg- en verzorgingshuizen voor de kwaliteit in de ouderenzorg.

Richard Janssen zal in het voorjaar van 2017 zijn oratie houden.

Lees meer over de NVZD Leerstoel Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg