Samenvatting oratie Richard Janssen

Het onzekere voor het zekere - tweebenig besturen in de zorg

Zorgorganisaties hebben te maken met toenemende onzekerheden en verantwoordelijkheden. Zo zijn met de introductie van de marktwerking veel verantwoordelijkheden naar zorgorganisaties gebracht, zoals het werken met integrale tarieven en het contracteren met verzekeraars en gemeenten. In deze marktomgeving worden zorgorganisaties steeds meer behandeld als een ‘normaal’ bedrijf.

Tegelijkertijd is de omgeving van zorgorganisaties, zeker onder invloed van de decentralisaties, complexer geworden en minder voorspelbaar. Had een instelling voorheen bijvoorbeeld te maken met één zorgkantoor, nu met vijftig gemeenten.

In dit krachtenveld is bovendien de rol van banken en verzekeraars veranderd. Na de financiële crisis van 2008 zijn zij steeds meer onzekerheden gaan afwentelen op zorgorganisaties.

Belangrijke kanttekening bij deze schets: per individuele zorgorganisatie kan het krachtenveld sterk variëren.
Naast deze ontwikkelingen is ook de mate toegenomen waarin interne en externe belanghebbenden invloed willen uitoefenen op de sturing van de zorgorganisatie.

Door deze ontwikkelingen is het besturen van een zorgorganisatie steeds uitdagender geworden. Een bestuurder in de zorg moet ‘tweebenig’ kunnen besturen: het huis op orde houden én vernieuwen. Daarbij is het belangrijk alle belanghebbenden mee te nemen in de plannen en koers van de organisatie. En een cultuur te bevorderen van leren, experimenten en innoveren.

Net als bij tweebenige voetballers leidt dit ertoe dat prestaties op een hoger niveau komen dan de omgeving verwacht. En het spelplezier overslaat op de omstanders.

Download de volledige tekst van de oratie op de website van de Erasmus Universiteit Rotterdam