Congressen en andere bijeenkomsten

De NVZD organiseert twee congressen per jaar, exclusief en gratis toegankelijk voor leden. Voorafgaand aan maar losstaand van het congres vindt altijd een algemene ledenvergadering plaats. De NVZD-congressen dragen bij aan de professionele ontwikkeling en kennisdeling van bestuurders in de zorg.

Daarnaast kunt u als lid deelnemen aan themabijeenkomsten van de NVZD en/of onze samenwerkingspartners. Ook deze zijn gratis toegankelijk voor NVZD-leden. Bovendien krijgen leden soms voorrang bij inschrijving. Een voorbeeld hiervan is ‘Leren van’, een activiteit van onze partner PGGM.