Over Webinar: Privacy en informatieveiligheid - Hoe pak ik als bestuurder mijn rol?

Webinar: Privacy en informatieveiligheid - Hoe pak ik als bestuurder mijn rol?

Wat kunt u als bestuurder concreet doen om privacy en informatieveiligheid in uw organisatie te verbeteren? Hoe activeert u uw directeuren en managers hiervoor? 

Een goede en veilige informatievoorziening is cruciaal voor goede zorg. Het risico op cyberaanvallen en andere incidenten rondom privacy en informatieveiligheid groeit. Je hoort en leest het overal, maar ondertussen vragen ook de grote dossiers als huisvesting, corona, personeel en fusies de aandacht. Privacy en informatieveiligheid voelen misschien minder urgent, omdat alles goed lijkt te gaan. Maar wat als die nieuwe medewerker toch op een phishing mail klikt waardoor alle systemen geblokkeerd worden? Of dat hackers toegang krijgen tot medische apparatuur waardoor de veiligheid van de zorg in gevaar komt? Techniek regelen is één, maar ook gedrag van medewerkers is cruciaal gebleken. 

Informeer uzelf. Praat mee. Ga naar huis met praktische tips en handvatten om direct in uw zorginstelling aan de slag te gaan.

Programma:

 • Waar wilt u niet door verrast worden? (Toelichting op het Cybersecurity Dreigingsbeeld Zorg)
 • Wat kunt u als bestuurder doen?
 • We gaan in gesprek met u over onderstaande vragen:
  • Hoeveel budget moet ik reserveren voor informatieveiligheid?
  • Hoe integreer ik informatieveiligheid in de andere dossiers waar ik mee bezig ben?
  • Is certificering verplicht of nuttig en hoe kijkt de IGJ hiertegen aan?
  • Hoe werk ik het beste samen met mijn interne informatieveiligheidsdeskundige (zoals een CISO, FG, CIO, ect.) op dit gebied?
  • Wat moet ik zelf weten van dit onderwerp en hoe krijg ik die kennis?

Sprekers:

 • Ernst Klunder, voorzitter Raad van Bestuur ‘s Heerenloo, Ervaringen als bestuurder met Privacy en Informatieveiligheid
 • Wim Hafkamp, directeur Z-CERT, Toelichting op het Cybersecurity Dreigingsbeeld Zorg
 • Lies van Gennip, projectleider programma Informatieveilig gedrag in de zorg, uitvoering door ECP in opdracht van het ministerie van VWS.

De Rijksoverheid heeft onlangs het Actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 gepubliceerd. Daarin staat ook een aantal acties om de digitale weerbaarheid van zorginstellingen te verhogen. Z-CERT en ECP zijn aangewezen als uitvoerende partijen om u hierbij te ondersteunen.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Dit programma is gratis voor zorgbestuurders.

U kunt zich aanmelden nadat u bent ingelogd.

De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor bestuurders.

Bent u bestuurder, maar geen lid van de NVZD, dan kunt u zich hier aanmelden.