Over Bijeenkomst Zorg & Sociaal Domein: regionale samenwerking - hoe doen we dat?

Bijeenkomst Zorg & Sociaal Domein: regionale samenwerking - hoe doen we dat?

Op 18 april 2024, van 14.00 tot 17.00 uur, organiseert de NVZD een bijeenkomst voor onze leden die zich richt op de samenwerking tussen de zorgsector en het sociaal domein en de voordelen en uitdagingen die hieruit voortvloeien. Een gelegenheid voor verdieping, uitwisseling van kennis en het verkennen van innovatieve oplossingen.

Waar loop je tegenaan bij de regionale samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein? Welke behoeften hebben organisaties hierin? U kunt een interactieve bijeenkomst verwachten met inzichten die de zorgsector overstijgen.

Bij deze bijeenkomst zullen ook onze collega's van Verdiwel - beroepsvereniging voor directeuren en bestuurders in sociaal werk - aanwezig zijn. Deze verbreding van perspectieven biedt de kans op een waardevolle uitwisseling van kennis en ideeën. 

Met inspirerende sprekers:

Martijn van der Steen: neemt u mee in de inzichten van het RVS-rapport ‘Met de stroom mee’ met speciale aandacht voor regionalisering en de samenwerking tussen zorg & sociaal domein. In dit rapport wordt anders kijken naar de zorg en organisatie bepleit.

Anne-Mei The: als cultureel antropoloog en oprichter van de Sociale Benadering Dementie houdt zij zich bezig met onderwerpen als euthanasie, palliatieve zorg en dementie. Zij zal toelichten wat het oplevert voor zorg en het sociaal domein om de mens centraal te stellen en welke verantwoordelijkheden dit met zich meebrengt voor de betrokken partijen. Van verhalen, naar patronen, naar inzichten, naar oplossingen.

Fred Pijls: anders denken, doen en organiseren in een wijkgerichte aanpak met inwoners aan het roer en vertrouwen stellen in professionals blijkt succesvol. Fred Pijls neemt ons mee in de geleerde lessen vanuit de proeftuin Ruwaard op het niveau van inwoners en professionals, management, bestuur, toezicht en financiers.

Dit kunt u verwachten:

  • Inspiratie en inzichten
  • Praktische lessen uit de praktijk
  • Stimulans voor grensoverschrijdende samenwerking
  • Netwerkmogelijkheden met professionals uit het veld

Programma van Bijeenkomst Zorg & Sociaal Domein: regionale samenwerking - hoe doen we dat?

Op donderdag 18 april:
13:30 - 14:00 Ontvangst met een hapje te eten
14:00 - 14:05 Opening door voorzitter van de NVZD Rutger Jan van der Graag
14:05 - 14:10 Introductie met Pieter Hilhorst en Ageeth Ouwehand
14:10 - 14:40 Martijn van der Steen over het RVS-advies 'Met de stroom mee'
14:40 - 15:25 Anne-Mei The over de Sociale Benadering Dementie
15:25 - 15:35 Pauze
15:35 - 16:20 Fred Pijls over de Proeftuin Ruwaard
16:20 - 16:45 Interactieve bespreking van het bestuurlijk perspectief op de samenwerking tussen zorg & sociaal domein
16:45 - 17:00 Afsluiting door Pieter Hilhorst
17:00 - 18:00 Borrel

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

De bijeenkomst is gratis voor NVZD-leden.

U kunt zich aanmelden nadat u bent ingelogd.