Over Actualiteitencollege besturen in de zorg - De (rechts)positie van de cliënt

Actualiteitencollege besturen in de zorg - De (rechts)positie van de cliënt

Voor bestuurders is het belangrijk de kennis van actuele wet- en regelgeving up to date te houden. Op dit moment lopen er verschillende wetgevingstrajecten die voor bestuurders relevant zijn. De NVZD organiseert daarom opnieuw een actualiteitencollege dat volledig is toegespitst op bestuurders in de zorg. Dit keer staat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) centraal.

Binnen de huidige wetgeving bepalen de Jeugdwet, de WMCZ in combinatie met de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), het Uitvoeringsbesluit WTZi, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Kaderwet VWS-subsidies welke zorgaanbieders een cliëntenraad moeten hebben. Volgens VWS had in 2014 30% van de zorginstellingen die daartoe verplicht waren, geen cliëntenraad. Ondertussen wordt de WMCZ aangescherpt. Het plenaire debat in de Tweede Kamer hierover is op 15 november gevoerd. Maar zijn deze regels eigenlijk wel nodig om te weten wat uw cliënt/patiënt wil?

In dit college bespreken we de (nieuwe) wetgeving, wetenschappelijke inzichten over effectieve manieren van het betrekken van de cliënt, de meest creatieve best practices en wat er gebeurt als u onverhoopt toch tegenover uw cliëntenraad komt te staan.

Programma van Actualiteitencollege besturen in de zorg - De (rechts)positie van de cliënt

Op donderdag 17 januari:
15:00 - 17:00 De (rechts)positie van de cliënt: inspraak, samenspraak, afspraak of tegenspraak? Door Fred Schrander, Hester van de Bovenkamp, Tom van Malssen
17:00 - 17:30 Borrel

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.