100ste accreditatie voor zorgbestuurder

Christianne Lennards (Máxima Medisch Centrum) krijgt certificaat uit handen van VWS

Zeist, 6 oktober 2016

Namens minister Schippers (VWS) werd vandaag in Den Haag het certificaat uitgereikt aan de 100ste geaccrediteerde zorgbestuurder: Christianne Lennards. Hiermee onderstreept de minister het belang dat zij toekent aan accreditatie van zorgbestuurders. Steeds meer bestuurders in de zorg gaan op voor accreditatie en laten hiermee zien dat zij zich toetsbaar opstellen. Het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders is ontwikkeld door de NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg.

NVZD-voorzitter Paul van der Heijden: ‘Met het accreditatiesysteem wil de NVZD bijdragen aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. En een nieuwe standaard voor goed bestuur neerzetten.’ Een onafhankelijke accreditatiecommissie, onder voorzitterschap van Thom de Graaf, besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. De NVZD wil bereiken dat eind 2018 500 zorgbestuurders het accreditatietraject hebben doorlopen. Per 1 januari 2017 maakt de NVZD het register van geaccrediteerde zorgbestuurders openbaar.

Nieuwe inzichten

Christianne Lennards ontving het certificaat uit handen van directeur-generaal Curatieve Zorg Bas van den Dungen, die minister Schippers verving. Lennards is lid van de raad van bestuur van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven. Over het accreditatietraject zegt zij: ‘Het heeft me nieuwe inzichten gegeven met betrekking tot mijn eigen handelen. Maar ook mijn visie op de zorg en hoe wij als Máxima Medisch Centrum daarin staan, heeft zich verder ontwikkeld; mijn blik is verbreed. Accreditatie is voor mij dan ook geen doel op zich maar een instrument dat je helpt.’

Professionele ontwikkeling

In het accreditatietraject tonen zorgbestuurders aan te beschikken over zelfreflectief vermogen en actief te werken aan hun professionele ontwikkeling; twee belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Het traject bestaat uit verschillende elementen: 360 graden feedback verzamelen, een zelfevaluatie opstellen, een ontwikkelplan maken en tot slot een accreditatiegesprek met twee auditoren. Op basis hiervan geven de auditoren een advies aan de accreditatiecommissie om al dan niet te accrediteren.

Het accreditatiesysteem is ontwikkeld door de NVZD in samenwerking met de Erasmus Universiteit, gesteund door onder meer het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Lees ook het interview met Christianne Lennards over accreditatie